Väderkamera Tpl Märsta

10:17
09:58
09:55
09:36
09:17
08:58
08:55
08:36
08:17
07:58
07:55
07:36
07:17
06:58
06:55
06:36
06:17
05:58
Äldre »
05:55
05:36
05:17
04:58
04:55
04:36
04:36
04:17
03:58
03:55
03:36
03:17
02:58
02:55
02:36
02:17
01:58
01:55
Äldre »
01:36
01:17
00:58
00:55
00:36
00:17
23:58
23:55
23:36
23:17
22:58
22:55
22:36
22:17
21:58
21:55
21:36
21:17
Äldre »
20:58
20:55
20:36
20:17
19:58
19:55
19:36
19:17
18:58
18:55
18:36
18:17
17:58
17:55
17:36
17:17
16:58
16:55
Äldre »
16:36
16:17
15:58
15:55
15:36
15:17
14:58
14:55
14:36
14:17
13:58
13:55
13:36
13:17
12:58
12:55
12:36
12:17
Äldre »
11:58
11:55
11:36
11:17
10:58
10:55
10:36
10:17
09:58
09:55
09:36
09:17
08:58
08:55
08:36
08:17
07:58
07:55
Äldre »
07:36
07:17
06:58
06:55
06:36
06:17
05:58

Kameran är placerad på E4 Uppsalavägen i höjd med trafikplats Märsta och är riktad mot Uppsala.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Tpl Märsta

ligger 1 km söder om. ligger 3 km söder om. ligger 4 km norr om. ligger 6 km söder om.
ligger 8 km söder om. ligger 10 km söder om. ligger 12 km söder om. ligger 13 km söder om.