Vädervarningar Värmlands län

2019-07-11 05:32:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag och lördag Var: I södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stort eller lokalt extremt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-11 05:32:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: I sydligaste delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: I eftermiddag och i kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Regn- och åskskurar som på kort tid kan ge stora regnmängder, minst 35 mm/3h. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-11 05:32:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: I sydvästra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-10 05:20:27 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-07-02 22:48:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är mycket stor eller lokalt extremt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-30 04:13:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-06-26 20:29:13 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Sydöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2019-06-21 06:13:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-22 11:44:36 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag kväll till tidig natt till torsdag Var: Hela området med stora lokala variationer. Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge stora mängder på kort tid, över 35 mm på tre timmar. Kommentar: Placering och mängd på dessa skurar är osäkra. Källa: SMHI

2019-05-13 06:16:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I nordligaste delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-13 06:16:28 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag eftermiddag Var: I nordligaste delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-07 13:41:29 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Lokalt stor risk för gräsbränder Kommentar: - Källa: SMHI

2019-05-03 10:08:20 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2019-04-30 04:21:42 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag och onsdag. Var: Främst i södra delen. Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor. Under onsdagen minskar risken något i samband med regn. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När:Onsdag eftermiddag Var:I snöfria områden Intensitet:Stor Kommentar:- Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Fredag eftermiddag Var: I snöfria områden. Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Torsdag eftermiddag. Var: I snöfria delar. Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Tisdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2019-04-10 03:22:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Söndag eftermiddag Var: I norra och östra Värmland Intensitet: Stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Södra och mellersta Värmland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: Källa: SMHI