Väderstation Venezia / Tessera - senaste observation 2024-04-22 kl 11:20

Vädret just nu
Lufttemperatur
 11,1°
Min
8,0°
kl 03:50
Max
11,1°
kl 11:20
Vindhastighet
8,7 m/s
Frisk vind / Styv bris
Vindriktning
vindpil
Öst (80°)
Daggpunkt
 2,0°
Luftfuktighet
54%
Lufttryck
1014 hPa
Molntäcke
Spridda moln
Sikt
15 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1712913600000 1713777600000 1713604800000 16105

Månadsstatistik för Venezia / Tessera

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Venezia / Tessera. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 9,0°* 11,3° 18,0° 21,2° 25,6° 29,9° 27,4° 22,6° 17,2° 13,0° 6,1°
2011 6,0°* 9,7° 12,8° 19,8° 23,8°* 25,6° 27,0° 29,4° 26,9°* 18,1° 12,6° 8,5° 18,4°
2012 6,3°* 6,6°* 16,0° 15,9°* 22,0°* 26,9°* 29,1° 29,2° 24,0° 18,6° 13,7°* 6,0° 17,8°
2013 6,7° 7,6° 10,4°* 17,3° 20,1°* 25,7° 29,6° 28,6° 23,6° 18,0°* 13,5° 10,0° 17,6°
2014 10,0° 11,7° 15,8° 19,0° 21,4° 26,3° 26,8° 26,3° 23,1° 20,0°* 15,0°* 9,7° 18,8°
2015 8,6°* 9,7°* 13,7° 17,5°* 22,0° 26,5° 30,4°* 29,0° 23,8° 17,8°* 12,1°* 7,8°* 18,2°
2016 6,6°* 10,3°* 13,0°* 17,0°* 20,4°* 25,4°* 28,9°* 27,4°* 25,5°* 17,0°* 12,4°* 8,4°* 17,7°
2017 4,8°* 9,5°* 15,3°* 17,4°* 21,8°* 27,6°* 28,6°* 29,8°* 21,3°* 18,0°* 11,7°* 6,8°* 17,7°
2018 8,9°* 6,5°* 9,9°* 20,0°* 23,9°* 27,1°* 29,0°* 30,2°* 25,1°* 20,2°* 13,4°* 7,5°* 18,5°
2019 6,4°* 10,9°* 14,4°* 16,9°* 17,9°* 28,3°* 27,7°* 27,8°* 22,3°* 17,1°* 11,9°* 9,2°* 17,6°
2020 8,8° 11,7°* 12,9° 18,6°* 24,9° 28,1° 28,7° 25,0°* 16,9°* 13,3° 8,6°*
2021 6,5°* 10,7°* 12,9°* 15,1° 19,5°* 27,5°* 28,6°* 28,4° 25,0° 18,4° 7,9°
2022 7,9° 10,6° 12,7° 16,2° 23,4° 28,2°
Snitt 7,3° 9,6° 13,2° 17,6° 21,5° 26,6° 28,6° 28,5° 24,0° 18,1° 13,0° 8,0°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 3,0°* 4,5° 9,5° 13,8° 18,4° 20,9° 18,9° 14,3° 9,4° 6,8° 0,4°
2011 1,5°* 1,8° 5,6° 11,2° 14,9°* 18,6° 18,7° 20,1° 18,1°* 9,4° 4,6° 1,4° 10,5°
2012 -1,8°* -2,2°* 5,5° 8,8°* 13,2°* 18,6°* 20,5° 20,2° 16,1° 11,2° 7,2°* 0,0° 9,8°
2013 1,1° 0,9° 4,5°* 10,2° 13,0°* 17,1° 20,5° 19,3° 15,3° 12,5°* 7,6° 2,9° 10,4°
2014 5,7° 6,1° 7,5° 11,1° 13,2° 17,6° 18,7° 18,0° 15,7° 13,2°* 9,7°* 4,3° 11,7°
2015 1,7°* 2,4°* 5,4° 9,0°* 15,0° 18,4° 22,2°* 20,1° 15,9° 11,1°* 5,7°* 1,5°* 10,7°
2016 0,4°* 5,0°* 6,3°* 10,7°* 13,6°* 18,1°* 20,9°* 19,0°* 17,0°* 10,7°* 7,1°* 0,7°* 10,8°
2017 -2,2°* 4,0°* 6,7°* 10,3°* 14,9°* 19,5°* 20,0°* 20,5°* 14,3°* 10,5°* 5,5°* 0,6°* 10,4°
2018 3,3°* 1,4°* 4,2°* 11,9°* 16,1°* 18,8°* 20,7°* 21,0°* 16,7°* 12,2°* 8,6°* 0,9°* 11,3°
2019 -0,5°* 2,3°* 5,4°* 9,8°* 12,4°* 20,8°* 21,4°* 23,1°* 17,4°* 14,5°* 9,2°* 3,7°* 11,6°
2020 0,3° 3,3°* 5,4° 8,9°* 17,5° 19,6° 20,3° 16,3°* 10,0°* 4,8° 3,9°*
2021 -0,1°* 3,7°* 3,1°* 7,6° 11,8°* 19,4°* 20,1°* 18,9° 15,9° 9,4° 1,2°
2022 0,0° 1,7° 3,0° 7,4° 15,3° 19,3°
Snitt 0,8° 2,6° 5,2° 9,7° 13,9° 18,6° 20,4° 19,9° 16,1° 11,2° 7,0° 1,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,8°* 7,9° 13,9° 17,7° 22,3° 25,8° 23,4° 18,5° 13,1° 9,9° 3,2°
2011 3,6°* 5,4° 9,3° 15,8° 19,8°* 22,3° 23,2° 25,2° 22,5°* 13,6° 8,0° 4,8° 14,5°
2012 1,5°* 1,7°* 10,8° 12,3°* 17,8°* 23,1°* 25,2° 25,0° 20,0° 14,9° 10,2°* 2,7° 13,8°
2013 3,9° 3,9° 7,4°* 13,8° 16,7°* 21,8° 25,5° 24,2° 19,7° 15,2°* 10,4° 6,0° 14,0°
2014 7,6° 8,8° 11,7° 15,2° 17,6° 22,5° 22,9° 22,3° 19,4° 16,5°* 12,1°* 6,7° 15,3°
2015 4,9°* 5,9°* 9,7° 13,5°* 18,7° 23,0° 26,7°* 24,7° 20,0° 14,4°* 8,8°* 4,3°* 14,6°
2016 3,3°* 7,7°* 9,7°* 14,0°* 17,2°* 22,1°* 25,3°* 23,5°* 21,4°* 13,9°* 9,7°* 4,0°* 14,3°
2017 1,0°* 6,6°* 11,3°* 14,0°* 18,5°* 24,0°* 24,9°* 25,5°* 18,0°* 14,0°* 8,4°* 3,4°* 14,1°
2018 5,9°* 4,0°* 7,1°* 15,9°* 20,2°* 23,4°* 25,2°* 25,7°* 21,1°* 16,1°* 11,0°* 3,9°* 15,0°
2019 2,7°* 6,2°* 10,1°* 13,6°* 15,1°* 25,0°* 24,9°* 25,6°* 19,9°* 15,8°* 10,5°* 6,4°* 14,6°
2020 4,1° 7,5°* 9,4° 14,1°* 21,4° 24,3° 24,8° 20,7°* 13,4°* 8,8° 6,0°*
2021 3,0°* 6,9°* 8,2°* 11,7° 15,9°* 23,8°* 24,5°* 23,8° 20,6° 13,8° 4,4°
2022 3,6° 6,2° 8,1° 12,2° 19,8° 24,2°
Snitt 3,8° 5,9° 9,3° 13,9° 17,9° 23,0° 24,9° 24,5° 20,1° 14,6° 9,8° 4,6°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 13,0°* 18,0° 25,0° 26,0° 32,0° 35,0° 32,0° 26,0° 24,0° 18,0° 13,0°
2011 10,0°* 15,0° 19,0° 24,0° 30,0°* 29,0° 32,0° 35,0° 30,0°* 26,0° 17,0° 12,0° 23,3°
2012 14,0°* 23,0°* 21,0° 27,0°* 29,0°* 32,0°* 32,0° 33,0° 29,0° 26,0° 18,0°* 11,0° 24,6°
2013 12,0° 12,0° 17,0°* 23,0° 25,0°* 31,0° 32,0° 34,0° 29,0° 21,0°* 19,0° 14,0° 22,4°
2014 15,0° 14,0° 20,0° 23,0° 26,0° 33,1° 31,0° 29,1° 29,0° 24,0°* 19,0°* 16,3° 23,3°
2015 12,4°* 14,0°* 17,0° 21,1°* 27,1° 32,0° 35,2°* 35,0° 30,0° 22,0°* 19,0°* 12,0°* 23,1°
2016 11,0°* 15,0°* 17,0°* 20,0°* 24,4°* 32,0°* 32,3°* 30,0°* 30,0°* 23,0°* 18,0°* 15,0°* 22,3°
2017 11,0°* 14,0°* 23,0°* 24,1°* 27,0°* 32,0°* 32,0°* 35,3°* 25,0°* 21,0°* 17,0°* 14,0°* 23,0°
2018 14,0°* 10,0°* 14,0°* 26,0°* 28,0°* 30,0°* 34,0°* 35,0°* 29,0°* 24,0°* 21,0°* 12,0°* 23,1°
2019 11,0°* 18,1°* 20,9°* 22,0°* 24,0°* 35,0°* 32,0°* 31,0°* 28,0°* 23,9°* 17,0°* 15,0°* 23,2°
2020 14,0° 15,0°* 20,0° 24,0°* 32,0° 33,0° 34,0° 30,0°* 21,3°* 18,1° 15,0°*
2021 11,0°* 21,0°* 22,0°* 20,0° 23,0°* 31,0°* 34,0°* 33,0° 29,0° 24,0° 12,0°
2022 12,0° 14,0° 20,0° 21,0° 27,2° 31,0°
Snitt 12,3° 15,2° 19,2° 23,1° 26,4° 31,7° 32,9° 33,0° 28,7° 23,4° 18,3° 13,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -2,0°* -2,0° 5,0° 8,0° 13,0° 15,0° 10,0° 11,0° 4,0° 0,0° -8,0°
2011 -3,0°* -2,0° 0,0° 7,0° 11,0°* 15,0° 14,0° 15,0° 14,0°* 5,0° -2,0° -3,0° 5,9°
2012 -4,0°* -9,0°* 1,0° 4,0°* 7,0°* 13,0°* 18,0° 15,0° 11,0° 1,0° 2,0°* -5,0° 4,5°
2013 -3,0° -3,0° 0,0°* 5,0° 9,0°* 11,0° 17,0° 15,9° 12,0° 9,0°* -1,0° -2,0° 5,8°
2014 1,0° 2,0° 5,0° 5,9° 10,0° 12,0° 15,0° 13,0° 11,9° 4,8°* 3,0°* -2,0° 6,8°
2015 -4,0°* -3,0°* 2,0° 3,0°* 11,0° 14,0° 17,5°* 16,0° 12,0° 6,5°* -1,0°* -3,1°* 5,9°
2016 -4,3°* 1,0°* 3,0°* 6,0°* 11,0°* 13,5°* 16,0°* 15,0°* 12,0°* 6,0°* -1,0°* -4,0°* 6,2°
2017 -7,0°* 0,0°* 3,0°* 5,0°* 9,0°* 12,0°* 15,0°* 17,0°* 11,0°* 5,9°* -1,0°* -3,4°* 5,5°
2018 0,0°* -4,2°* -4,2°* 6,0°* 12,0°* 14,8°* 17,0°* 13,0°* 8,0°* 7,0°* 0,6°* -3,0°* 5,6°
2019 -4,0°* -2,1°* 2,0°* 7,6°* 7,0°* 14,0°* 16,9°* 17,0°* 12,0°* 8,0°* 5,0°* -2,0°* 6,8°
2020 -3,0° -1,2°* 0,0° 1,0°* 14,0° 17,0° 15,0° 9,0°* 5,0°* -1,0° -1,0°*
2021 -4,0°* -4,0°* -1,0°* 0,0° 9,0°* 13,5°* 17,9°* 14,0° 13,0° 5,0° -1,3°
2022 -3,0° -3,0° -2,0° 3,0° 10,7° 16,0°
Snitt -3,2° -2,4° 0,5° 4,5° 9,6° 13,5° 16,4° 14,7° 11,4° 5,6° 0,3° -3,2°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Venezia / Tessera

Höjd över havet: 2 m

Källa: ICAO