Vädervarningar Värmlands län

2020-08-07 23:24:56 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Till och med söndag Var: Främst södra delen Intensitet: Den maximala dagstemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-22 03:24:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Sydvästra Värmland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-25 20:36:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag och Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket eller extremt torrt i markerna med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: Brandrisken avtar under söndag eftermiddag i samband med att skurar rör sig in. Källa: SMHI

2020-06-25 20:36:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Det är mycket eller extremt torrt i markerna med risk för mycket eller extremt stor brandspridning Kommentar: Brandrisken avtar under söndag eftermiddag i samband med att skurar rör sig in. Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Under söndagen Var: I hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge stora regnmängder på kort tid, 35 mm/ 3 timmar. Kommentar: I samband med regnet också risk för åska. Då regnet kommer under en kort tid kan det orsaka översvämningar i bland annat källare, viadukter och dagvattensystem. Källa: SMHI

2020-06-25 20:36:12 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Skurar har dragit in och minskat brandrisken, men med stora lokala variationer. Källa: SMHI

2020-06-22 10:23:08 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från tisdag Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-22 10:23:08 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Främst norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Området utökas de kommande dagarna. Källa: SMHI

2020-06-21 12:29:04 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från eftermiddag och in under natten Var: Sydvästra delen Intensitet: Kraftiga regn- eller åskskurar kan bildas. Lokalt kan det komma stora regnmängder under en kort tid. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-17 12:12:58 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Torsdag till söndag Var: I västra delen, från fredag hela området. Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-17 12:12:58 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Torsdag till söndag Var: I västra delen, från fredag hela området. Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Från fredag Var: Södra och västra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-17 12:12:58 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Fram till söndag Var: I västra delen, från fredag hela området. Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader. Kommentar: Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från eftermiddag och in under natten Var: Sydvästra delen Intensitet: Kraftiga regn- eller åskskurar kan bildas. Lokalt kan det komma stora regnmängder under en kort tid. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-14 04:10:30 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Det är torrt, eller i södra delen mycket eller extremt torrt, i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2020-06-13 04:16:56 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I den södra och mellersta delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-10 04:16:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Till vidare Var: I södra delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för stor brandspridning Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-09 05:06:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: I den södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-30 06:20:29 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Södra Värmland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-30 05:30:05 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Södra Värmland Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-24 16:14:22 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Måndag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Risken för bränder i torrt fjolårsgräs är stor Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-23 13:57:29 +0200

Varning klass 1 kraftig åska Klass: 1 När: Lördag eftermiddag Var: Sydvästra delen Intensitet: I kombination med åska och kraftiga skurar kan även stark byvind förekomma. Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-20 08:22:19 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I södra Värmland Intensitet: Skogsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: Risken minskar i helgen då regn förs in Källa: SMHI