Väderstation Alexandroupoli Airport - senaste observation 2024-07-15 kl 17:50

Vädret just nu
Lufttemperatur
 37,0°
Min
19,0°
kl 06:20
Max
38,0°
kl 17:20
Vindhastighet
7,7 m/s
Måttlig vind / Frisk bris
Vindriktning
vindpil
Nordost (40°)
Daggpunkt
 8,0°
Luftfuktighet
17%
Lufttryck
1008 hPa
Molntäcke
Klar himmel

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1720191000000 1721055000000 1720882200000 16627

Månadsstatistik för Alexandroupoli Airport

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Alexandroupoli Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,9°* 13,1° 19,1° 24,3° 27,7°* 31,0°* 34,1°* 26,9° 17,9° 19,0° 12,5°
2011 8,2° 9,1° 11,9° 15,9° 23,1°* 28,5°* 32,6° 32,0° 30,0° 18,2° 12,4°* 11,4°* 19,4°
2012 7,1°* 6,7°* 13,2°* 18,8°* 23,8°* 30,7°* 34,9°* 33,7° 29,0° 24,0° 17,4°* 9,7°* 20,7°
2013 9,9° 11,7° 13,8°* 19,6° 26,2°* 28,3° 31,4°* 32,8° 26,7°* 19,4°* 16,4°* 9,1°* 20,4°
2014 11,4°* 12,8°* 15,1°* 18,1° 23,0° 27,2° 30,7° 31,2° 26,1° 19,8°* 14,1°* 11,4°* 20,1°
2015 9,8°* 10,6°* 12,3°* 16,7°* 24,8° 26,9° 32,5°* 32,8° 28,3° 19,4°* 16,5°* 10,9°* 20,1°
2016 9,3°* 14,2°* 14,2°* 20,4°* 21,5°* 29,1°* 32,0°* 32,8°* 27,4°* 20,2°* 15,2°* 8,1°* 20,4°
2017 4,8°* 11,1°* 15,4°* 18,3°* 23,7°* 28,5°* 31,6°* 32,9°* 27,0°* 20,5°* 15,3°* 12,6°* 20,1°
2018 10,4°* 10,2°* 14,2°* 22,1°* 25,9°* 28,6°* 30,4°* 32,7°* 27,0°* 21,1°* 15,3°* 9,6°* 20,6°
2019 8,9°* 10,8°* 15,7°* 16,9°* 22,5°* 29,6°* 29,2°* 31,4°* 26,3°* 19,6°* 17,8°* 12,4°* 20,1°
2020 10,2°* 12,9°* 14,8°* 16,8°* 27,3°* 33,0°* 33,3°* 30,0°* 23,0°* 16,4°*
2021 11,5°* 11,9°* 12,0°* 16,1°* 23,9°* 26,7°* 33,0°* 33,2°* 26,7°* 19,3° 12,3°
2022 9,4°* 11,9° 10,6° 18,6° 24,7° 29,2°
Snitt 9,2° 11,2° 13,6° 18,3° 24,0° 28,3° 31,9° 32,7° 27,6° 20,2° 16,0° 10,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,5°* 4,4° 8,2° 13,0° 18,1°* 20,5°* 22,1°* 16,3° 10,3° 10,6° 5,8°
2011 0,6° 0,5° 3,3° 6,0° 12,2°* 16,8°* 20,1° 19,5° 16,6° 9,5° 2,6°* 4,1°* 9,3°
2012 -1,0°* -0,2°* 3,0°* 9,2°* 13,4°* 18,8°* 22,2°* 20,6° 17,1° 13,7° 9,6°* 2,7°* 10,8°
2013 2,5° 4,2° 5,9°* 9,3° 15,0°* 18,1° 20,4°* 21,3° 15,3°* 9,1°* 8,6°* 1,3°* 10,9°
2014 4,7°* 6,1°* 5,7°* 9,9° 12,6° 17,1° 19,4° 19,6° 15,9° 11,0°* 7,7°* 5,0°* 11,2°
2015 2,4°* 3,3°* 5,5°* 7,3°* 14,2° 17,2° 20,3°* 20,7° 18,1° 12,5°* 9,7°* 2,7°* 11,2°
2016 2,4°* 8,6°* 8,2°* 10,7°* 13,0°* 19,8°* 21,4°* 20,9°* 16,4°* 11,1°* 7,3°* -0,4°* 11,6°
2017 -1,5°* 3,0°* 6,3°* 7,9°* 12,1°* 17,4°* 19,6°* 20,0°* 16,1°* 9,2°* 7,3°* 5,4°* 10,2°
2018 2,6°* 4,5°* 6,9°* 10,3°* 15,7°* 19,1°* 20,3°* 21,9°* 16,9°* 12,9°* 8,8°* 2,5°* 11,9°
2019 3,2°* 2,9°* 5,9°* 8,0°* 13,6°* 19,1°* 19,5°* 24,5°* 20,8°* 14,7°* 14,9°* 7,0°* 12,9°
2020 1,1°* 3,1°* 6,8°* 9,3°* 17,2°* 21,0°* 20,4°* 17,7°* 13,6°* 7,5°*
2021 5,5°* 4,9°* 4,1°* 7,2°* 13,3°* 17,4°* 21,1°* 20,9°* 14,7°* 10,7° 5,4°
2022 0,0°* 2,4° 1,3° 7,8° 11,6° 18,2°
Snitt 1,9° 3,7° 5,2° 8,5° 13,3° 18,0° 20,5° 21,0° 16,8° 11,5° 8,6° 3,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,5°* 8,9° 13,9° 19,1° 23,4°* 26,2°* 28,5°* 21,8° 14,3° 14,8° 9,2°
2011 4,4° 4,7° 8,0° 11,4° 17,9°* 23,1°* 26,8° 25,8° 23,2° 13,8° 8,1°* 8,0°* 14,6°
2012 3,2°* 3,4°* 8,5°* 14,8°* 18,9°* 25,2°* 29,3°* 27,3° 23,0° 18,9° 13,3°* 6,1°* 16,0°
2013 6,2° 7,8° 9,9°* 14,6° 20,8°* 23,2° 26,5°* 27,2° 21,6°* 14,7°* 12,7°* 5,6°* 15,9°
2014 8,1°* 9,7°* 10,6°* 14,5° 18,6° 22,7° 25,6° 26,3° 21,3° 15,5°* 10,9°* 8,4°* 16,0°
2015 6,2°* 7,1°* 9,1°* 12,8°* 20,0° 22,2° 27,6°* 27,6° 23,5° 16,0°* 13,4°* 6,7°* 16,0°
2016 6,1°* 11,4°* 11,7°* 16,0°* 18,1°* 25,0°* 27,6°* 27,4°* 22,4°* 16,2°* 11,6°* 4,2°* 16,5°
2017 1,8°* 7,2°* 11,0°* 13,8°* 18,3°* 23,5°* 26,5°* 27,6°* 22,6°* 15,4°* 11,7°* 9,4°* 15,7°
2018 6,7°* 7,7°* 11,3°* 17,6°* 21,9°* 24,8°* 26,6°* 28,1°* 22,8°* 17,4°* 12,4°* 6,4°* 17,0°
2019 6,3°* 7,3°* 11,7°* 13,4°* 19,0°* 25,6°* 25,3°* 28,3°* 23,9°* 17,3°* 16,5°* 9,9°* 17,0°
2020 6,1°* 8,7°* 11,4°* 13,9°* 24,1°* 28,7°* 27,7°* 24,2°* 19,5°* 12,7°*
2021 8,9°* 9,0°* 8,8°* 12,8°* 20,0°* 23,3°* 28,8°* 28,4°* 21,5°* 14,9° 8,9°
2022 4,8°* 7,2° 6,1° 13,5° 18,9° 24,2°
Snitt 5,8° 7,7° 9,8° 14,1° 19,3° 23,9° 27,1° 27,5° 22,6° 16,2° 12,6° 7,5°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 17,0°* 20,0° 24,0° 29,0° 35,0°* 35,0°* 39,0°* 32,0° 22,0° 24,0° 22,0°
2011 14,0° 16,0° 18,0° 20,0° 30,0°* 33,0°* 36,0° 34,0° 35,0° 28,0° 18,0°* 17,0°* 24,9°
2012 14,0°* 15,0°* 22,0°* 30,0°* 31,0°* 36,0°* 39,0°* 39,0° 33,0° 32,0° 23,2°* 18,0°* 27,7°
2013 17,0° 19,0° 19,0°* 30,2° 32,2°* 34,0° 34,0°* 36,0° 30,0°* 25,0°* 22,2°* 15,2°* 26,2°
2014 16,0°* 18,0°* 21,0°* 25,0° 28,0° 31,0° 33,2° 35,0° 30,4° 26,2°* 20,2°* 16,4°* 25,0°
2015 18,0°* 18,0°* 16,4°* 22,4°* 31,0° 32,0° 39,0°* 36,0° 34,2° 24,4°* 21,0°* 16,0°* 25,7°
2016 17,0°* 20,0°* 18,6°* 27,0°* 26,0°* 38,0°* 36,0°* 37,0°* 31,0°* 29,0°* 22,0°* 15,0°* 26,4°
2017 13,4°* 17,0°* 22,0°* 27,0°* 28,0°* 35,0°* 40,0°* 39,0°* 32,0°* 27,0°* 20,0°* 19,0°* 26,6°
2018 16,0°* 16,0°* 19,0°* 28,2°* 30,0°* 33,0°* 33,0°* 35,0°* 36,0°* 24,0°* 25,0°* 15,4°* 25,9°
2019 13,0°* 17,0°* 21,0°* 22,0°* 29,0°* 34,2°* 36,0°* 35,0°* 32,0°* 29,0°* 23,0°* 18,0°* 25,8°
2020 15,0°* 17,2°* 21,2°* 22,0°* 34,0°* 38,0°* 36,0°* 36,0°* 27,0°* 20,0°*
2021 17,0°* 18,0°* 17,0°* 25,0°* 28,4°* 33,0°* 38,0°* 38,0°* 32,0°* 24,0° 18,0°
2022 17,2°* 17,0° 18,0° 27,0° 31,0° 33,0°
Snitt 15,6° 17,3° 19,5° 25,4° 29,5° 33,9° 36,4° 36,6° 32,8° 26,5° 21,7° 17,3°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -2,0°* -3,0° 4,0° 6,0° 14,0°* 15,0°* 18,0°* 12,0° 0,0° 3,0° -7,0°
2011 -7,0° -7,0° -4,0° 1,0° 4,0°* 15,0°* 16,0° 15,0° 11,0° 4,0° -4,0°* -5,0°* 3,3°
2012 -10,0°* -7,0°* -4,0°* 1,0°* 9,0°* 14,0°* 17,0°* 14,0° 12,0° 7,0° 0,0°* -3,0°* 4,2°
2013 -7,0° -0,4° -2,0°* 5,0° 9,0°* 13,0° 16,0°* 18,0° 11,0°* 1,0°* 0,0°* -5,0°* 4,9°
2014 -1,0°* -2,0°* 0,0°* 4,0° 8,8° 11,8° 17,0° 18,0° 7,0° 4,0°* -2,0°* -4,0°* 5,1°
2015 -10,0°* -6,0°* -1,0°* 1,0°* 10,0° 13,8° 16,0°* 15,0° 13,6° 5,6°* 2,0°* -4,0°* 4,7°
2016 -11,0°* -3,2°* 1,0°* 5,8°* 7,6°* 12,0°* 17,4°* 16,0°* 8,0°* 5,4°* -3,0°* -7,0°* 4,1°
2017 -10,0°* -6,0°* 0,0°* 3,0°* 5,0°* 13,0°* 16,0°* 13,0°* 9,0°* 2,0°* -1,0°* -1,0°* 3,6°
2018 -4,0°* -2,0°* -4,0°* 4,0°* 9,0°* 16,0°* 18,0°* 18,0°* 11,0°* 4,0°* 1,0°* -4,0°* 5,6°
2019 -8,0°* -4,0°* 1,0°* 2,0°* 6,0°* 14,0°* 15,0°* 15,0°* 12,0°* 6,0°* 9,0°* -1,0°* 5,6°
2020 -6,0°* -4,0°* -2,0°* 3,0°* 12,0°* 16,0°* 15,0°* 10,6°* 6,0°* -2,0°*
2021 -6,2°* -7,2°* -4,0°* -1,0°* 8,0°* 12,0°* 17,0°* 17,0°* 7,0°* 5,6° -3,0°
2022 -9,0°* -2,0° -5,0° 1,6° 4,0° 15,0°
Snitt -7,4° -4,1° -2,1° 2,7° 7,2° 13,5° 16,4° 16,0° 10,4° 4,2° 0,3° -4,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Alexandroupoli Airport

Höjd över havet: 7 m

Källa: ICAO