Vädervarningar Blekinge län

2020-08-03 05:03:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: Källa: SMHI

2020-08-03 05:03:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag till åtminstone hela helgen Var: Hela området Intensitet: Dagstemperaturen väntas överstiga 25 grader Kommentar: Källa: SMHI

2020-08-03 05:03:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-07-23 13:14:59 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-25 04:53:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Söndag och måndag Var: Hela området Intensitet: Det är torrt eller mycket torrt i markerna och risken för brandspridning är stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag och veckan ut Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-23 10:03:56 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Från torsdag och veckan ut Var: Hela området Intensitet: Maxtemperaturen väntas överstiga 26 grader Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tills vidare Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor med risk mycket stor brandspridning. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-06-09 12:46:33 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Från onsdag Var: Ostligaste delen Intensitet: Det är torrt i markerna med risk för mycket stor brandspridning Kommentar: Källa: SMHI

2020-05-30 05:30:05 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: Östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-21 15:56:37 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Lokalt Intensitet: Skogsbrandrisken är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-14 08:30:46 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Under torsdagen Var: Vid kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-05-07 15:55:55 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-28 09:11:07 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-25 03:52:09 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Lördag Var: I östra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Det är torrt i markerna med stor risk för brandspridning Källa: SMHI

2020-04-20 06:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Torsdag och fredag Var: Längs kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: Det är torrt i markerna med mycket stor risk för brandspridning Källa: SMHI

2020-04-20 04:55:21 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag Var: I hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-03 15:33:08 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I norra delen där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-02 10:09:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mörrumsån nedströms sjön Åsnen ner till Svängsta När: Flödena väntas ligga kvar över klass 1-nivå i delar av Mörrumsån fram till slutet av vecka 14. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

2020-04-02 10:09:36 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mörrumsån nedströms sjön Åsnen ner till Svängsta När: Flödena väntas ligga kvar över klass 1-nivå i delar av Mörrumsån fram till slutet av vecka 14. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Gräsbrand Klass: 0 När: Lördag eftermiddag Var: I norra delen där det finns fjolårsgräs Intensitet: Gräsbrandsrisken är stor Kommentar: - Källa: SMHI

2020-03-29 11:08:21 +0200

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Mörrumsån nedströms sjön Åsnen. När: Flödena väntas ligga kvar över klass 1-nivå i delar av Mörrumsån fram till slutet av v. 14 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken. Kommentar: - Källa: SMHI