Lansargues - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Lansargues

En sommardag i juli blir det ungefär 30 grader på dagen i Lansargues och 20 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 12 grader på dagen och 3 grader på natten.

 
Varmaste månaden 29,7° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 12,3° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 26,3° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Montpellier 11 km från Lansargues
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Lansargues

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Lansargues månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
12°
18°
-3°
Februari
13°
19°
-2°
Mars
16°
23°
April
19°
25°
Maj
22°
29°
13°
Juni
27°
34°
17°
13°
Juli
30°
35°
20°
16°
Augusti
29°
35°
19°
15°
September
26°
31°
16°
10°
Oktober
21°
26°
12°
November
16°
21°
December
13°
18°
-2°

Om statistiken för Lansargues

Statistiken för Lansargues är sammanställd av observationer från väderstationen Montpellier som ligger 11 km från centrala Lansargues.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,3°* 13,8° 18,9° 21,5° 25,6°* 30,4° 28,9° 24,4°* 18,8° 14,6°* 10,0°
2011 10,6° 13,7° 15,6° 20,9°* 24,5° 25,1° 27,3° 28,2° 27,0° 22,4° 17,0° 14,1° 20,5°
2012 13,1° 10,4°* 17,6° 17,6°* 22,2° 26,7°* 28,6° 29,6° 24,7° 21,1° 15,6°* 12,4° 20,0°
2013 11,9° 11,2° 13,7°* 16,8° 20,5° 25,6° 30,0° 29,0° 25,8° 21,6°* 14,7° 13,1°* 19,5°
2014 12,9° 13,7° 17,4° 20,7° 22,2° 27,6° 28,0° 28,1° 26,0° 22,5°* 17,3°* 13,0° 20,8°
2015 12,8°* 11,8°* 16,4° 19,1°* 24,0° 28,7° 31,4°* 28,4° 24,4° 19,6°* 17,8° 14,7° 20,7°
2016 12,6° 14,5° 15,3° 18,3° 21,5°* 26,8° 29,7° 29,6° 27,2° 20,3°* 15,9°* 13,7° 20,4°
2017 10,5° 15,0° 18,1° 20,0°* 23,2° 28,2° 29,7° 29,0° 24,0°* 22,4° 15,7° 12,2°* 20,7°
2018 14,7°* 10,1° 15,2° 19,4° 22,3° 26,9° 30,8° 30,7° 27,2° 21,4° 16,0° 14,3°* 20,7°
2019 11,7° 15,0° 17,5°* 17,9° 22,1° 26,8° 31,3° 29,8° 27,0°* 21,7° 15,0°* 14,4°* 20,9°
2020 12,9° 16,0° 18,5° 26,4° 30,4° 29,8° 25,3° 19,5°* 17,0° 10,7°*
2021 11,1°* 13,9° 16,1°* 17,9° 20,8° 27,4° 28,6°* 29,0° 25,2° 20,7° 13,3°
2022 12,7° 15,7° 15,0° 18,9° 24,7° 29,3°
Snitt 12,3° 13,0° 16,0° 18,8° 22,5° 27,0° 29,7° 29,2° 25,7° 21,0° 16,1° 13,0°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 3,7°* 5,2° 9,0° 12,6° 16,5°* 20,7° 19,1° 14,3°* 10,8° 6,6°* 2,5°
2011 2,6° 3,6° 6,2° 10,9°* 13,8° 16,6° 18,0° 18,5° 17,2° 12,1° 10,4° 5,3° 11,3°
2012 3,5° -1,3°* 7,5° 9,9°* 13,2° 17,6°* 18,6° 20,1° 15,9° 12,2° 8,1°* 3,5° 10,7°
2013 1,5° 1,6° 5,9°* 8,5° 10,8° 15,9° 19,7° 18,6° 15,7° 14,0°* 7,0° 4,4°* 10,3°
2014 6,1° 5,3° 6,2° 10,8° 12,4° 17,3° 19,0° 18,0° 16,3° 14,3°* 10,9°* 4,9° 11,8°
2015 3,0°* 2,7°* 7,6° 9,5°* 13,8° 17,9° 21,3°* 18,2° 14,6° 10,0°* 8,0° 8,1° 11,2°
2016 5,7° 5,6° 5,6° 10,1° 12,2°* 17,1° 19,6° 18,7° 16,6° 10,7°* 7,9°* 3,5° 11,1°
2017 0,8° 6,6° 8,1° 9,2°* 12,6° 19,0° 19,7° 19,7° 13,8°* 12,2° 5,7° 2,9°* 10,9°
2018 7,3°* 1,4° 6,6° 9,9° 13,3° 17,1° 20,3° 19,6° 16,2° 12,5° 8,8° 4,2°* 11,4°
2019 1,6° 3,2° 6,2°* 8,0° 11,8° 16,0° 20,6° 19,7° 16,3°* 13,4° 6,7°* 6,4°* 10,8°
2020 4,3° 6,2° 9,2° 17,2° 19,9° 19,6° 15,5° 10,7°* 8,5° 5,2°*
2021 2,8°* 7,1° 5,5°* 7,1° 11,9° 18,7° 19,5°* 18,1° 16,6° 10,3° 3,8°
2022 1,1° 5,3° 5,7° 8,4° 14,3° 19,4°
Snitt 3,4° 3,7° 6,4° 9,3° 12,7° 17,4° 19,7° 19,0° 15,7° 11,9° 8,1° 4,6°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,4°* 9,3° 14,0° 16,9° 21,3°* 25,7° 24,0° 19,2°* 14,6° 10,5°* 6,3°
2011 6,4° 8,5° 11,1° 16,0°* 19,4° 20,9° 22,8° 23,5° 21,9° 17,3° 13,3° 9,6° 15,9°
2012 8,0° 4,3°* 12,7° 13,7°* 17,8° 22,3°* 23,7° 24,8° 20,3° 16,6° 11,7°* 8,0° 15,3°
2013 6,4° 6,3° 9,8°* 12,9° 15,8° 20,8° 25,0° 24,0° 20,5° 17,9°* 10,6° 8,5°* 14,9°
2014 9,5° 9,9° 11,7° 15,6° 17,6° 22,7° 23,7° 23,1° 21,1° 18,4°* 14,1°* 9,0° 16,4°
2015 7,9°* 7,0°* 11,7° 14,4°* 18,8° 23,5° 26,4°* 23,3° 19,5° 14,7°* 12,6° 11,3° 15,9°
2016 9,0° 9,9° 10,5° 14,1° 16,8°* 21,9° 24,6° 24,1° 22,0° 15,3°* 11,8°* 8,2° 15,7°
2017 5,2° 10,8° 13,1° 14,7°* 18,2° 23,6° 24,7° 24,3° 18,8°* 17,1° 10,5° 7,3°* 15,7°
2018 10,9°* 5,5° 10,9° 15,0° 17,9° 22,5° 25,8° 25,4° 21,9° 16,9° 12,4° 9,1°* 16,2°
2019 6,7° 9,0° 12,3°* 13,3° 17,2° 21,7° 26,2° 24,8° 21,7°* 17,6° 10,8°* 10,5°* 16,0°
2020 8,7° 11,3° 14,1° 21,9° 25,4° 24,9° 20,7° 15,0°* 12,4° 8,0°*
2021 7,1°* 10,3° 10,9°* 12,6° 16,6° 23,4° 24,4°* 23,5° 21,1° 15,7° 8,2°
2022 6,6° 10,8° 10,5° 14,0° 19,8° 24,6°
Snitt 7,7° 8,3° 11,2° 14,2° 17,7° 22,4° 24,9° 24,1° 20,7° 16,4° 11,9° 8,7°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 18,0°* 20,0° 27,0° 28,0° 34,0°* 36,0° 34,0° 31,0°* 24,0° 23,0°* 18,0°
2011 19,0° 20,0° 23,0° 30,0°* 33,0° 33,0° 33,0° 34,0° 32,0° 31,0° 20,0° 18,0° 27,2°
2012 17,0° 22,0°* 27,0° 22,0°* 30,1° 34,0°* 34,0° 35,0° 30,1° 28,0° 18,0°* 17,0° 26,2°
2013 20,0° 18,2° 19,0°* 25,0° 25,0° 30,0° 34,0° 32,3° 31,0° 27,0°* 25,0° 16,0°* 25,2°
2014 16,0° 17,0° 24,3° 26,0° 29,3° 35,0° 33,0° 32,0° 31,0° 27,0°* 21,2°* 19,0° 25,9°
2015 20,0°* 18,1°* 22,0° 25,0°* 29,0° 34,3° 36,5°* 36,0° 29,0° 24,0°* 25,0° 18,0° 26,4°
2016 18,0° 20,0° 20,0° 23,0° 27,0°* 32,2° 35,0° 33,1° 35,0° 25,1°* 22,0°* 17,4° 25,7°
2017 16,0° 21,3° 26,0° 27,0°* 32,0° 34,4° 35,0° 38,0° 30,1°* 26,0° 20,0° 18,4°* 27,0°
2018 21,0°* 15,0° 20,0° 27,0° 26,2° 31,0° 34,0° 37,0° 35,0° 27,0° 20,0° 21,0°* 26,2°
2019 16,1° 23,2° 26,0°* 23,3° 27,0° 43,0° 37,0° 33,0° 32,0°* 26,0° 21,0°* 19,0°* 27,2°
2020 20,0° 23,1° 24,0° 33,0° 35,0° 38,0° 32,7° 24,0°* 21,0° 16,0°*
2021 19,0°* 21,0° 22,0°* 23,4° 26,0° 34,0° 34,0°* 34,0° 27,0° 23,0° 21,0°
2022 18,0° 20,0° 21,0° 28,0° 32,0° 38,0°
Snitt 18,3° 19,5° 22,6° 25,4° 28,7° 34,3° 34,7° 34,7° 31,3° 26,0° 21,5° 18,2°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -4,0°* -3,0° 4,0° 6,0° 12,0°* 18,0° 16,0° 8,0°* 4,0° -4,0°* -4,0°
2011 -5,0° -3,0° 1,0° 6,0°* 9,0° 12,0° 16,0° 13,0° 13,0° 5,0° 4,0° -1,0° 5,8°
2012 -2,0° -9,0°* 1,9° 5,0°* 8,0° 13,0°* 16,0° 16,0° 9,0° 1,9° 2,0°* -4,0° 4,8°
2013 -5,2° -3,0° -2,0°* 4,0° 7,0° 12,0° 16,0° 15,0° 10,8° 3,7°* -1,1° -1,0°* 4,7°
2014 -0,3° 0,0° 2,0° 6,9° 7,0° 12,0° 16,0° 14,8° 10,0° 8,0°* 5,0°* -2,0° 6,6°
2015 -2,0°* -3,0°* 2,0° 4,0°* 10,6° 13,0° 15,0°* 15,0° 11,0° 3,0°* -0,6° 1,0° 5,8°
2016 -0,3° -1,0° 0,8° 6,0° 8,0°* 13,5° 15,0° 15,0° 11,0° 5,0°* 2,0°* -1,3° 6,1°
2017 -5,0° 1,7° 4,0° 5,0°* 6,0° 14,0° 15,7° 16,0° 8,0°* 7,6° 0,7° -2,0°* 6,0°
2018 -0,1°* -6,0° 1,0° 5,0° 8,0° 14,0° 16,0° 14,0° 11,0° 4,0° 3,0° -3,0°* 5,6°
2019 -3,0° -1,0° 0,0°* 0,0° 5,0° 9,8° 17,0° 15,0° 12,0°* 8,0° 1,0°* -0,4°* 5,3°
2020 -1,0° 1,0° 3,0° 14,0° 16,0° 14,0° 9,0° 4,0°* 0,0° -3,0°*
2021 -6,0°* -1,0° 2,0°* 0,0° 6,0° 13,5° 16,0°* 15,0° 12,0° 5,0° -2,1°
2022 -4,0° 0,0° -2,0° 0,0° 9,0° 14,0°
Snitt -2,8° -2,4° 0,7° 3,8° 7,5° 12,8° 16,1° 14,9° 10,4° 4,9° 1,1° -1,9°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).