Vädervarningar Södermanlands län

2023-05-30 18:47:46 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Det torra vädret gör att skogsbrandsrisken är mycket stor eller extremt stor.
Källa: SMHI

2023-05-30 18:47:46 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Det torra vädret gör att skogsbrandsrisken är mycket stor eller extremt stor.
Källa: SMHI

2023-05-30 18:47:46 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Det torra vädret gör att skogsbrandsrisken är mycket stor eller extremt stor.
Källa: SMHI

2023-05-28 13:13:37 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Det torra vädret gör att risken för skogsbränder stor eller mycket stor. I östra delarna av Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland lokalt extremt stor.
Källa: SMHI

2023-05-24 10:56:29 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är mycket stor eller extremt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Det torra vädret gör att risken för skogsbränder ökar under veckoslutet och är stor eller mycket stor, på många håll extremt stor.
Källa: SMHI

2023-05-24 10:56:29 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är mycket stor eller extremt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Det torra vädret gör att risken för skogsbränder ökar under veckoslutet och är stor eller mycket stor, på många håll extremt stor.
Källa: SMHI

2023-05-23 15:40:36 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor eller mycket stor under onsdagen.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor eller mycket stor under onsdagen. Lokalt är risken extremt stor,.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är mycket stor eller extremt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Det torra vädret gör att risken för skogsbränder ökar under veckoslutet och är stor eller mycket stor, på många håll extremt stor.
Källa: SMHI

2023-05-23 15:40:36 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor eller mycket stor under onsdagen.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Skogsbrandsrisken är stor eller mycket stor under onsdagen. Lokalt är risken extremt stor,.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är mycket stor eller extremt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Det torra vädret gör att risken för skogsbränder ökar under veckoslutet och är stor eller mycket stor, på många håll extremt stor.
Källa: SMHI

2023-04-26 09:35:10 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Onsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor.
Källa: SMHI

2023-04-22 19:57:05 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor under eftermiddagen.
Källa: SMHI

2023-04-22 19:57:05 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor under eftermiddagen.
Källa: SMHI

2023-04-22 19:57:05 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är stor eller mycket stor under eftermiddagen.
Källa: SMHI

2023-04-22 08:38:33 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandrisken är under lördagen mycket stor.
Källa: SMHI

2023-04-22 08:38:33 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandrisken är under lördagen mycket stor.
Källa: SMHI

2023-04-21 13:13:16 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandrisken är udner lördagen mycket stor.
Källa: SMHI

2023-04-21 13:13:16 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandrisken är udner lördagen mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är under fredagen stor eller lokalt stor.
Källa: SMHI

2023-04-20 15:54:53 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är under fredagen stor eller lokalt stor.
Källa: SMHI

2023-04-20 09:01:52 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är under torsdag eftermiddag stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är under fredagen stor eller lokalt stor.
Källa: SMHI

2023-04-20 09:01:52 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Gräsbrandsrisken är under torsdag eftermiddag stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2023-04-16 14:22:54 +0200

Meddelande varning. Risk för gräsbrand.
Händelse: Det torra och soliga vädret gör att risken för gräsbränder är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI