Väderkamera Erikssundsbron

11:40
11:20
11:00
10:40
10:20
10:01
09:41
09:20
09:00
08:41
08:20
08:02
07:40
07:22
07:01
06:41
06:20
06:00
Äldre »
06:00
05:40
05:20
05:00
04:40
04:38
04:20
04:00
03:40
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:21
01:00
00:41
Äldre »
00:20
00:01
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
22:01
21:42
21:20
21:01
20:40
20:20
20:00
19:41
19:21
19:00
18:40
Äldre »
18:20
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20
16:00
15:40
15:20
15:00
14:40
14:20
14:00
13:41
13:20
13:00
12:40
Äldre »
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
10:40
10:21
10:01
09:42
09:20
09:01
08:40
08:20
08:00
07:40
07:20
07:00
06:40
Äldre »
06:20
06:00
05:40
05:20
05:00
04:40
04:38
04:20
04:00
03:40
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:20
01:00
Äldre »
00:40
00:20
23:59
23:40
23:20
23:00
22:40

Kameran är placerad på väg 263 i höjd med Erikssundsbron och är riktad mot Enköping.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Erikssundsbron

ligger 8 km öster om. ligger 9 km sydväst om. ligger 9 km söder om. ligger 13 km väster om.
ligger 16 km öster om. ligger 17 km nordost om. ligger 20 km sydost om. ligger 20 km sydost om.