Väderstation Antalya Gazipaşa - senaste observation 2019-06-16 kl 01:50

Vädret just nu
Lufttemperatur
 20,0°
Min
20,0°
kl 01:50
Max
20,0°
kl 01:50
Vindhastighet
1,5 m/s
Svag vind / Nästan stiltje
Vindriktning
vindpil
Ostsydost (120°)
Daggpunkt
 19,0°
Luftfuktighet
94%
Lufttryck
1006 hPa
Molntäcke
Klar himmel

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1559775000000 1560639000000 1560466200000 2003635

Månadsstatistik för Antalya Gazipaşa

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Antalya Gazipaşa. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 24,6°* 30,4°* 33,5°* 34,0°* 31,3°* 27,2°*
2013 12,4°* 17,8°* 19,3°* 22,8° 27,4°* 29,5° 31,7° 33,3° 30,2°* 25,2°* 23,3°* 17,1°* 24,2°
2014 16,9°* 17,9°* 19,2°* 21,5°* 23,9°* 28,5° 30,9° 32,2°* 30,1° 26,3°* 20,8°* 18,9°* 23,9°
2015 15,5°* 16,0°* 19,8°* 21,8°* 27,1°* 29,2°* 32,4°* 33,8°* 31,5°* 27,2°* 22,7°* 17,9°* 24,6°
2016 15,0°* 19,1°* 20,5°* 24,6°* 26,1°* 32,1°* 33,4°* 33,4°* 30,9°* 27,5°* 22,1°* 14,1°* 24,9°
2017 14,1°* 16,9°* 19,6°* 22,6°* 26,2°* 32,8°* 30,8°* 26,4°* 21,0°* 17,4°*
2018 16,7°* 18,8°* 21,0°* 24,9°* 29,0°* 30,6°* 33,3°* 33,2°* 32,1°* 27,6°* 22,8°* 17,4°* 25,6°
2019 14,4°* 17,7°* 19,0°* 21,7°* 26,6°*
Snitt 15,0° 17,7° 19,8° 22,8° 26,4° 30,1° 32,5° 33,2° 31,0° 26,8° 22,1° 17,1°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 19,4°* 23,4°* 28,4°* 28,3°* 25,3°* 19,6°*
2013 8,1°* 8,1°* 9,3°* 12,3° 17,5°* 20,4° 23,0° 23,1° 20,3°* 13,8°* 13,1°* 7,5°* 14,7°
2014 8,8°* 8,4°* 10,1°* 12,6°* 16,2°* 20,1° 23,4° 24,7°* 20,9° 15,3°* 10,3°* 9,6°* 15,0°
2015 6,7°* 6,9°* 8,6°* 9,1°* 13,9°* 18,0°* 20,4°* 22,6°* 19,6°* 16,1°* 9,8°* 6,2°* 13,2°
2016 5,1°* 7,9°* 8,4°* 11,4°* 14,5°* 19,1°* 21,7°* 22,5°* 18,4°* 15,0°* 10,3°* 5,5°* 13,3°
2017 5,0°* 5,3°* 7,9°* 10,3°* 14,3°* 21,9°* 19,1°* 14,2°* 9,9°* 8,3°*
2018 7,0°* 8,5°* 9,2°* 11,3°* 15,9°* 19,3°* 21,7°* 21,6°* 18,8°* 14,6°* 11,1°* 8,8°* 14,0°
2019 6,6°* 7,0°* 8,0°* 10,1°* 14,1°*
Snitt 6,8° 7,4° 8,8° 11,0° 15,7° 20,1° 23,1° 23,5° 20,3° 15,5° 10,8° 7,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 22,6°* 27,7°* 31,3°* 31,6°* 28,9°* 24,1°*
2013 9,8°* 12,9°* 14,3°* 17,7° 22,5°* 25,6° 28,1° 28,6° 25,7°* 19,5°* 18,6°* 12,5°* 19,7°
2014 13,3°* 13,8°* 15,4°* 17,9°* 20,7°* 24,9° 27,7° 29,0°* 25,9° 20,9°* 16,9°* 15,0°* 20,1°
2015 11,5°* 11,7°* 14,6°* 16,4°* 21,4°* 24,5°* 27,3°* 29,0°* 26,2°* 21,7°* 16,2°* 12,0°* 19,4°
2016 10,1°* 13,5°* 14,8°* 18,8°* 21,1°* 26,8°* 28,3°* 28,4°* 25,0°* 20,8°* 15,4°* 9,6°* 19,4°
2017 9,3°* 11,1°* 14,1°* 16,6°* 20,8°* 28,0°* 25,4°* 20,1°* 14,9°* 12,7°*
2018 11,5°* 13,3°* 14,9°* 18,4°* 23,5°* 25,5°* 28,1°* 28,1°* 25,4°* 20,6°* 16,5°* 12,5°* 19,9°
2019 10,2°* 11,5°* 13,0°* 15,9°* 20,8°*
Snitt 10,8° 12,6° 14,5° 17,4° 21,7° 25,8° 28,5° 29,0° 26,1° 21,1° 16,4° 12,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 27,0°* 37,0°* 37,0°* 37,0°* 35,0°* 33,0°*
2013 18,0°* 21,0°* 25,0°* 32,0° 31,0°* 37,0° 38,0° 38,0° 36,0°* 29,0°* 28,0°* 23,0°* 29,7°
2014 19,0°* 23,0°* 23,0°* 27,0°* 30,0°* 35,0° 36,0° 36,0°* 32,0° 30,0°* 25,0°* 22,0°* 28,2°
2015 21,0°* 22,0°* 24,0°* 27,0°* 37,0°* 33,0°* 37,0°* 36,0°* 35,0°* 31,0°* 25,0°* 20,0°* 29,0°
2016 21,0°* 23,0°* 26,0°* 28,0°* 30,0°* 38,0°* 36,0°* 35,0°* 33,0°* 31,0°* 25,0°* 19,0°* 28,8°
2017 19,0°* 20,0°* 25,0°* 27,0°* 31,0°* 36,0°* 34,0°* 29,0°* 24,0°* 21,0°*
2018 20,0°* 22,0°* 27,0°* 31,0°* 33,0°* 33,0°* 37,0°* 37,0°* 35,0°* 31,0°* 27,0°* 21,0°* 29,5°
2019 21,0°* 20,0°* 22,0°* 27,0°* 31,0°*
Snitt 19,9° 21,6° 24,6° 28,4° 31,3° 35,5° 36,8° 36,4° 34,3° 30,6° 25,7° 21,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 14,0°* 16,0°* 25,0°* 23,0°* 19,0°* 15,0°*
2013 1,0°* 5,0°* 6,0°* 10,0° 14,0°* 17,0° 20,0° 21,0° 17,0°* 7,0°* 7,0°* 2,0°* 10,6°
2014 6,0°* 4,0°* 7,0°* 9,0°* 12,0°* 17,0° 19,0° 22,0°* 15,0° 10,0°* 6,0°* 3,0°* 10,8°
2015 0,0°* 1,0°* 6,0°* 5,0°* 10,0°* 15,0°* 18,0°* 19,0°* 18,0°* 12,0°* 6,0°* 0,0°* 9,2°
2016 -3,0°* 2,0°* 5,0°* 7,0°* 12,0°* 15,0°* 19,0°* 19,0°* 12,0°* 12,0°* 5,0°* -1,0°* 8,7°
2017 0,0°* -2,0°* 4,0°* 6,0°* 12,0°* 18,0°* 17,0°* 10,0°* 5,0°* 1,0°*
2018 3,0°* 6,0°* 7,0°* 7,0°* 13,0°* 16,0°* 18,0°* 16,0°* 15,0°* 9,0°* 8,0°* 2,0°* 10,0°
2019 -1,0°* 4,0°* 1,0°* 6,0°* 10,0°*
Snitt 0,9° 2,9° 5,1° 7,1° 12,1° 16,0° 19,8° 19,7° 16,1° 10,7° 6,2° 1,2°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Antalya Gazipaşa

Höjd över havet: 95 m

Källa: ICAO