Väderkamera Erikssundsbron

16:41
16:21
16:01
15:41
15:20
15:01
14:41
14:20
14:01
13:41
13:20
13:01
12:41
12:20
12:01
11:41
11:20
11:01
Äldre »
10:41
10:21
10:01
09:41
09:20
09:01
08:41
08:20
08:01
07:41
07:20
07:01
06:41
06:20
06:01
05:41
05:20
05:01
Äldre »
04:40
04:38
04:20
04:01
03:40
03:20
03:01
02:41
02:20
02:01
01:40
01:20
01:01
00:41
00:20
00:01
23:40
23:20
Äldre »
23:01
22:40
22:20
22:01
21:41
21:20
21:01
20:41
20:21
20:01
19:41
19:20
19:01
18:41
18:21
18:01
17:41
17:20
Äldre »
17:01
16:41
16:20
16:01
15:41
15:20
15:01
14:41
14:20
14:01
13:41
13:20
13:01
12:41
12:20
12:01
11:40
11:20
Äldre »
11:01
10:41
10:20
10:01
09:41
09:21
09:01
08:40
08:20
08:01
07:41
07:20
07:01
06:41
06:20
06:01
05:40
05:20
Äldre »
05:01
04:40
04:38
04:20
04:01
03:41
03:20

Kameran är placerad på väg 263 i höjd med Erikssundsbron och är riktad mot Enköping.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Erikssundsbron

ligger 8 km öster om. ligger 9 km sydväst om. ligger 9 km söder om. ligger 13 km väster om.
ligger 16 km öster om. ligger 17 km nordost om. ligger 20 km sydost om. ligger 20 km sydost om.