Vadholmen - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Vadholmen

En sommardag i juli blir det ungefär 19 grader på dagen i Vadholmen och 17 grader på natten.

En vinterdag i februari är det normalt cirka 1 grader på dagen och 0 grader på natten.

 
Varmaste månaden 19,0° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 1,4° Normal dagstemperatur i februari
Temperaturskillnad under året 18,8° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Rörastrand 1 km från Vadholmen
Mängd data 101 månader uppdaterades senast 1 okt 2022.

Normala temperaturer för Vadholmen

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Vadholmen månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
-7°
Februari
-8°
Mars
-4°
April
14°
-2°
Maj
13°
20°
11°
Juni
17°
23°
15°
11°
Juli
19°
25°
17°
14°
Augusti
17°
22°
16°
10°
September
14°
17°
12°
Oktober
14°
November
11°
-5°
December
-7°

Om statistiken för Vadholmen

Statistiken för Vadholmen är sammanställd av observationer från väderstationen Rörastrand som ligger 1 km från centrala Vadholmen.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 16,9°* 21,8°* 16,6°* 3,6°*
2015 2,2°* 3,7°* 7,4°* 10,5°* 14,2°* 17,6°* 13,4°* 8,6°* 6,6°*
2016 3,6°* 7,4°* 14,8°* 17,2°* 17,5°* 16,5°* 15,6°* 7,6°* 2,9°*
2017 0,2°* 0,6°* 5,9°* 14,0°* 15,8°* 17,5°* 16,2°* 12,9°* 10,2°* 4,3°*
2018 1,9°* -1,9°* 7,6°* 17,6°* 18,7°* 21,1°* 17,6°* 13,4°* 10,1°* 5,6°* 2,9°*
2019 0,5°* 3,6°* 4,5°* 10,0°* 11,5°* 17,3°* 18,9°* 17,5°* 13,0°* 7,8°* 4,6°* 5,0°* 9,5°
2020 5,7°* 3,9°* 4,0°* 8,0°* 11,4°* 20,0°* 16,2°* 18,6°* 14,3°* 9,7°* 8,1°* 4,6°* 10,4°
2021 -0,7°* -1,5°* 3,9°* 7,0°* 11,0°* 17,5°* 21,0°* 16,8°* 13,4°* 10,7°* 6,5°* 0,3°* 8,8°
2022 3,9°* 3,0°* 2,6°* 7,2°* 12,5°* 17,0°* 18,2°* 18,4°*
Snitt 1,9° 1,4° 3,7° 7,5° 12,9° 17,2° 19,0° 17,3° 13,7° 9,3° 5,5° 3,3°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 14,9°* 19,2°* 15,7°* 1,9°*
2015 1,7°* 3,2°* 5,8°* 9,0°* 13,0°* 15,6°* 11,9°* 7,6°* 5,8°*
2016 2,7°* 5,6°* 11,5°* 15,4°* 16,3°* 14,7°* 13,5°* 6,4°* 2,3°*
2017 0,2°* -0,2°* 4,4°* 11,4°* 14,4°* 16,0°* 15,0°* 11,9°* 8,2°* 3,1°*
2018 1,1°* -2,4°* 6,2°* 15,1°* 16,6°* 19,6°* 17,1°* 12,1°* 8,6°* 4,9°* 2,0°*
2019 -0,6°* 2,8°* 3,9°* 6,5°* 9,9°* 15,0°* 16,2°* 16,1°* 11,5°* 6,1°* 3,4°* 3,6°* 7,9°
2020 5,1°* 2,6°* 1,9°* 5,6°* 9,0°* 16,7°* 14,7°* 15,8°* 12,8°* 8,4°* 6,7°* 3,3°* 8,5°
2021 -2,3°* -4,3°* 1,4°* 3,5°* 9,2°* 15,2°* 18,5°* 14,2°* 11,6°* 9,7°* 4,7°* -1,1°* 6,7°
2022 2,2°* 1,7°* 0,0°* 4,0°* 10,8°* 15,1°* 16,2°* 16,3°*
Snitt 0,9° 0,3° 2,2° 5,2° 10,8° 15,2° 17,1° 15,6° 12,2° 7,9° 4,4° 1,9°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 15,9°* 20,5°* 16,2°* 2,7°*
2015 2,0°* 3,4°* 6,6°* 9,7°* 13,6°* 16,6°* 12,6°* 8,1°* 6,2°*
2016 3,2°* 6,5°* 13,1°* 16,3°* 16,9°* 15,6°* 14,5°* 7,0°* 2,6°*
2017 0,2°* 0,2°* 5,1°* 12,7°* 15,1°* 16,7°* 15,6°* 12,4°* 9,2°* 3,7°*
2018 1,5°* -2,2°* 6,9°* 16,4°* 17,7°* 20,4°* 17,3°* 12,7°* 9,4°* 5,3°* 2,5°*
2019 -0,0°* 3,2°* 4,2°* 8,2°* 10,7°* 16,2°* 17,5°* 16,8°* 12,3°* 7,0°* 4,0°* 4,3°* 8,7°
2020 5,4°* 3,2°* 2,9°* 6,8°* 10,2°* 18,3°* 15,4°* 17,2°* 13,5°* 9,1°* 7,4°* 4,0°* 9,5°
2021 -1,5°* -2,9°* 2,7°* 5,2°* 10,1°* 16,4°* 19,7°* 15,5°* 12,5°* 10,2°* 5,6°* -0,4°* 7,8°
2022 3,0°* 2,4°* 1,3°* 5,6°* 11,6°* 16,0°* 17,2°* 17,4°*
Snitt 1,4° 0,8° 2,9° 6,4° 11,8° 16,2° 18,1° 16,5° 12,9° 8,6° 5,0° 2,6°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 22,3°* 27,2°* 21,7°* 7,7°*
2015 5,3°* 8,9°* 13,7°* 13,5°* 17,5°* 22,5°* 17,4°* 13,4°* 12,0°*
2016 7,9°* 11,3°* 23,8°* 25,0°* 23,5°* 20,6°* 18,6°* 11,9°* 7,7°*
2017 6,6°* 5,3°* 9,4°* 19,5°* 20,4°* 21,8°* 19,8°* 16,1°* 14,5°* 10,4°*
2018 6,6°* 1,8°* 13,6°* 26,2°* 24,4°* 27,5°* 22,8°* 20,3°* 18,2°* 10,1°* 7,9°*
2019 6,3°* 6,6°* 8,5°* 18,3°* 19,5°* 23,3°* 29,1°* 21,6°* 16,0°* 12,8°* 8,4°* 9,1°* 15,0°
2020 8,9°* 8,3°* 7,5°* 15,4°* 20,9°* 25,8°* 20,2°* 24,0°* 16,7°* 15,3°* 14,1°* 7,5°* 15,4°
2021 5,9°* 8,6°* 8,0°* 14,0°* 19,2°* 25,0°* 26,0°* 20,6°* 17,3°* 14,6°* 11,8°* 8,2°* 14,9°
2022 7,8°* 6,6°* 9,2°* 14,7°* 16,1°* 26,2°* 27,6°* 22,5°*
Snitt 7,0° 6,1° 8,3° 13,8° 19,8° 23,3° 25,4° 21,8° 17,5° 14,4° 10,6° 8,1°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2014 11,4°* 14,7°* 9,5°* -8,1°*
2015 -4,9°* -3,8°* -1,5°* 5,2°* 8,7°* 11,7°* 3,8°* 2,0°* -7,2°*
2016 -1,7°* -0,2°* 5,9°* 11,3°* 14,0°* 9,4°* 7,1°* 1,8°* -5,0°*
2017 -12,6°* -7,1°* -1,9°* 5,0°* 11,5°* 13,8°* 9,0°* 8,1°* 0,2°* -3,4°*
2018 -3,2°* -12,1°* -4,0°* 7,5°* 11,3°* 16,0°* 10,7°* 0,1°* 0,2°* -6,2°* -7,6°*
2019 -8,7°* -2,1°* -0,6°* -3,7°* 2,3°* 11,6°* 12,4°* 13,3°* 3,6°* -3,5°* -4,7°* -5,1°* 1,2°
2020 -0,7°* -7,2°* -6,3°* 1,2°* 3,4°* 10,0°* 12,5°* 8,7°* 6,4°* -1,6°* -3,0°* -3,0°* 1,7°
2021 -10,9°* -15,4°* -6,1°* -1,7°* 2,9°* 13,2°* 15,3°* 10,2°* 6,9°* -1,4°* -6,4°* -9,2°* -0,2°
2022 -5,9°* -4,8°* -6,2°* -5,6°* 7,4°* 12,2°* 13,4°* 9,9°*
Snitt -7,0° -7,7° -4,1° -2,2° 5,0° 11,2° 14,0° 10,3° 5,1° -0,3° -5,1° -6,6°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).