Vädervarningar Stockholms län

2024-01-16 15:47:59 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Onsdag eftermiddag tilltagande vind och snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-04 04:42:22 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöbyar driver in från havet med frisk och byig nordostlig vind.
Källa: SMHI

2024-01-03 20:35:20 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöbyar driver in från havet med frisk och byig ostlig vind.
Källa: SMHI

2024-01-03 10:58:05 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöbyar driver in från havet med frisk och byig ostlig vind.
Källa: SMHI

2024-01-03 00:08:56 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöbyar driver in från havet med tilltagande ostlig vind.
Källa: SMHI

2024-01-02 18:48:24 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöbyar driver in från havet med tilltagande ostlig vind.
Källa: SMHI

2023-12-29 09:43:58 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natt mot fredag och vidare under fredagen väntas regn som kan frysa på kalla vägytor och orsaka ishalka.
Källa: SMHI

2023-12-28 15:45:20 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natt mot fredag och vidare under fredagen väntas regn som kan frysa på kalla vägytor och orsaka ishalka.
Källa: SMHI

2023-12-27 21:02:09 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Torsdag eftermiddag och kväll väntas regn som kan falla på kallt underlag och kan orsaka halka.
Källa: SMHI

2023-12-27 21:02:09 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Torsdag eftermiddag och kväll väntas regn som kan falla på kallt underlag och kan orsaka halka.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natt mot fredag och vidare under fredagen väntas regn som kan frysa på kalla vägytor och orsaka ishalka.
Källa: SMHI

2023-12-24 22:56:16 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Snöfall och regn som periodvis kan vara underkylt rör sig österut. På flera håll väntas vägytorna samtidigt hålla minusgrader. Risk för plötslig ishalka och/eller slaskhalka.
Källa: SMHI

2023-12-24 16:23:49 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall i kombination med frisk vind som bland annat kan medföra problem i trafiken. Även inslag av regn kan förekomma.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och bland annat medföra problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-24 16:23:49 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall i kombination med frisk vind som bland annat kan medföra problem i trafiken. Även inslag av regn kan förekomma.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och bland annat medföra problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Snöfall och regn som periodvis kan vara underkylt rör sig österut. På flera håll väntas vägytorna samtidigt hålla minusgrader. Risk för plötslig ishalka och/eller slaskhalka.
Källa: SMHI

2023-12-24 10:51:17 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall i kombination med frisk vind som bland annat kan medföra problem i trafiken. Även inslag av regn kan förekomma.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och bland annat medföra problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-23 11:24:27 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall i kombination med frisk vind som bland annat kan medföra problem i trafiken. Även inslag av regn kan förekomma.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och bland annat medföra problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-23 06:52:44 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som från natt till fredag väntas vara ymnigt och bland annat finns risk för trafikproblem. Under främst natten även blåsigt med byig nordostlig vind.
Källa: SMHI

2023-12-23 06:52:44 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som från natt till fredag väntas vara ymnigt och bland annat finns risk för trafikproblem. Under främst natten även blåsigt med byig nordostlig vind.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall i kombination med frisk vind som bland annat kan medföra problem i trafiken. Även inslag av regn kan förekomma.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och bland annat medföra problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-23 05:52:42 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som från natt till fredag väntas vara ymnigt och bland annat finns risk för trafikproblem. Under främst natten även blåsigt med byig nordostlig vind.
Källa: SMHI

2023-12-21 16:24:13 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som från natt till fredag väntas vara ymnigt och bland annat finns risk för trafikproblem. Under främst natten även blåsigt med byig nordostlig vind.
Källa: SMHI

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger tillfälligt i samband med ostlig vind.
Källa: SMHI

2023-12-21 14:43:20 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis kan vara ymnigt och ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som från natt till fredag väntas vara ymnigt och bland annat finns risk för trafikproblem. Under främst natten även blåsigt med byig nordostlig vind.
Källa: SMHI