Vädervarningar Gotlands län

2023-12-30 15:50:50 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under nyårsdagen snöfall som kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-29 16:04:06 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under nyårsdagen snöfall.
Källa: SMHI

2023-12-24 11:15:32 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Periodvis regn eller blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för ishalka och/eller slaskhalka.
Källa: SMHI

2023-12-24 11:08:09 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Periodvis regn eller blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för ishalka och/eller slaskhalka.
Källa: SMHI

2023-12-23 12:56:14 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn eller blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för ishalka och/eller slaskhalka.
Källa: SMHI

2023-12-21 13:44:03 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall och snöbyar i kombination med frisk nordlig eller nordvästlig vind, vilket väntas ge bl.a. problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-21 13:44:03 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall och snöbyar i kombination med frisk nordlig eller nordvästlig vind, vilket väntas ge bl.a. problem i trafiken.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn eller blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för ishalka och/eller slaskhalka.
Källa: SMHI

2023-12-21 13:20:28 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall och snöbyar i kombination med frisk nordlig eller nordvästlig vind, vilket väntas ge bl.a. problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-03 16:17:10 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis kraftiga snöbyar i kombination med frisk nordlig vind driver in över norra Gotland, vilket kan orsaka störningar i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-03 11:49:34 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis kraftiga snöbyar i kombination med frisk nordlig vind driver in över norra Gotland, vilket kan orsaka störningar i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-03 10:56:41 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Tidvis kraftiga snöbyar i kombination med frisk nordlig vind driver in över norra Gotland, vilket kan orsaka störningar i trafiken.
Källa: SMHI

2023-12-01 08:23:57 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Fram till fredag förmiddag tidvis kraftiga snöbyar som bland annat kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-11-30 21:25:03 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under torsdagen och natt till fredag tidvis kraftiga snöbyar som bland annat kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-11-30 13:37:20 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under torsdagen och natt till fredag tidvis kraftiga snöbyar som bland annat kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-11-27 17:19:27 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag eftermiddag till natt mot tisdag snöbyar som tidvis kan vara kraftiga och medföra problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-11-27 16:20:48 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag eftermiddag till natt mot tisdag snöbyar som tidvis kan vara kraftiga och medföra problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-11-27 10:27:17 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från måndag eftermiddag till natt mot tisdag snöbyar som tidvis kan vara kraftiga och medföra problem i trafiken.
Källa: SMHI

2023-11-26 15:32:36 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under söndagen och natt mot måndag snöbyar som bland annat kan medföra problem i trafiken. De lokala variationerna väntas bli stora.
Källa: SMHI

2023-11-26 08:08:58 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under söndagen snöbyar som bland annat kan medföra problem i trafiken. De lokala variationerna väntas bli stora.
Källa: SMHI

2023-11-25 16:39:30 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under söndagen snöbyar som bland annat kan medföra problem i trafiken. De lokala variationerna väntas bli stora.
Källa: SMHI