Vädervarningar Gotlands län

2023-08-05 15:46:08 +0200

Gul varning. Regn.
Händelse: Ett djupt och omfattande lågtryck rör sig norrut över landet på under måndagsdygnet och det kan ge stora regnmängder på många håll.
Källa: SMHI

2023-08-04 14:16:46 +0200

Gul varning. Regn.
Händelse: Ett djupt och omfattande lågtryck rör sig norrut över landet på under måndagsdygnet och det kan ge stora regnmängder på många håll.
Källa: SMHI

2023-07-31 11:02:00 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är på många håll stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-31 11:02:00 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är på många håll stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-30 13:19:04 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är på många håll stor.
Källa: SMHI

2023-07-29 10:36:09 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2023-07-29 10:36:09 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är på många håll stor.
Källa: SMHI

2023-07-29 10:36:09 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är på många håll stor.
Källa: SMHI

2023-07-29 10:36:09 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2023-07-29 10:36:09 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är på många håll stor.
Källa: SMHI

2023-07-29 10:36:09 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för skogsbränder är på många håll stor.
Källa: SMHI

2023-07-27 14:57:15 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är mycket eller extremt stor.
Källa: SMHI

2023-07-27 14:57:15 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är mycket eller extremt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2023-07-27 14:57:15 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är mycket eller extremt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2023-07-26 15:02:53 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är mycket eller extremt stor.
Källa: SMHI

2023-07-26 15:02:53 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är mycket eller extremt stor.
Källa: SMHI

2023-07-25 21:52:14 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-25 21:52:14 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2023-07-25 15:15:16 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2023-07-25 09:17:05 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI