Kornós - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Kornós

En sommardag i augusti blir det ungefär 31 grader på dagen i Kornós och 22 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 11 grader på dagen och 5 grader på natten.

 
Varmaste månaden 30,8° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 11,3° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 26,2° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Limnos Airport 10 km från Kornós
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Kornós

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Kornós månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
11°
17°
-2°
Februari
13°
18°
Mars
14°
19°
April
18°
23°
10°
Maj
23°
29°
14°
Juni
28°
33°
18°
14°
Juli
31°
35°
21°
17°
Augusti
31°
34°
22°
18°
September
27°
31°
18°
13°
Oktober
21°
26°
13°
November
17°
21°
11°
December
13°
18°

Om statistiken för Kornós

Statistiken för Kornós är sammanställd av observationer från väderstationen Limnos Airport som ligger 10 km från centrala Kornós.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 14,2°* 13,7° 17,9° 23,6° 26,9°* 30,0° 31,6°* 26,0°* 18,9° 19,5° 14,0°
2011 10,9° 10,0°* 12,3°* 14,9°* 21,6° 27,4° 31,2° 29,5°* 27,4° 18,1°* 12,3°* 13,1° 19,1°
2012 8,4°* 8,9°* 13,7° 18,3°* 23,5° 29,0°* 32,6° 31,5° 26,5° 23,5° 17,8°* 12,2°* 20,5°
2013 12,3° 13,3° 15,3°* 19,3° 24,6°* 27,4° 30,2° 30,8° 26,9° 19,8°* 17,7° 11,4° 20,7°
2014 13,6° 14,1° 15,8° 18,0° 22,7°* 27,4° 30,1° 30,6°* 25,6° 19,9°* 15,4°* 14,7° 20,7°
2015 12,0°* 11,3°* 12,9° 17,4°* 23,8° 26,2° 30,3°* 31,1° 27,5° 20,5°* 18,5°* 12,9°* 20,4°
2016 11,9°* 15,4°* 15,1°* 20,3°* 22,2°* 28,5°* 30,9°* 30,7°* 26,6°* 20,7°* 16,2°* 9,8°* 20,7°
2017 7,8°* 12,3°* 15,0°* 18,4°* 22,7°* 28,7°* 30,2°* 30,7°* 26,8°* 20,6°* 17,1°* 14,0°* 20,3°
2018 12,2°* 12,5°* 16,5°* 21,2°* 24,6°* 28,2°* 31,0°* 31,2°* 26,7°* 20,7°* 16,2°* 11,6°* 21,1°
2019 11,3°* 11,4°* 15,2°* 17,2°* 22,8°* 29,5°* 28,8°* 29,0°* 24,7°* 20,2°* 18,5°* 13,5°* 20,2°
2020 11,1° 13,5° 14,6° 16,9° 26,7° 30,2° 30,9° 28,0° 23,5°* 16,6°
2021 13,5°* 13,3°* 13,1°* 17,1°* 23,3°* 27,3°* 30,9°* 31,7°* 25,9° 19,5° 13,6°
2022 10,6°* 13,0° 10,7° 18,1° 23,8° 28,4°
Snitt 11,3° 12,6° 14,1° 18,1° 23,3° 27,8° 30,5° 30,8° 26,6° 20,5° 16,9° 12,8°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,8°* 7,3° 10,5° 14,0° 18,3°* 22,1° 23,5°* 17,6°* 12,9° 12,7° 8,2°
2011 4,9° 4,3°* 6,3°* 8,4°* 12,8° 17,6° 21,3° 21,4°* 19,4° 11,6°* 6,6°* 6,3° 11,7°
2012 1,9°* 3,3°* 5,7° 11,2°* 14,1° 18,6°* 22,4° 21,1° 17,9° 14,8° 12,0°* 5,0°* 12,3°
2013 5,6° 6,6° 7,3°* 9,6° 15,2°* 17,8° 20,6° 22,1° 15,7° 11,6°* 10,5° 4,2° 12,2°
2014 6,3° 6,6° 7,0° 9,4° 13,1°* 17,1° 20,1° 21,1°* 16,6° 12,6°* 9,6°* 7,2° 12,2°
2015 4,8°* 5,3°* 6,5° 7,4°* 14,2° 16,9° 20,6°* 22,2° 19,0° 14,1°* 10,8°* 4,8°* 12,2°
2016 5,4°* 9,0°* 8,5°* 11,1°* 14,1°* 19,6°* 22,0°* 23,0°* 18,2°* 12,7°* 9,0°* 2,4°* 12,9°
2017 2,1°* 6,3°* 8,2°* 9,4°* 13,5°* 17,7°* 20,6°* 22,2°* 16,6°* 10,7°* 8,3°* 6,2°* 11,8°
2018 4,5°* 6,5°* 8,7°* 10,1°* 16,3°* 18,6°* 21,0°* 23,1°* 18,3°* 14,7°* 10,8°* 4,5°* 13,1°
2019 5,2°* 5,1°* 7,8°* 9,7°* 14,2°* 20,9°* 21,4°* 24,5°* 20,2°* 16,7°* 15,1°* 8,9°* 14,2°
2020 4,3° 6,1° 7,8° 8,4° 18,0° 21,7° 22,4° 19,9° 13,8°* 10,1°
2021 6,9°* 6,9°* 5,7°* 8,7°* 13,7°* 18,0°* 22,9°* 22,5°* 17,6° 13,9° 7,2°
2022 3,4°* 5,4° 4,5° 10,0° 13,1° 19,9°
Snitt 4,6° 6,1° 7,0° 9,5° 14,0° 18,4° 21,4° 22,4° 18,1° 13,4° 10,5° 5,9°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,3°* 10,7° 14,4° 19,0° 23,1°* 26,2° 27,6°* 22,0°* 15,9° 16,2° 11,4°
2011 7,8° 7,2°* 9,5°* 11,9°* 17,3° 23,0° 26,4° 25,4°* 23,3° 14,9°* 9,7°* 9,7° 15,5°
2012 5,3°* 6,2°* 9,8° 15,1°* 19,0° 24,2°* 27,6° 26,6° 22,2° 19,4° 14,9°* 9,0°* 16,6°
2013 9,1° 10,3° 11,7°* 14,9° 20,1°* 22,9° 25,7° 26,3° 21,9° 15,7°* 14,3° 7,9° 16,7°
2014 10,2° 10,6° 11,7° 14,3° 18,5°* 22,6° 25,9° 26,5°* 21,4° 16,3°* 12,7°* 11,1° 16,8°
2015 8,6°* 8,7°* 10,1° 13,0°* 19,2° 22,0° 25,7°* 26,5° 23,1° 17,3°* 14,5°* 8,7°* 16,4°
2016 8,8°* 12,3°* 11,9°* 16,2°* 18,8°* 24,6°* 26,7°* 26,4°* 22,5°* 17,0°* 12,9°* 6,1°* 17,0°
2017 4,9°* 9,4°* 11,8°* 14,3°* 18,4°* 23,5°* 25,6°* 26,3°* 22,2°* 15,7°* 12,5°* 10,3°* 16,2°
2018 8,5°* 9,8°* 13,0°* 15,9°* 20,5°* 23,7°* 26,3°* 26,9°* 22,5°* 17,8°* 13,5°* 8,2°* 17,2°
2019 8,4°* 8,5°* 11,8°* 13,9°* 19,1°* 25,7°* 25,4°* 26,8°* 22,4°* 18,5°* 16,9°* 11,2°* 17,4°
2020 7,8° 10,1° 11,5° 12,8° 22,6° 25,9° 26,5° 23,9° 19,0°* 13,5°
2021 10,4°* 10,3°* 9,6°* 13,1°* 18,9°* 23,1°* 27,0°* 27,2°* 21,9° 16,4° 10,8°
2022 7,1°* 9,5° 7,8° 14,3° 18,9° 24,5°
Snitt 8,1° 9,6° 10,8° 14,2° 19,0° 23,5° 26,2° 26,6° 22,4° 17,0° 13,8° 9,5°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 19,0°* 18,0° 21,0° 30,0° 33,0°* 33,0° 34,0°* 30,0°* 24,0° 21,0° 20,0°
2011 16,0° 16,0°* 19,0°* 21,0°* 28,0° 30,0° 35,0° 32,0°* 32,0° 25,0°* 16,0°* 18,0° 24,0°
2012 15,2°* 16,0°* 20,0° 26,0°* 29,0° 33,0°* 36,0° 37,0° 30,0° 28,0° 24,0°* 19,0°* 26,1°
2013 17,0° 18,4° 20,2°* 26,0° 30,2°* 33,0° 35,0° 33,0° 30,0° 25,0°* 21,0° 16,0° 25,4°
2014 18,0° 19,0° 20,4° 22,0° 28,0°* 31,0° 33,0° 33,0°* 31,0° 27,0°* 20,0°* 20,2° 25,2°
2015 18,0°* 18,0°* 18,2° 23,2°* 27,2° 33,0° 36,0°* 34,0° 35,0° 27,0°* 23,0°* 17,6°* 25,9°
2016 18,0°* 19,0°* 19,0°* 24,6°* 29,0°* 35,0°* 34,0°* 35,0°* 31,0°* 27,0°* 22,0°* 16,0°* 25,8°
2017 15,8°* 18,0°* 21,0°* 24,0°* 28,0°* 35,8°* 36,2°* 36,0°* 31,0°* 24,0°* 20,0°* 19,0°* 25,7°
2018 17,0°* 17,0°* 21,0°* 27,0°* 29,0°* 31,0°* 33,0°* 33,0°* 33,0°* 23,0°* 22,0°* 17,0°* 25,3°
2019 16,0°* 17,0°* 19,0°* 23,0°* 30,0°* 33,0°* 33,0°* 33,0°* 29,0°* 26,2°* 23,0°* 19,0°* 25,1°
2020 18,0° 18,0° 19,0° 22,2° 33,2° 34,4° 34,0° 32,0° 28,0°* 20,4°
2021 20,0°* 18,0°* 18,0°* 22,0°* 29,0°* 33,0°* 37,0°* 38,0°* 31,0° 23,0° 19,0°
2022 17,2°* 17,0° 19,0° 23,0° 30,0° 32,0°
Snitt 17,2° 17,7° 19,4° 23,5° 29,0° 32,8° 34,6° 34,3° 31,3° 25,6° 21,1° 18,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 3,0°* 3,0° 7,0° 11,0° 15,0°* 18,0° 20,0°* 12,0°* 5,0° 7,0° 0,0°
2011 0,0° 1,0°* 0,0°* 6,0°* 7,0° 14,0° 17,0° 17,0°* 15,0° 2,0°* 0,0°* -1,0° 6,5°
2012 -4,0°* -4,0°* 0,0° 3,0°* 11,0° 13,0°* 18,0° 16,0° 11,0° 8,0° 4,0°* 0,0°* 6,3°
2013 -0,2° 2,0° 0,0°* 6,0° 10,0°* 13,0° 16,0° 17,0° 12,0° 4,0°* 2,0° -2,0° 6,7°
2014 3,0° 1,0° 1,0° 3,0° 8,0°* 12,0° 16,0° 18,0°* 11,0° 7,0°* 3,0°* 0,0° 6,9°
2015 -5,0°* -2,0°* 0,8° 2,0°* 9,6° 14,0° 18,0°* 19,0° 15,6° 11,0°* 4,0°* -0,4°* 7,2°
2016 -3,4°* -0,8°* 1,0°* 6,0°* 9,0°* 13,4°* 17,8°* 17,8°* 11,0°* 5,0°* 1,0°* -2,6°* 6,3°
2017 -3,0°* -2,0°* 1,0°* 4,0°* 8,0°* 14,0°* 16,0°* 16,0°* 11,0°* 5,0°* 3,0°* 1,0°* 6,2°
2018 -1,0°* 3,0°* 2,0°* 5,0°* 11,0°* 15,0°* 17,0°* 19,0°* 15,0°* 5,0°* 4,0°* -2,0°* 7,8°
2019 -3,0°* -1,0°* 3,0°* 5,0°* 8,0°* 15,8°* 17,0°* 17,0°* 15,0°* 10,0°* 9,0°* 2,8°* 8,2°
2020 1,0° 2,0° 3,0° 5,0° 12,0° 18,0° 19,0° 14,0° 9,0°* 3,0°
2021 -2,0°* 0,0°* 1,0°* 3,0°* 10,0°* 11,0°* 18,0°* 19,0°* 10,0° 10,0° 0,0°
2022 -1,0°* 1,6° 0,0° 5,0° 7,0° 16,0°
Snitt -1,6° 0,3° 1,2° 4,6° 9,1° 13,7° 17,2° 17,9° 12,7° 6,8° 3,6° -0,4°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).