Málaga - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Málaga

En sommardag i augusti blir det ungefär 31 grader på dagen i Málaga och 22 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 17 grader på dagen och 8 grader på natten.

 
Varmaste månaden 31,3° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 17,2° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 23,3° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Malaga / Aeropuerto 8 km från Málaga
Mängd data 138 månader uppdaterades senast 1 jul 2021.

Normala temperaturer för Málaga

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Málaga månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
17°
23°
Februari
18°
23°
Mars
19°
25°
10°
April
21°
28°
12°
Maj
25°
32°
15°
10°
Juni
28°
35°
18°
14°
Juli
31°
38°
21°
18°
Augusti
31°
39°
22°
19°
September
28°
35°
20°
16°
Oktober
24°
31°
15°
10°
November
20°
25°
11°
December
18°
22°

Om statistiken för Málaga

Statistiken för Málaga är sammanställd av observationer från väderstationen Malaga / Aeropuerto som ligger 8 km från centrala Málaga.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 17,0°* 17,6° 20,8° 24,0° 27,5° 30,4° 30,9° 27,4°* 23,5° 19,2° 16,4°
2011 16,4° 17,3° 17,7°* 21,6°* 23,7° 26,6° 31,1° 31,0° 28,3°* 23,9° 19,3° 17,6° 22,9°
2012 16,9° 15,8°* 18,7° 21,5°* 24,2° 29,5°* 30,4° 31,7° 26,8° 22,6° 18,2°* 17,5° 22,8°
2013 17,6° 17,0° 18,4°* 20,3° 23,7° 26,3° 30,2° 30,7° 28,5° 26,2°* 20,9° 17,9° 23,1°
2014 17,8° 18,1° 20,0° 23,6° 25,0° 29,6° 30,9° 31,8° 30,6° 26,0°* 20,3°* 17,5° 24,3°
2015 17,1°* 16,6°* 19,9° 21,5°* 26,4° 28,4° 33,2°* 33,2° 29,9° 25,6°* 21,8° 19,2° 24,4°
2016 19,0° 18,6° 20,1° 22,3° 23,9°* 28,6° 30,6° 31,2° 28,4° 24,5°* 19,5°* 17,2° 23,7°
2017 16,8° 18,0° 19,9° 21,8°* 24,9° 29,5° 29,4° 30,1° 28,9°* 24,9° 20,6° 17,8°* 23,5°
2018 16,9°* 17,1° 18,7° 20,7° 24,0° 28,1° 32,0° 30,7° 28,7° 23,4° 19,1° 18,7° 23,2°
2019 17,8° 17,7° 20,5°* 21,3° 25,4° 28,3° 31,6° 30,7°* 27,6°* 25,4°* 20,1°* 18,8°* 23,8°
2020 16,8° 19,8° 19,7° 20,1° 28,9°* 30,4° 32,5° 27,7° 23,3°* 20,2° 16,5°*
2021 16,3°* 18,5° 19,3°* 21,0° 24,6° 28,2°
Snitt 17,2° 17,6° 19,2° 21,4° 24,5° 28,3° 30,9° 31,3° 28,4° 24,5° 19,9° 17,7°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 10,0°* 10,3° 12,9° 14,0° 18,4° 22,4° 23,2° 19,8°* 14,7° 11,0° 10,0°
2011 9,1° 8,1° 10,1°* 13,7°* 15,8° 19,0° 21,5° 23,4° 19,8°* 16,1° 11,3° 8,6° 14,7°
2012 7,1° 5,6°* 8,8° 11,8°* 14,1° 19,9°* 20,7° 22,0° 18,7° 14,3° 11,9°* 8,3° 13,6°
2013 9,3° 6,9° 10,2°* 12,0° 13,5° 16,1° 18,9° 21,1° 19,3° 16,3°* 10,4° 8,1° 13,5°
2014 8,9° 8,6° 9,3° 12,5° 14,6° 18,4° 19,8° 20,9° 19,7° 15,7°* 12,0°* 7,9° 14,0°
2015 6,6°* 8,0°* 10,1° 13,0°* 15,3° 17,4° 23,1°* 24,1° 20,0° 17,0°* 11,6° 9,4° 14,6°
2016 8,7° 9,2° 8,9° 11,7° 15,0°* 17,9° 21,4° 22,5° 19,0° 16,5°* 10,7°* 10,0° 14,3°
2017 7,5° 9,9° 9,2° 11,8°* 14,4° 19,5° 20,8° 21,4° 18,6°* 15,5° 10,5° 8,4°* 14,0°
2018 8,4°* 6,8° 10,0° 10,8° 13,8° 18,4° 20,9° 22,3° 21,0° 15,4° 11,2° 8,5° 14,0°
2019 7,4° 8,0° 10,6°* 11,6° 16,0° 18,4° 22,0° 22,1°* 20,3°* 15,5°* 12,6°* 10,8°* 14,6°
2020 7,7° 10,3° 11,7° 12,6° 18,6°* 21,9° 22,3° 19,2° 13,5°* 12,6° 9,9°*
2021 8,0°* 10,3° 10,0°* 13,4° 15,3° 18,6°
Snitt 8,1° 8,5° 9,9° 12,3° 14,7° 18,4° 21,2° 22,3° 19,6° 15,5° 11,4° 9,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 13,7°* 14,0° 17,0° 19,3° 22,9° 26,4° 26,9° 23,8°* 19,0° 15,1° 13,4°
2011 12,5° 12,6° 14,1°* 17,6°* 19,9° 23,1° 26,1° 27,2° 24,3°* 20,1° 15,1° 13,3° 18,8°
2012 11,6° 11,0°* 13,9° 16,4°* 19,4° 24,6°* 25,5° 26,7° 22,6° 18,4° 14,9°* 12,7° 18,1°
2013 13,1° 12,0° 14,1°* 16,2° 18,7° 21,3° 24,5° 25,6° 23,7° 20,7°* 15,4° 12,7° 18,2°
2014 12,9° 13,2° 14,5° 17,9° 19,7° 23,5° 24,8° 25,7° 24,6° 20,0°* 15,8°* 12,2° 18,7°
2015 11,5°* 12,1°* 14,9° 17,2°* 20,8° 23,3° 28,0°* 28,7° 25,0° 21,5°* 16,0° 13,6° 19,4°
2016 13,4° 13,6° 14,5° 17,2° 19,4°* 23,5° 25,9° 26,4° 23,5° 20,1°* 15,0°* 13,3° 18,8°
2017 11,9° 13,9° 14,4° 16,8°* 19,8° 24,5° 24,9° 25,6° 23,6°* 19,9° 15,2° 13,1°* 18,6°
2018 12,6°* 12,1° 14,1° 15,9° 19,1° 23,3° 26,3° 26,4° 24,6° 19,3° 15,0° 13,1° 18,5°
2019 12,4° 12,9° 15,5°* 16,6° 20,9° 23,3° 26,6° 26,5°* 23,9°* 20,4°* 16,2°* 14,6°* 19,1°
2020 12,1° 14,9° 15,4° 16,4° 23,9°* 26,1° 27,2° 23,5° 18,4°* 16,3° 12,9°*
2021 11,9°* 14,1° 14,6°* 17,1° 19,8° 23,4°
Snitt 12,4° 13,0° 14,5° 16,9° 19,7° 23,4° 25,9° 26,6° 23,9° 19,8° 15,4° 13,2°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 23,0°* 22,0° 26,0° 32,0° 33,0° 38,0° 39,0° 31,0°* 27,0° 24,0° 23,0°
2011 20,0° 26,0° 25,0°* 32,0°* 30,0° 37,0° 39,0° 39,0° 37,0°* 28,0° 22,0° 22,0° 29,8°
2012 26,0° 23,0°* 23,0° 27,0°* 31,0° 37,0°* 39,0° 40,0° 33,0° 29,0° 25,0°* 22,0° 29,6°
2013 23,0° 23,0° 24,2°* 26,0° 32,0° 31,0° 35,1° 37,0° 34,0° 32,8°* 28,1° 20,0° 28,9°
2014 23,5° 22,6° 24,4° 29,7° 33,2° 35,4° 36,8° 39,7° 38,3° 36,1°* 24,2°* 20,7° 30,4°
2015 23,3°* 23,3°* 30,2° 28,6°* 34,4° 34,4° 42,0°* 39,0° 37,0° 31,0°* 25,0° 23,0° 30,9°
2016 23,0° 23,8° 26,0° 26,7° 31,0°* 39,0° 38,5° 41,0° 34,4° 29,2°* 24,1°* 20,0° 29,7°
2017 21,4° 21,0° 27,7° 31,3°* 31,0° 37,0° 35,0° 39,2° 37,0°* 30,2° 25,3° 21,0°* 29,8°
2018 22,6°* 22,0° 23,1° 27,0° 29,0° 33,0° 38,6° 35,0° 33,5° 33,4° 22,0° 22,0° 28,4°
2019 23,0° 24,0° 27,0°* 26,7° 32,0° 34,3° 38,8° 39,0°* 34,0°* 34,0°* 27,1°* 23,0°* 30,2°
2020 23,1° 25,0° 26,0° 26,0° 33,0°* 40,1° 43,0° 35,0° 32,0°* 28,0° 23,0°*
2021 25,0°* 22,0° 24,0°* 27,0° 36,0° 35,3°
Snitt 23,1° 23,2° 25,2° 27,8° 32,0° 35,0° 38,3° 39,2° 34,9° 31,2° 25,0° 21,8°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,0°* 5,0° 8,0° 10,0° 15,0° 19,0° 20,0° 15,0°* 9,0° 8,0° 4,0°
2011 5,0° 4,0° 2,0°* 10,0°* 11,0° 15,0° 19,0° 19,0° 17,0°* 11,0° 6,0° 3,0° 10,2°
2012 4,0° 0,0°* 4,0° 5,0°* 8,0° 15,0°* 16,0° 18,0° 16,0° 10,0° 5,0°* 2,0° 8,6°
2013 4,0° 2,0° 5,0°* 8,0° 7,0° 12,0° 17,0° 19,0° 16,0° 9,0°* 3,0° 3,0° 8,8°
2014 4,0° 3,0° 6,0° 9,0° 11,0° 13,0° 17,0° 17,0° 16,0° 12,0°* 6,0°* 1,0° 9,6°
2015 3,0°* 0,0°* 3,0° 10,0°* 12,0° 14,0° 20,0°* 20,0° 15,7° 12,0°* 4,0° 6,0° 10,0°
2016 5,0° 1,0° 4,0° 7,0° 10,0°* 13,0° 19,0° 19,0° 15,0° 12,0°* 6,0°* 5,0° 9,7°
2017 3,0° 5,0° 4,0° 7,0°* 10,0° 17,0° 17,0° 17,0° 14,0°* 11,0° 6,0° 3,0°* 9,5°
2018 3,0°* 1,0° 7,0° 6,0° 9,0° 12,0° 18,0° 20,0° 18,0° 7,0° 5,0° 4,0° 9,2°
2019 2,0° 3,0° 6,0°* 9,0° 12,0° 14,0° 20,0° 20,0°* 16,0°* 10,0°* 7,0°* 5,7°* 10,4°
2020 4,0° 6,0° 7,0° 9,0° 14,0°* 19,0° 19,0° 14,0° 10,0°* 8,0° 5,0°*
2021 2,0°* 6,0° 4,0°* 11,0° 10,0° 15,0°
Snitt 3,6° 3,0° 4,8° 8,3° 10,0° 14,1° 18,3° 18,9° 15,7° 10,3° 5,8° 3,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).