Vädervarningar Värmlands län

2019-05-22 11:44:36 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag kväll till tidig natt till torsdag Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora mängder på kort tid, över 35 mm på tre timmar. Kommentar: Placering och mängd på dessa skurar är osäkra. Källa: SMHI

2019-05-13 06:16:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I nordligaste delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-13 06:16:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag eftermiddag Var: I nordligaste delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-07 13:41:29 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Lokalt stor risk för gräsbränder Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-03 10:08:20 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-04-30 04:21:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag. Var: Främst i södra delen. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor. Under onsdagen minskar risken något i samband med regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Onsdag eftermiddag Var:I snöfria områden Intensitet:Stor Kommentar:- Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I snöfria områden. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag. Var: I snöfria delar. Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I norra och östra Värmland Intensitet: Stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Södra och mellersta Värmland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-04-04 06:04:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Torsdag eftermiddag Var:I snöfria delar Intensitet:Stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-30 17:23:49 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Söndag eftermiddag Var:I snöfria delar Intensitet:Stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-30 17:23:49 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Måndag eftermiddag Var:I snöfria delar Intensitet:Stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-03-27 04:01:14 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:I eftermiddag Var:I sydligaste Värmland Intensitet:Risken för gräsbränder är stor. Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-25 03:59:24 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Måndag eftermiddag Var:I snöfria delar Intensitet:Stor risk Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-16 10:33:35 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Natt till söndag till söndag middag Var:Hela området men främst norra delen Intensitet:5-10 cm snö, lokalt 15 cm Kommentar:Nederbörden går sedan över i regn eller blötsnö Källa: SMHI

2019-03-12 14:51:46 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 När:Från natt till onsdag fram till onsdag förmiddag Var:Hela området Intensitet:10-15 cm snö Kommentar:- Källa: SMHI

2019-03-11 16:17:06 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Natt mot onsdag snöfall som fram till onsdag förmiddag kan ge 10-15 cm. Källa: SMHI