Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Rossön. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
E 45 Dorotea - Hallviken
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis is i hjulspår. Sandning mellan kl 06:00 och kl 11:00.
Väg 90 Junsele - Sollefteå
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
Väg 90 Hälla - Junsele
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
Väg 92 Dorotea - Åsele
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis packad snö.
E 45 Vilhelmina - Dorotea
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis lössnö. Plogning mellan kl 04:00 och kl 07:00.
Väg 90 Messelfors - Åsele
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis packad snö.
Väg 360 Norrbäck - Vilhelmina
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis lössnö. Plogning mellan kl 04:00 och kl 07:00.
E 45 Fianberg - Vilhelmina
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis lössnö. Plogning mellan kl 04:00 och kl 07:00.
Väg 87 Stugun - Bispgården
Vinterväglag med snö och is. Is i hjulspår.