Väderkamera Erikssundsbron

19:59
19:39
19:19
18:59
18:39
18:19
17:59
17:39
17:19
16:59
16:39
16:19
15:59
15:39
15:19
14:59
14:39
14:19
Äldre »
13:59
13:39
13:19
12:59
12:39
12:19
11:59
11:39
11:19
10:59
10:39
10:19
09:59
09:39
09:19
08:59
08:45
08:19
Äldre »
07:59
07:39
07:19
06:59
06:39
06:19
05:59
05:39
05:19
04:59
04:39
04:36
04:19
03:59
03:39
03:19
02:59
02:39
Äldre »
02:19
01:59
01:39
01:19
00:59
00:39
00:19
23:58
23:39
23:19
22:59
22:39
22:19
21:59
21:39
21:19
20:59
20:39
Äldre »
20:19
19:59
19:39
19:19
18:59
18:39
18:19
17:59
17:39
17:19
16:59
16:39
16:19
15:59
15:39
15:19
14:59
14:38
Äldre »
14:19
13:59
13:39
13:19
12:59
12:39
12:19
11:59
11:39
11:19
10:59
10:39
10:19
09:59
09:39
09:19
08:59
08:39
Äldre »
08:19
07:59
07:39
07:19
06:59
06:39
06:19

Kameran är placerad på väg 263 i höjd med Erikssundsbron och är riktad mot Enköping.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Erikssundsbron

ligger 8 km öster om. ligger 9 km sydväst om. ligger 9 km söder om. ligger 13 km väster om.
ligger 16 km öster om. ligger 17 km nordost om. ligger 17 km öster om. ligger 20 km sydost om.