Bästa prognosen för Rossön

Bäst just nu

FMI har varit bäst på temperatur de senaste 24 timmarna.

I snitt visade prognosen 1,4 grader fel jämfört med temperaturen som rapporterats av väderstationen Lövberga.

OBS! Tyvärr är våra slutsatser lite osäkra. Väderstationen Lövberga ligger nämligen 24,1 km från Rossön. Läs mer under "Så räknar vi".

Jämför observationer med prognoser

Celsius
Observation   
SMHI   
YR   
FMI

Den svarta linjen visar uppmätt temperatur. Övriga linjer visar hur olika prognoser förutspått temperaturen.

Den svarta linjen visar uppmätt temperatur. Övriga linjer visar hur olika prognoser förutspått temperaturen.

FMI mest rätt senaste 12 timmarna

1
FMI 1,6° medelfel 12 h
2
SMHI 1,7° medelfel 12 h
3
YR 1,7° medelfel 12 h

Prognosen från FMI visade i snitt 1,6 grader fel de senaste 12 timmarna.

FMI bäst senaste 24 timmarna

1
FMI 1,4° medelfel 24 h
2
SMHI 1,5° medelfel 24 h
3
YR 1,5° medelfel 24 h

Prognosen från FMI visade i snitt 1,4 grader fel de senaste 24 timmarna.

Beräkningarna uppdaterades 2020-07-05 kl 13:03.

Karta med fler väderstationer att jämföra med

Så har vi räknat

För att räkna ut hur bra en prognos är måste man jämföra med faktiska observationer.

Därför har vi räknat på observationer från den närmaste väderstationen Lövberga som ligger 24,1 km från centrala Rossön. Observationerna har vi sen jämfört med progonser väderstatonens plats.

OBS! Eftersom väderstationen ligger så långt bort är det inte säkert att beräkningarna också stämmer för Rossön. Komplettera därför gärna med träffsäkerhetskartan.

För varje timme har vi räknat ut felet (skillnaden) mellan det observerade värdet och prognosens värde. Sen har vi tagit medelvärdet av dessa fel. Rent matematiskt är medelvärdet beräknat på felens absolutvärden.

Vi uppdaterar beräkningen med nya prognoser ungefär var tredje timme och nya observationer varje timme.

Det finns ett par felkällor i denna statistik:

  • Om väderstationen rapporterar felaktiga temperaturer så stämmer förstås inte beräkningarna.
  • Lokal geografi kan göra att temperaturen är annorlunda just där väderstationen står jämfört med närliggande omgivning.

Det bästa är att jämföra statistik från ett par omkringliggande stationer för att få en mer heltäckande bild av hur bra eller dålig en prognos är.