Vädervarningar Södermanlands län

2024-01-25 22:09:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken. Totalt kan det falla 10-15 cm snö.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-25 16:11:29 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken. Totalt kan det falla 10-15 cm snö.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-25 10:19:09 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken. Total kan det falla 10-15 cm snö.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från fredag eftermiddag fram till natt mot lördag snöfall som bl.a. kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-23 12:08:49 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Onsdag morgon ymnig blötsnö vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-23 10:59:32 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Onsdag morgon ymnig blötsnö vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-22 17:02:07 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under onsdag morgon blötsnö i kombination med vind vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Onsdag morgon ymnig blötsnö vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-20 20:09:11 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn som kan vara underkylt och snabbt frysa till på kalla vägar. Risk för plötslig ishalka och problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-15 05:40:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk nordostlig eller nordlig vind. Det kan bland annat leda till problem i trafiken med snöhalka och drivbildning.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk vind. Det kan bland annat leda till problem i trafiken med snöhalka och drivbildning.
Källa: SMHI

2024-01-15 05:40:23 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall i kombination med frisk nordostlig eller nordlig vind. Det kan bland annat leda till problem i trafiken med snöhalka och drivbildning.
Källa: SMHI

2024-01-14 12:21:56 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-14 10:50:44 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-04 04:42:22 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöbyar driver in från havet med frisk och byig nordostlig vind.
Källa: SMHI

2024-01-03 20:35:20 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöbyar driver in från havet med frisk och byig ostlig vind.
Källa: SMHI

2024-01-03 10:58:05 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöbyar driver in från havet med frisk och byig ostlig vind.
Källa: SMHI

2024-01-03 00:08:56 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöbyar driver in från havet med tilltagande ostlig vind.
Källa: SMHI

2024-01-02 18:48:24 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöbyar driver in från havet med tilltagande ostlig vind.
Källa: SMHI

2023-12-30 11:52:56 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under måndagen tidvis kraftigt snöfall med frisk ostlig vind som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-29 16:04:00 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Snöfall som kan ge 10-15 cm.
Källa: SMHI

2023-12-29 09:43:58 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natt mot fredag och vidare under fredagen väntas regn som kan frysa på kalla vägytor och orsaka ishalka.
Källa: SMHI

2023-12-28 15:45:20 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Från natt mot fredag och vidare under fredagen väntas regn som kan frysa på kalla vägytor och orsaka ishalka.
Källa: SMHI