Väderkamera Erikssundsbron

17:19
16:59
16:39
16:19
15:59
15:39
15:19
14:59
14:39
14:19
14:00
13:40
13:20
13:00
12:40
12:20
12:00
11:40
Äldre »
11:20
11:00
10:40
10:20
10:00
09:40
09:20
09:00
08:40
08:20
08:00
07:40
07:20
07:00
06:40
06:20
06:00
05:40
Äldre »
05:20
05:00
04:40
04:38
04:20
04:00
03:40
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:20
01:00
00:40
00:20
23:58
Äldre »
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
22:00
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
18:00
Äldre »
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20
16:00
15:40
15:20
15:00
14:40
14:20
14:00
13:40
13:20
13:00
12:40
12:20
12:00
Äldre »
11:40
11:20
11:00
10:40
10:20
10:00
09:40
09:20
09:00
08:40
08:20
08:00
07:40
07:20
07:00
06:40
06:19
05:59
Äldre »
05:39
05:19
04:59
04:39
04:37
04:19
03:59

Kameran är placerad på väg 263 i höjd med Erikssundsbron och är riktad mot Enköping.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Erikssundsbron

ligger 8 km öster om. ligger 9 km sydväst om. ligger 9 km söder om. ligger 13 km väster om.
ligger 16 km öster om. ligger 17 km nordost om. ligger 20 km sydost om. ligger 20 km sydost om.