Vädervarningar Blekinge län

2024-01-17 13:20:15 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Fortsatt snöfall och blåsigt över Blekinge en bit inpå under onsdagseftermiddagen.
Källa: SMHI

2024-01-16 19:39:52 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Snöfall som väntas bli kraftigt under onsdagsmorgonen samtidigt som vinden tilltar, vilket kan ge problem i trafiken.
Källa: SMHI

2024-01-03 08:02:43 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under onsdagen och fram till torsdag mitt på dagen snöfall i kombination med blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Från onsdagen kraftigt snöfall i kombination med blåst som bland annat orsakar besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Från onsdagen kraftigt snöfall i kombination med blåst som bland annat orsakar besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-03 08:02:43 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under onsdagen och fram till torsdag mitt på dagen snöfall i kombination med blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2024-01-01 18:56:17 +0100

Gul varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Under onsdagen och torsdagen snöfall i kombination med blåst vilket bland annat kan leda till besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Från onsdagen kraftigt snöfall i kombination med blåst som bland annat orsakar besvärligt väglag.
Källa: SMHI

Orange varning. Vind i kombination med snöfall.
Händelse: Från onsdagen kraftigt snöfall i kombination med blåst som bland annat orsakar besvärligt väglag.
Källa: SMHI

2023-12-24 12:13:53 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Periodvis regn och blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2023-12-24 11:08:09 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Periodvis regn och blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för plötslig ishalka.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Periodvis regn och blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2023-12-23 11:56:02 +0100

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn och blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för plötslig ishalka.
Källa: SMHI

Gul varning. Plötslig ishalka.
Händelse: Tidvis regn och blötsnö som faller på kalla vägar, med det risk för plötslig ishalka.
Källa: SMHI

2023-11-29 17:09:28 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från onsdag kväll till torsdag morgon snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-11-29 13:39:56 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från onsdag kväll till torsdag kväll snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-11-29 10:55:54 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från onsdag kväll till torsdag kväll snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-11-29 10:41:39 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från onsdag kväll till torsdag kväll snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-11-29 10:29:36 +0100

Gul varning. Snöfall.
Händelse: Från onsdag kväll till torsdag kväll snöfall som kan vara ymnigt och bland annat medföra trafikproblem.
Källa: SMHI

2023-11-16 11:48:31 +0100

Gul varning. Höga flöden.
Händelse: Mycket nederbörd i kombination med blöt mark leder till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. På fredag förväntas flödena kulminera, lokalt på väldigt höga nivåer.
Källa: SMHI

2023-10-20 21:43:36 +0200

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet är högt under natten i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Från fredag kväll ostliga mycket hårda vindbyar på 20-25 m/s. Vinden avtar lördag förmiddag.
Källa: SMHI

2023-10-20 10:41:01 +0200

Gul varning. Vind.
Händelse: Från fredag kväll ostliga mycket hårda vindbyar på 20-25 m/s. Vinden avtar lördag förmiddag.
Källa: SMHI

2023-10-19 10:23:18 +0200

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger under fredagen i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

2023-10-19 10:23:18 +0200

Gul varning. Högt vattenstånd.
Händelse: Vattenståndet stiger under fredagen i samband med blåsigt väder, vilket kan orsaka lokala översvämningar eller skador längs kusten.
Källa: SMHI

Gul varning. Vind.
Händelse: Från fredag kväll ostliga mycket hårda vindbyar på 20-25 m/s. Vinden avtar lördag förmiddag.
Källa: SMHI

2023-09-30 10:45:45 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor.
Källa: SMHI

2023-09-28 09:55:32 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: På många håll är skogsbrandsrisken tidvis stor.
Källa: SMHI