Väderstation Aviano - senaste observation 2024-06-19 kl 21:55

Vädret just nu
Lufttemperatur
 25,0°
Min
19,0°
kl 05:55
Max
30,0°
kl 18:00
Vindhastighet
2,6 m/s
Svag vind / Lätt bris
Vindriktning
vindpil
Ostnordost (70°)
Daggpunkt
 23,0°
Luftfuktighet
89%
Lufttryck
1017 hPa
Molntäcke
Få moln
Molnhöjd
1067 m
Sikt
10 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1717962900000 1718826900000 1718654100000 16036

Månadsstatistik för Aviano

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Aviano. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,8°* 18,6°* 20,2°* 26,0°* 28,8°* 26,7°* 22,3°* 17,4°* 11,5°*
2011 9,9°* 12,9°* 20,7°* 24,5°* 25,8°* 26,4°* 29,4°* 27,0°* 18,4°* 14,0°*
2012 7,6°* 18,0°* 22,4°* 27,1°* 29,7°* 31,1°* 24,0°* 18,7°* 13,6°*
2013 7,7°* 8,0°* 10,5°* 19,2°* 25,7°* 30,6°* 29,3°* 23,2°* 18,1°* 13,4°*
2014 10,8°* 16,2°* 21,3°* 26,0°* 23,1°* 19,5°*
2015 10,0°* 14,5°* 22,5°* 27,1°* 31,3°* 29,9°* 23,5°* 18,0°* 14,0°*
2016 10,4°* 13,7°* 18,7°* 20,9°* 26,1°* 29,7°* 27,9°* 26,1°* 17,4°* 12,0°*
2017 10,2°* 17,1°* 22,6°* 28,0°* 28,2°* 30,5°* 21,6°* 18,8°* 13,0°*
2018 10,1°* 7,5°* 11,0°* 25,1°* 27,4°* 29,1°* 31,2°* 20,7°* 13,8°*
2019 6,9°* 13,0°* 15,1°* 17,6°* 29,7°*
2020 9,8°* 11,7°*
2021 24,9°*
2022 11,4°* 14,2° 15,8°
Snitt 8,7° 10,0° 14,1° 18,5° 21,6° 27,0° 28,9° 29,5° 24,0° 18,6° 13,2°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,0°* 8,2°* 13,2°* 17,8°* 20,8°* 17,6°* 13,7°* 7,6°* 6,4°*
2011 0,1°* 3,8°* 9,5°* 13,2°* 17,3°* 17,3°* 19,1°* 17,0°* 8,0°* 3,9°*
2012 -2,7°* 5,3°* 13,6°* 18,8°* 21,3°* 20,2°* 16,0°* 11,7°* 7,5°*
2013 1,8°* 0,2°* 4,4°* 12,6°* 17,5°* 20,6°* 18,3°* 15,0°* 12,1°* 7,0°*
2014 4,6°* 5,9°* 13,2°* 17,8°* 14,8°* 11,9°*
2015 1,7°* 4,6°* 14,8°* 19,3°* 22,7°* 20,4°* 15,2°* 10,2°* 4,4°*
2016 4,1°* 5,2°* 10,6°* 12,8°* 18,3°* 20,6°* 17,8°* 16,2°* 9,2°* 5,6°*
2017 3,5°* 6,1°* 14,6°* 20,2°* 22,0°* 19,8°* 13,9°* 9,8°* 5,0°*
2018 2,7°* 0,4°* 4,4°* 15,9°* 18,0°* 20,0°* 20,6°* 12,0°* 7,8°*
2019 -1,3°* 1,3°* 4,5°* 11,8°* 20,4°*
2020 -0,2°* 2,5°*
2021 15,7°*
2022 1,3°* 2,2° 6,9°
Snitt 0,8° 1,6° 4,6° 8,8° 13,6° 18,6° 20,3° 19,2° 15,3° 10,3° 5,9°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,6°* 15,1°* 17,2°* 22,9°* 25,8°* 23,2°* 18,7°* 13,0°* 9,2°*
2011 5,4°* 8,9°* 15,3°* 19,7°* 21,7°* 22,2°* 24,6°* 22,0°* 13,1°* 9,0°*
2012 3,4°* 13,4°* 19,2°* 24,4°* 26,8°* 27,3°* 20,9°* 15,7°* 10,8°*
2013 4,9°* 4,7°* 8,2°* 16,5°* 22,8°* 27,1°* 25,7°* 20,3°* 15,3°* 10,2°*
2014 8,3°* 12,0°* 18,3°* 22,8°* 19,7°* 16,2°*
2015 6,2°* 10,5°* 19,6°* 24,1°* 28,4°* 26,3°* 20,2°* 14,5°* 9,0°*
2016 7,6°* 10,3°* 15,5°* 17,9°* 23,1°* 26,2°* 24,1°* 22,3°* 13,8°* 9,1°*
2017 7,0°* 12,4°* 19,3°* 25,1°* 25,5°* 26,5°* 18,2°* 14,5°* 9,1°*
2018 6,2°* 4,4°* 8,1°* 20,9°* 23,5°* 25,5°* 26,9°* 16,7°* 10,7°*
2019 3,1°* 7,5°* 10,7°* 15,2°* 26,1°*
2020 4,8°* 7,4°*
2021 21,2°*
2022 6,8°* 8,0° 11,7°
Snitt 4,8° 6,3° 10,1° 14,4° 18,4° 23,7° 25,6° 25,6° 20,4° 14,8° 9,7°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 20,0°* 25,0°* 26,0°* 32,0°* 35,0°* 30,0°* 26,0°* 23,0°* 17,0°*
2011 15,0°* 20,0°* 28,0°* 30,0°* 30,0°* 32,0°* 36,0°* 31,0°* 28,0°* 24,0°*
2012 16,0°* 24,0°* 30,0°* 33,0°* 36,0°* 35,0°* 31,0°* 25,0°* 17,0°*
2013 13,0°* 13,0°* 16,0°* 26,0°* 33,0°* 34,0°* 36,0°* 28,0°* 20,0°* 21,0°*
2014 14,2°* 20,0°* 26,0°* 31,0°* 27,0°* 24,0°*
2015 15,0°* 17,2°* 27,0°* 32,0°* 37,2°* 35,0°* 30,2°* 23,0°* 30,0°*
2016 15,0°* 17,0°* 22,0°* 27,0°* 34,2°* 34,0°* 32,0°* 32,0°* 24,0°* 17,0°*
2017 18,0°* 24,0°* 28,0°* 32,8°* 32,0°* 36,0°* 25,0°* 25,0°* 18,0°*
2018 13,4°* 12,0°* 15,0°* 29,2°* 31,0°* 34,0°* 35,0°* 25,0°* 21,0°*
2019 11,2°* 22,0°* 22,0°* 23,0°* 35,0°*
2020 15,0°* 15,0°*
2021 29,6°*
2022 14,0°* 22,6° 23,0°
Snitt 13,2° 15,4° 19,8° 24,5° 27,2° 32,6° 33,9° 34,4° 28,9° 24,1° 20,6°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -4,0°* 2,0°* 8,0°* 11,0°* 15,0°* 10,0°* 10,0°* 0,0°* 0,0°*
2011 -6,0°* -3,0°* 5,0°* 6,0°* 14,0°* 12,0°* 13,0°* 12,0°* 1,0°* -2,0°*
2012 -9,0°* 0,0°* 8,0°* 0,0°* 17,0°* 12,0°* 10,0°* 1,0°* 1,0°*
2013 -3,0°* -4,0°* -2,0°* 9,0°* 11,0°* 17,0°* 0,0°* 10,0°* 7,0°* -4,0°*
2014 0,0°* 3,0°* 8,0°* 13,0°* 9,0°* 2,0°*
2015 -4,2°* -1,0°* 12,0°* 14,0°* 19,0°* 14,0°* 9,0°* 4,0°* -3,0°*
2016 -1,0°* 0,0°* 5,0°* 9,0°* 14,0°* 14,0°* 13,0°* 12,0°* 3,0°* -4,0°*
2017 -1,0°* 1,0°* 8,0°* 11,0°* 15,0°* 14,0°* 8,0°* 5,2°* -2,0°*
2018 -1,0°* -8,0°* -4,0°* 9,0°* 14,0°* 18,0°* 12,0°* 5,0°* -2,0°*
2019 -5,0°* -2,0°* 0,0°* 8,0°* 13,0°*
2020 -4,0°* -2,0°*
2021 12,0°*
2022 -2,0°* -4,0° 0,0°
Snitt -3,3° -3,6° -1,3° 3,0° 8,5° 11,3° 15,6° 11,0° 10,2° 3,1° -2,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Aviano

Höjd över havet: 128 m

Källa: ICAO