Vädervarningar Gotlands län

2022-11-19 15:39:00 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördagen väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från söndag eftermiddag snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-19 13:42:48 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördagen väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från söndag eftermiddag snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-19 13:42:48 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från söndag eftermiddag snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-19 03:03:40 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördagen väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-11-18 10:11:28 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Under lördagen väntas snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar.
Källa: SMHI

2022-09-08 14:01:35 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2022-09-08 14:01:35 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2022-09-08 14:01:35 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2022-08-29 01:30:28 +0200

Gul varning. Skyfallsliknande regn.
Händelse: Kraftigt regn med åska som kan leda till bland annat översvämmade vägar och källare.
Källa: SMHI

2022-08-17 10:42:02 +0200

Meddelande varning. Höga temperaturer.
Händelse: Dagstemperaturer på 26 till 30 grader väntas hålla i sig fram till fredag.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2022-08-17 10:42:02 +0200

Meddelande varning. Höga temperaturer.
Händelse: Dagstemperaturer på 26 till 30 grader väntas hålla i sig fram till fredag.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2022-08-17 10:42:02 +0200

Meddelande varning. Höga temperaturer.
Händelse: Dagstemperaturer på 26 till 30 grader väntas hålla i sig fram till fredag.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2022-08-17 10:31:09 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2022-08-17 10:31:09 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor.
Källa: SMHI

2022-08-14 15:40:05 +0200

Meddelande varning. Höga temperaturer.
Händelse: Dagstemperaturer på 26 till 30 grader väntas hålla i sig fram till mitten av veckan.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, på en del håll extremt stor.
Källa: SMHI

2022-08-14 15:40:05 +0200

Meddelande varning. Höga temperaturer.
Händelse: Dagstemperaturer på 26 till 30 grader väntas hålla i sig fram till mitten av veckan.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, på en del håll extremt stor.
Källa: SMHI

2022-08-14 15:40:05 +0200

Meddelande varning. Höga temperaturer.
Händelse: Dagstemperaturer på 26 till 30 grader väntas hålla i sig fram till mitten av veckan.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, på en del håll extremt stor.
Källa: SMHI

2022-08-14 15:40:05 +0200

Meddelande varning. Höga temperaturer.
Händelse: Dagstemperaturer på 26 till 30 grader väntas hålla i sig fram till mitten av veckan.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, på en del håll extremt stor.
Källa: SMHI

2022-08-14 15:40:05 +0200

Meddelande varning. Höga temperaturer.
Händelse: Dagstemperaturer på 26 till 30 grader väntas hålla i sig fram till mitten av veckan.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, på en del håll extremt stor.
Källa: SMHI

2022-08-14 15:40:05 +0200

Meddelande varning. Höga temperaturer.
Händelse: Dagstemperaturer på 26 till 30 grader väntas hålla i sig fram till mitten av veckan.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor, på en del håll extremt stor.
Källa: SMHI