Vädervarningar Stockholms län

2022-12-19 10:53:23 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från måndag kväll regn eller natt mot tisdag underkylt regn eller regn som faller på kalla vägbanor.
Källa: SMHI

2022-12-10 08:55:01 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från sent fredag kväll snöbyar som tidvis kan vara kraftiga och ge trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-12-09 19:47:41 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från sent fredag kväll snöbyar som tidvis kan vara kraftiga och ge trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-21 23:24:55 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-21 13:22:09 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis väntas bli ymnigt och kan ge stora snömängder på kort tid. Det medför bland annat risk för mycket begränsad framkomlighet på vägarna.
Källa: SMHI

2022-11-21 13:22:09 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis väntas bli ymnigt och kan ge stora snömängder på kort tid. Det medför bland annat risk för mycket begränsad framkomlighet på vägarna.
Källa: SMHI

2022-11-21 13:22:09 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-21 13:22:09 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-21 00:55:41 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis väntas bli ymnigt och kan ge stora snömängder på kort tid. Det medför bland annat risk för mycket begränsad framkomlighet på vägarna.
Källa: SMHI

2022-11-20 10:16:15 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-20 10:16:15 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis väntas bli ymnigt och kan ge stora snömängder på kort tid. Det medför bland annat risk för mycket begränsad framkomlighet på vägarna.
Källa: SMHI

2022-11-20 10:16:15 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Orange varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som tidvis väntas bli ymnigt och kan ge stora snömängder på kort tid. Det medför bland annat risk för mycket begränsad framkomlighet på vägarna.
Källa: SMHI

2022-11-19 15:39:00 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördag kväll väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under söndag kväll väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-19 12:16:08 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördag kväll väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under söndag kväll väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-19 11:16:53 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördag kväll väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-18 16:37:07 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördag kväll väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-18 10:35:22 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördag kväll väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-18 10:11:28 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördag kväll väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-09-11 15:20:00 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken är stor till lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2022-09-11 04:18:14 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken är stor.
Källa: SMHI