Serik - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Serik

En sommardag i juli blir det ungefär 33 grader på dagen i Serik och 27 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 15 grader på dagen och 8 grader på natten.

 
Varmaste månaden 33,1° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 14,9° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 24,8° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Antalya Bolge 36 km från Serik
Mängd data 89 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Serik

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Serik månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
15°
19°
Februari
17°
22°
10°
Mars
18°
23°
11°
April
21°
27°
15°
11°
Maj
25°
33°
19°
15°
Juni
29°
39°
23°
19°
Juli
33°
41°
27°
24°
Augusti
33°
40°
27°
24°
September
30°
37°
24°
20°
Oktober
27°
32°
20°
15°
November
22°
27°
15°
11°
December
17°
21°
10°

Om statistiken för Serik

Statistiken för Serik är sammanställd av observationer från väderstationen Antalya Bolge som ligger 36 km från centrala Serik.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 19,8°* 24,5°* 27,2° 32,1°* 32,6°* 29,8°* 26,4°* 22,8°* 17,7°*
2016 13,5°* 18,0°* 18,9°* 22,2°* 23,0°* 30,9°* 33,4°* 32,3°* 30,0°* 26,8°* 21,3°* 15,2°* 23,8°
2017 14,1°* 16,2°* 18,6°* 20,9°* 24,4°* 30,0°* 33,9°* 31,5°* 29,6°* 26,1°* 20,8°* 17,6°* 23,6°
2018 17,9°* 18,8°* 19,0°* 23,1°* 26,3°* 28,1°* 32,8°* 32,1°* 30,1°* 26,2°* 21,8°* 16,1°* 24,4°
2019 13,3°* 16,1°* 17,8°* 19,8°* 24,0°* 28,7°* 31,0°* 17,0°*
2020 16,1° 15,9° 18,5°* 20,3°* 27,3°* 33,2° 33,4°* 32,3° 27,7°* 23,0°*
2021 15,7°* 17,5°* 17,4°* 20,4°* 26,3°* 29,4°* 35,5°* 35,6°* 30,2°* 26,4° 16,5°
2022 13,8°* 16,3° 15,1° 21,5° 25,8° 29,4°
Snitt 14,9° 17,0° 17,9° 21,0° 24,9° 28,9° 33,1° 33,0° 30,3° 26,6° 21,9° 16,7°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 12,8°* 18,3°* 20,8° 25,3°* 26,2°* 23,0°* 19,7°* 15,2°* 10,1°*
2016 7,4°* 11,8°* 12,0°* 16,1°* 17,7°* 23,5°* 27,1°* 27,0°* 23,1°* 20,2°* 14,3°* 8,2°* 17,4°
2017 7,2°* 9,4°* 11,8°* 14,9°* 18,6°* 23,5°* 27,5°* 26,5°* 24,2°* 19,0°* 13,8°* 11,8°* 17,4°
2018 10,0°* 11,9°* 13,2°* 16,3°* 20,2°* 22,8°* 26,1°* 26,4°* 25,2°* 19,3°* 15,2°* 10,3°* 18,1°
2019 8,4°* 10,0°* 11,7°* 13,8°* 19,1°* 23,5°* 26,3°* 11,1°*
2020 8,5° 9,4° 11,7°* 14,7°* 20,9°* 26,0° 26,4°* 25,4° 20,9°* 15,1°*
2021 9,9°* 10,6°* 10,4°* 14,4°* 19,6°* 22,0°* 27,6°* 27,4°* 22,8°* 19,2° 10,5°
2022 7,2°* 9,3° 7,6° 14,6° 19,0° 23,0°
Snitt 8,4° 10,3° 11,2° 14,7° 18,9° 22,5° 26,6° 26,7° 23,9° 19,7° 14,8° 10,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 16,1°* 21,3°* 24,0° 28,4°* 29,2°* 26,4°* 22,5°* 18,4°* 13,1°*
2016 10,3°* 14,7°* 15,4°* 19,1°* 20,4°* 27,0°* 29,9°* 29,7°* 26,4°* 23,3°* 17,5°* 11,1°* 20,4°
2017 10,1°* 12,4°* 15,1°* 17,8°* 21,4°* 26,5°* 30,6°* 29,0°* 26,8°* 22,2°* 16,8°* 14,4°* 20,3°
2018 13,3°* 14,7°* 16,2°* 19,6°* 23,2°* 25,5°* 29,2°* 29,0°* 27,5°* 22,2°* 18,0°* 12,8°* 20,9°
2019 10,6°* 12,8°* 14,7°* 16,6°* 21,6°* 25,9°* 28,4°* 13,6°*
2020 11,7° 12,4° 14,9°* 17,4°* 23,9°* 29,2° 29,6°* 28,7° 24,0°* 18,3°*
2021 12,3°* 13,6°* 13,6°* 17,3°* 22,8°* 25,2°* 30,9°* 30,9°* 26,4°* 22,4° 13,1°
2022 10,0°* 12,6° 11,1° 18,1° 22,1° 26,0°
Snitt 11,2° 13,3° 14,4° 17,8° 21,8° 25,5° 29,5° 29,6° 27,0° 22,8° 17,8° 13,0°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 26,5°* 31,3°* 37,2° 40,4°* 39,7°* 40,8°* 31,2°* 27,3°* 22,7°*
2016 18,0°* 24,1°* 22,2°* 28,8°* 27,7°* 42,0°* 41,4°* 40,5°* 36,3°* 30,3°* 23,7°* 20,4°* 29,6°
2017 18,9°* 22,8°* 24,4°* 25,3°* 33,7°* 44,5°* 44,9°* 38,3°* 35,0°* 31,7°* 25,3°* 20,7°* 30,5°
2018 21,1°* 25,6°* 23,6°* 31,9°* 31,6°* 36,6°* 40,8°* 38,5°* 35,4°* 31,0°* 29,5°* 21,0°* 30,6°
2019 17,3°* 18,3°* 25,3°* 24,6°* 31,9°* 38,0°* 36,3°* 22,4°*
2020 18,9° 22,4° 24,1°* 24,8°* 38,9°* 40,0° 40,3°* 39,9° 35,3°* 28,0°*
2021 20,6°* 25,2°* 21,2°* 27,9°* 36,5°* 40,1°* 43,0°* 43,1°* 36,3°* 32,5° 21,1°
2022 20,3°* 19,0° 21,6° 27,4° 36,1° 38,1°
Snitt 19,3° 22,5° 23,2° 27,2° 32,7° 39,4° 41,0° 40,1° 37,3° 32,0° 26,8° 21,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2015 7,9°* 15,5°* 17,8° 20,9°* 24,6°* 18,5°* 15,8°* 11,8°* 2,0°*
2016 1,2°* 6,2°* 9,7°* 12,2°* 12,9°* 19,1°* 25,3°* 24,4°* 19,0°* 14,9°* 11,0°* 2,9°* 13,2°
2017 2,7°* 5,0°* 6,7°* 12,1°* 15,2°* 20,5°* 25,3°* 24,2°* 19,9°* 15,1°* 8,9°* 7,6°* 13,6°
2018 7,2°* 9,4°* 10,9°* 12,8°* 15,9°* 20,5°* 22,3°* 24,2°* 21,1°* 12,6°* 11,8°* 6,8°* 14,6°
2019 4,2°* 7,2°* 7,5°* 10,2°* 14,7°* 19,8°* 23,2°* 6,8°*
2020 6,3° 2,0° 7,0°* 12,1°* 16,6°* 23,3° 24,3°* 23,3° 17,2°* 10,8°*
2021 4,2°* 3,8°* 6,1°* 8,7°* 17,1°* 17,5°* 24,8°* 23,7°* 18,4°* 15,9° 5,9°
2022 1,0°* 5,5° 1,8° 11,3° 15,9° 20,3°
Snitt 3,8° 5,6° 7,1° 10,9° 15,3° 19,0° 23,6° 24,2° 20,0° 15,3° 10,9° 5,3°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).