Vädervarningar Stockholms län

2023-08-05 15:46:08 +0200

Gul varning. Regn.
Händelse: Ett djupt och omfattande lågtryck rör sig norrut över landet på under måndagsdygnet och det kan ge stora regnmängder på många håll.
Källa: SMHI

2023-08-05 15:46:08 +0200

Gul varning. Regn.
Händelse: Ett djupt och omfattande lågtryck rör sig norrut över landet på under måndagsdygnet och det kan ge stora regnmängder på många håll.
Källa: SMHI

2023-08-05 15:46:08 +0200

Gul varning. Regn.
Händelse: Ett djupt och omfattande lågtryck rör sig norrut över landet på under måndagsdygnet och det kan ge stora regnmängder på många håll.
Källa: SMHI

2023-08-04 14:16:46 +0200

Gul varning. Regn.
Händelse: Ett djupt och omfattande lågtryck rör sig norrut över landet på under måndagsdygnet och det kan ge stora regnmängder på många håll.
Källa: SMHI

2023-07-28 15:29:36 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-28 15:29:36 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-28 09:54:50 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandrisken är stor.
Källa: SMHI

2023-07-28 09:54:50 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandrisken är stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-27 14:55:09 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-27 08:49:25 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-27 08:49:25 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-26 15:01:24 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-26 15:01:24 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-25 15:16:15 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-25 15:16:15 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-25 09:18:02 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandrisken är stor.
Källa: SMHI

2023-07-24 15:54:06 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Delvis torra och blåsiga förhållanden medför att risken för skogsbrand på många håll är stor eller, lokalt, mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-23 09:33:26 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Delvis torra och blåsiga förhållanden medför att risken för skogsbrand på många håll är stor eller, lokalt, mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-23 09:33:26 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Delvis torra och blåsiga förhållanden medför att risken för skogsbrand på många håll är stor eller, lokalt, mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-20 14:45:52 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandrisken är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI