Väderstation Granada / Aeropuerto - senaste observation 2024-05-30 kl 01:30

Vädret just nu
Lufttemperatur
 19,0°
Min
19,0°
kl 01:30
Max
20,0°
kl 01:00
Vindhastighet
1,0 m/s
Svag vind / Nästan stiltje
Daggpunkt
 6,0°
Luftfuktighet
43%
Lufttryck
1016 hPa
Molntäcke
Klar himmel

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1716161400000 1717025400000 1716852600000 8419

Månadsstatistik för Granada / Aeropuerto

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Granada / Aeropuerto. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,6°* 15,9°* 21,6°* 23,7°* 28,6°* 35,8°* 34,8°* 28,8°* 22,3°* 14,5°* 14,0°*
2011 13,5°* 15,8°* 17,0°* 23,8°* 26,0°* 31,8°* 34,0°* 35,4°* 31,4°* 25,9°* 17,9°* 15,5°* 24,0°
2012 14,3°* 13,9°* 19,8° 18,0°* 27,9° 33,5°* 35,3° 36,7° 29,9° 23,0° 16,2°* 14,5°* 23,6°
2013 13,5° 13,5° 15,2°* 21,2° 23,6°* 30,5° 35,6° 36,3° 30,0° 26,6°* 17,8° 15,9° 23,3°
2014 14,7° 14,4° 19,5° 25,0° 29,0° 31,8° 35,7° 36,4° 31,1° 27,0°* 18,3°* 14,4° 24,8°
2015 14,3°* 12,6°* 20,5° 23,8°* 30,5° 32,6° 38,8°* 35,6° 29,3° 23,8°* 21,0° 18,6°* 25,1°
2016 16,1°* 14,9° 17,3° 21,4° 24,7°* 33,5° 37,6° 36,4° 32,7° 25,7°* 16,9°* 16,1° 24,5°
2017 14,1° 16,3° 20,3° 25,2°* 29,8° 36,0° 37,7° 37,0° 31,8°* 28,7° 20,1° 13,9°* 25,9°
2018 14,2°* 14,3° 15,1° 21,0° 24,1° 30,6°* 34,7° 36,5° 30,7° 22,7° 16,5° 17,5° 23,2°
2019 14,5° 18,2° 20,4°* 19,4° 28,6° 32,5° 35,8° 35,5°* 29,6°* 25,6°* 14,6°* 16,1°* 24,2°
2020 14,5° 20,8° 19,0° 20,3° 31,0° 38,3° 36,4° 30,6° 24,0°* 20,5° 11,6°*
2021 12,6°* 17,3° 19,5°* 20,7° 27,2° 31,8° 36,0°* 36,2° 31,0° 26,5° 16,2°
2022 15,4° 19,3° 16,3° 19,8° 29,8° 33,9°
Snitt 14,3° 15,7° 18,1° 21,6° 27,1° 32,2° 36,3° 36,1° 30,6° 25,2° 17,7° 15,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,5°* 5,1°* 8,2°* 9,5°* 14,1°* 18,3°* 18,4°* 14,1°* 7,5°* 4,4°* 4,2°*
2011 3,0°* 2,3°* 5,2°* 9,7°* 12,5°* 15,3°* 17,6°* 17,8°* 14,3°* 9,9°* 6,5°* 0,6°* 9,6°
2012 -1,6°* -3,6°* 2,4° 6,3°* 10,4° 15,5°* 16,1° 16,3° 12,6° 9,8° 7,0°* 2,0°* 7,8°
2013 1,4° 0,8° 6,1°* 7,5° 9,2°* 12,7° 16,2° 17,4° 14,3° 10,4°* 1,4° -0,2° 8,1°
2014 2,6° 3,0° 3,8° 8,3° 9,9° 13,5° 15,8° 15,4° 13,6° 9,6°* 6,9°* -0,9° 8,5°
2015 -1,5°* 1,1°* 3,3° 8,2°* 11,1° 13,7° 18,2°* 18,2° 12,5° 10,5°* 3,5° 1,2°* 8,3°
2016 3,3°* 3,4° 2,0° 7,1° 10,2°* 14,8° 19,1° 17,8° 13,7° 10,8°* 4,4°* 2,3° 9,1°
2017 -1,3° 4,3° 3,5° 7,2°* 11,6° 17,3° 17,3° 17,9° 12,9°* 10,2° 3,1° 0,9°* 8,7°
2018 0,8°* -0,1° 5,4° 7,7° 9,5° 14,5°* 15,1° 17,8° 15,9° 9,2° 4,6° 0,3° 8,4°
2019 -1,8° 0,1° 2,7°* 6,2° 10,6° 13,2° 18,2° 17,5°* 14,8°* 9,0°* 5,4°* 3,1°* 8,2°
2020 0,4° 2,7° 5,5° 8,4° 14,3° 19,4° 17,2° 14,1° 6,7°* 6,1° 3,6°*
2021 1,5°* 4,3° 4,1°* 8,2° 10,3° 14,3° 18,3°* 18,5° 14,7° 10,2° 2,4°
2022 -0,7° 2,1° 5,9° 6,1° 11,6° 15,6°
Snitt 0,5° 2,0° 4,2° 7,6° 10,6° 14,5° 17,5° 17,5° 14,0° 9,5° 4,9° 1,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 9,1°* 11,0°* 15,9°* 18,1°* 22,9°* 28,8°* 27,9°* 22,6°* 15,6°* 9,8°* 9,2°*
2011 8,2°* 9,2°* 11,9°* 17,6°* 20,5°* 25,3°* 27,7°* 28,1°* 24,0°* 18,6°* 12,2°* 7,0°* 17,5°
2012 5,3°* 5,0°* 11,2° 12,3°* 20,0° 25,4°* 26,6° 27,0° 21,4° 16,1° 11,4°* 7,6°* 15,8°
2013 7,0° 7,2° 10,6°* 14,1° 16,7°* 22,4° 26,6° 27,1° 22,0° 17,7°* 9,1° 6,7° 15,6°
2014 7,6° 8,4° 11,1° 16,2° 19,5° 22,9° 26,3° 26,0° 21,9° 17,1°* 12,2°* 5,5° 16,2°
2015 5,0°* 6,6°* 11,5° 15,8°* 20,9° 23,6° 29,0°* 26,8° 20,5° 16,8°* 11,7° 9,0°* 16,4°
2016 9,4°* 9,1° 10,0° 14,6° 17,9°* 25,3° 28,5° 27,0° 23,0° 17,7°* 10,1°* 8,1° 16,7°
2017 5,2° 9,9° 11,4° 16,0°* 20,8° 26,9° 27,8° 27,4° 22,0°* 18,4° 10,3° 6,6°* 16,9°
2018 6,6°* 6,5° 9,9° 13,8° 16,5° 22,8°* 25,2° 26,9° 22,6° 15,2° 9,9° 7,0° 15,3°
2019 5,1° 8,3° 11,2°* 12,7° 20,0° 23,2° 27,2° 26,8°* 21,5°* 16,5°* 9,7°* 8,6°* 15,9°
2020 6,2° 10,6° 12,1° 14,1° 23,1° 29,0° 26,9° 22,1° 14,7°* 12,2° 7,1°*
2021 6,3°* 9,9° 11,1°* 14,2° 18,7° 23,1° 27,5°* 27,3° 22,6° 17,8° 8,5°
2022 6,2° 9,7° 10,8° 12,8° 21,2° 25,5°
Snitt 6,5° 8,4° 11,1° 14,6° 19,2° 24,0° 27,5° 27,1° 22,2° 16,9° 10,8° 7,6°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 26,0°* 23,0°* 30,0°* 33,0°* 35,0°* 39,0°* 40,0°* 36,0°* 30,0°* 23,0°* 25,0°*
2011 20,0°* 23,0°* 26,0°* 32,0°* 31,0°* 38,0°* 38,0°* 40,0°* 36,0°* 33,0°* 25,0°* 44,8°* 32,2°
2012 20,0°* 22,0°* 25,0° 27,0°* 35,3° 40,0°* 39,2° 42,0° 35,0° 32,0° 23,0°* 23,0°* 30,3°
2013 20,2° 20,0° 22,0°* 31,0° 30,5°* 37,0° 38,0° 41,0° 34,0° 33,0°* 27,1° 20,5° 29,5°
2014 23,9° 21,2° 27,1° 32,1° 34,8° 37,8° 42,4° 40,3° 41,4° 33,0°* 25,0°* 21,0° 31,7°
2015 21,0°* 20,0°* 31,0° 30,0°* 39,0° 41,0° 42,3°* 41,0° 33,0° 29,1°* 26,4° 23,2°* 31,4°
2016 21,9°* 22,0° 29,0° 26,0° 31,4°* 39,0° 41,0° 39,5° 42,6° 32,6°* 27,0°* 20,0° 31,0°
2017 21,5° 20,1° 29,0° 32,3°* 36,3° 41,1° 45,5° 42,0° 37,2°* 32,9° 25,5° 17,0°* 31,7°
2018 22,0°* 21,0° 24,0° 29,0° 28,9° 40,0°* 39,1° 41,0° 38,0° 31,0° 20,0° 24,0° 29,8°
2019 20,0° 23,0° 26,0°* 28,0° 34,1° 42,0° 41,0° 39,0°* 35,0°* 33,0°* 23,0°* 21,0°* 30,4°
2020 19,3° 27,0° 29,3° 24,0° 39,0° 43,0° 42,0° 35,0° 32,0°* 27,0° 20,0°*
2021 22,0°* 23,0° 28,0°* 26,0° 33,0° 37,3° 42,5°* 45,0° 39,0° 30,0° 23,0°
2022 21,0° 24,0° 20,0° 28,0° 39,0° 41,0°
Snitt 21,1° 22,5° 26,1° 28,9° 33,9° 39,1° 40,9° 41,1° 36,9° 31,8° 24,7° 23,5°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -2,0°* -2,0°* 2,0°* 3,0°* 9,0°* 15,0°* 15,0°* 8,0°* -1,0°* -2,0°* -5,0°*
2011 0,0°* -3,0°* -2,0°* 7,0°* 7,0°* 10,0°* 14,0°* 14,0°* 11,0°* 5,0°* 0,0°* -4,0°* 4,9°
2012 -5,0°* -9,7°* -2,0° -0,1°* 3,6° 9,8°* 11,5° 13,4° 7,7° 3,7° -1,3°* -4,4°* 2,3°
2013 -3,6° -3,7° -2,0°* 1,2° 1,0°* 8,4° 11,7° 14,0° 11,8° 0,6°* -5,2° -5,2° 2,4°
2014 -2,6° -1,7° -1,0° 5,5° 5,6° 8,6° 11,6° 11,5° 10,0° 4,8°* -0,1°* -7,3° 3,7°
2015 -6,8°* -5,5°* -3,0° 4,6°* 7,9° 9,5° 15,0°* 12,0° 7,5° 4,9°* -4,6° -1,6°* 3,3°
2016 -4,0°* -3,8° -2,7° -0,8° 5,0°* 9,7° 16,0° 14,0° 6,8° 4,0°* -1,0°* -3,1° 3,3°
2017 -6,0° -3,0° -2,0° 2,0°* 7,0° 13,0° 11,0° 13,0° 6,9°* 6,0° -1,0° -4,0°* 3,6°
2018 -3,0°* -5,0° 0,0° 1,7° 1,0° 10,0°* 13,0° 14,0° 12,9° -0,9° -1,7° -3,0° 3,3°
2019 -6,2° -3,0° -0,4°* 2,0° 8,0° 7,4° 14,0° 14,0°* 10,0°* 3,0°* -3,0°* -1,0°* 3,7°
2020 -4,0° 0,0° 0,0° 4,0° 10,0° 16,0° 12,0° 8,0° 0,6°* -1,0° -2,0°*
2021 -6,0°* -1,0° -2,2°* 3,0° 3,0° 10,0° 12,0°* 14,0° 10,0° 6,0° -2,0°
2022 -4,0° -3,0° 0,0° 0,0° 7,0° 11,0°
Snitt -4,3° -3,4° -1,5° 2,5° 4,9° 9,7° 13,4° 13,4° 9,2° 3,1° -1,9° -3,6°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Granada / Aeropuerto

Höjd över havet: 567 m

Källa: ICAO