Ithaka - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Ithaka

En sommardag i augusti blir det ungefär 32 grader på dagen i Ithaka och 22 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 13 grader på dagen och 6 grader på natten.

 
Varmaste månaden 32,2° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 13,3° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 25,8° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Aktion Airport 26 km från Ithaka
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Ithaka

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Ithaka månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
13°
18°
Februari
15°
20°
Mars
17°
22°
April
20°
26°
11°
Maj
24°
31°
15°
11°
Juni
28°
35°
19°
12°
Juli
31°
35°
21°
17°
Augusti
32°
37°
22°
17°
September
28°
33°
19°
15°
Oktober
23°
28°
16°
11°
November
19°
24°
13°
December
15°
21°

Om statistiken för Ithaka

Statistiken för Ithaka är sammanställd av observationer från väderstationen Aktion Airport som ligger 26 km från centrala Ithaka.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 14,8°* 15,9° 20,4° 23,2° 27,3°* 30,3° 31,0° 26,9° 21,9° 20,9° 15,6°
2011 13,9° 15,4° 16,5°* 19,4° 24,1° 28,7° 30,9° 32,0°* 30,5° 22,2°* 17,9° 14,8° 22,2°
2012 11,5°* 12,0°* 16,8° 19,7°* 23,1° 29,8°* 32,6° 32,9° 29,0° 25,6° 20,3°* 13,3°* 22,2°
2013 13,8° 14,6° 17,0°* 21,4° 26,3°* 27,7° 30,6° 33,3° 28,2° 23,7°* 19,0°* 14,7° 22,5°
2014 15,2° 15,8° 17,0° 19,6° 22,2° 27,5° 29,5° 30,2° 27,1° 22,5°* 19,1°* 15,7° 21,8°
2015 13,6°* 13,7°* 16,2° 19,4°* 25,0° 28,0° 32,6°* 33,6° 29,0° 23,4°* 19,7°* 15,5°* 22,5°
2016 14,0°* 17,3°* 16,3°* 21,4°* 22,6°* 28,1°* 30,7°* 30,9°* 27,3°* 23,0°* 18,1°* 13,3°* 21,9°
2017 10,4°* 15,4°* 18,1°* 20,0°* 23,6°* 28,8°* 31,0°* 32,9°* 27,5°* 23,2°* 18,1°* 14,4°* 22,0°
2018 13,5°* 14,1°* 17,3°* 22,5°* 26,4°* 29,1°* 29,8°* 32,9°* 28,9°* 25,5°* 20,4°* 14,6°* 22,9°
2019 11,1°* 15,6°* 18,1°* 20,0°* 21,6°* 29,5°* 30,1°* 31,6°* 28,0°* 22,4°* 18,8°* 15,2°* 21,8°
2020 14,4° 15,9° 17,3° 18,8° 26,0° 30,5° 32,2° 29,9° 24,3°* 20,1° 17,0°*
2021 14,3°* 16,3°* 16,2°* 19,5° 23,7°* 28,2°* 32,1°* 33,3° 28,7°* 22,7° 14,3°
2022 13,3°* 15,5° 14,8° 20,3° 24,6° 30,3°
Snitt 13,3° 15,1° 16,7° 20,2° 23,9° 28,4° 30,9° 32,2° 28,4° 23,4° 19,3° 14,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,5°* 9,1° 11,7° 14,5° 18,5°* 21,1° 21,3° 18,0° 15,0° 13,5° 8,8°
2011 6,5° 7,5° 8,2°* 10,9° 14,4° 18,9° 20,8° 21,4°* 20,4° 14,0°* 10,2° 8,4° 13,5°
2012 4,4°* 5,7°* 8,8° 11,6°* 14,4° 19,0°* 22,5° 22,2° 19,2° 17,1° 12,9°* 7,3°* 13,8°
2013 6,8° 7,8° 9,6°* 11,7° 16,3°* 18,6° 20,8° 22,6° 18,9° 15,6°* 12,7°* 7,5° 14,1°
2014 9,4° 8,8° 9,2° 11,4° 14,5° 17,7° 20,7° 20,6° 18,9° 15,6°* 12,8°* 9,2° 14,1°
2015 6,2°* 6,2°* 9,1° 10,3°* 15,0° 18,3° 22,4°* 22,7° 20,3° 16,7°* 12,5°* 7,5°* 13,9°
2016 7,5°* 10,3°* 9,4°* 13,0°* 14,6°* 20,0°* 22,0°* 22,2°* 18,9°* 15,7°* 11,9°* 6,2°* 14,3°
2017 4,8°* 8,3°* 9,3°* 10,9°* 15,1°* 18,8°* 21,0°* 21,4°* 18,2°* 13,9°* 11,6°* 7,5°* 13,4°
2018 7,1°* 7,9°* 10,3°* 12,9°* 17,4°* 19,7°* 20,6°* 22,3°* 19,7°* 16,5°* 12,4°* 7,5°* 14,5°
2019 5,4°* 7,5°* 9,1°* 11,7°* 13,3°* 19,9°* 21,7°* 25,0°* 22,0°* 18,9°* 15,3°* 9,8°* 15,0°
2020 5,3° 7,1° 9,0° 9,7° 16,9° 20,6° 21,7° 19,2° 15,5°* 11,8° 10,4°*
2021 8,0°* 7,7°* 7,9°* 10,5° 14,9°* 17,7°* 21,7°* 22,1° 18,6°* 14,7° 7,0°
2022 5,3°* 6,4° 6,1° 11,0° 14,0° 20,7°
Snitt 6,4° 7,7° 8,9° 11,3° 14,9° 18,8° 21,3° 22,1° 19,4° 15,8° 12,5° 8,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,6°* 12,6° 16,3° 19,1° 23,1°* 26,0° 26,3° 22,4° 18,2° 17,0° 11,9°
2011 9,7° 11,1° 12,1°* 15,3° 19,1° 23,8° 26,0° 26,5°* 25,0° 17,6°* 13,4° 11,4° 17,6°
2012 7,5°* 8,7°* 12,7° 15,8°* 19,2° 24,7°* 28,0° 27,5° 23,9° 21,1° 16,2°* 10,0°* 17,9°
2013 10,2° 10,9° 13,1°* 16,7° 21,1°* 23,3° 25,9° 27,9° 23,7° 19,3°* 15,7°* 10,6° 18,2°
2014 11,8° 12,1° 12,9° 15,4° 18,4° 23,1° 25,5° 25,8° 22,8° 18,8°* 15,5°* 12,2° 17,9°
2015 9,8°* 9,7°* 12,5° 15,0°* 20,1° 23,3° 27,6°* 27,9° 24,6° 19,9°* 15,6°* 10,7°* 18,1°
2016 10,5°* 13,8°* 13,2°* 17,4°* 19,1°* 24,4°* 26,8°* 26,7°* 23,0°* 19,3°* 14,6°* 9,5°* 18,2°
2017 7,5°* 11,6°* 13,8°* 15,5°* 19,8°* 24,6°* 26,6°* 27,5°* 23,0°* 18,6°* 14,7°* 10,4°* 17,8°
2018 10,1°* 10,9°* 13,8°* 17,8°* 21,9°* 24,6°* 25,7°* 27,5°* 24,6°* 20,7°* 15,9°* 10,9°* 18,7°
2019 8,2°* 11,4°* 13,4°* 15,8°* 17,7°* 25,1°* 26,2°* 28,1°* 24,9°* 20,6°* 17,1°* 12,5°* 18,4°
2020 9,3° 11,4° 13,3° 14,7° 22,2° 25,9° 27,0° 24,6° 19,6°* 15,4° 13,1°*
2021 11,1°* 11,8°* 11,8°* 15,1° 19,7°* 23,4°* 26,9°* 27,6° 23,6°* 18,4° 10,5°
2022 8,9°* 10,8° 10,3° 15,8° 19,7° 25,8°
Snitt 9,6° 11,2° 12,7° 15,9° 19,6° 24,0° 26,4° 27,2° 23,8° 19,4° 15,6° 11,1°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 19,0°* 20,0° 25,0° 29,0° 36,0°* 37,0° 35,0° 31,0° 26,0° 25,0° 23,0°
2011 18,0° 19,0° 21,0°* 23,0° 31,0° 35,0° 36,0° 38,0°* 35,0° 29,0°* 22,0° 21,0° 27,3°
2012 15,0°* 17,0°* 22,0° 26,0°* 27,0° 36,0°* 37,0° 38,0° 35,0° 32,0° 24,0°* 19,0°* 27,3°
2013 19,0° 22,0° 23,0°* 27,0° 47,0°* 36,0° 35,0° 37,0° 32,0° 28,2°* 25,0°* 19,0° 29,2°
2014 19,2° 20,0° 22,0° 31,0° 27,0° 32,0° 32,0° 34,0° 30,0° 26,0°* 22,0°* 21,4° 26,4°
2015 20,0°* 21,0°* 21,0° 23,0°* 30,0° 31,0° 39,0°* 38,0° 35,0° 26,0°* 24,0°* 19,0°* 27,3°
2016 20,0°* 23,0°* 21,4°* 28,0°* 29,0°* 36,0°* 34,0°* 35,0°* 32,0°* 27,0°* 24,4°* 17,0°* 27,2°
2017 14,4°* 20,0°* 24,0°* 24,0°* 28,0°* 37,0°* 35,0°* 38,0°* 34,0°* 26,2°* 22,0°* 36,0°* 28,2°
2018 18,0°* 20,0°* 23,0°* 31,0°* 31,0°* 37,0°* 33,0°* 35,2°* 32,0°* 30,0°* 27,2°* 20,0°* 28,1°
2019 15,0°* 21,0°* 22,0°* 26,0°* 26,0°* 36,0°* 34,0°* 37,0°* 33,0°* 27,0°* 23,0°* 19,0°* 26,6°
2020 17,0° 19,0° 20,4° 24,0° 31,0° 34,2° 35,2° 35,0° 32,0°* 23,2° 19,2°*
2021 21,0°* 22,0°* 20,0°* 29,0° 31,0°* 35,0°* 37,0°* 38,0° 31,0°* 27,0° 19,0°
2022 20,0°* 19,0° 21,0° 25,0° 32,0° 35,0°
Snitt 18,1° 20,2° 21,6° 26,3° 30,7° 34,9° 35,3° 36,5° 32,9° 28,0° 23,8° 21,1°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,0°* 4,0° 8,0° 12,0° 14,0°* 18,0° 19,0° 14,0° 10,0° 11,0° 1,0°
2011 2,0° 5,0° 1,0°* 8,0° 11,0° 17,0° 18,0° 19,0°* 16,0° 8,0°* 5,0° 3,0° 9,4°
2012 0,6°* 1,0°* 4,0° 8,0°* 3,0° 15,0°* 20,0° 19,0° 16,0° 12,0° 9,0°* 1,0°* 9,1°
2013 0,0° 4,0° 3,0°* 1,0° 12,0°* 14,0° 16,0° 20,0° 15,0° 11,0°* 0,0°* 3,0° 8,3°
2014 6,0° 5,0° 6,0° 7,0° 12,0° 0,0° 17,0° 6,0° 15,8° 11,8°* 8,0°* 4,0° 8,2°
2015 0,0°* 1,0°* 4,0° 6,0°* 12,0° 16,0° 19,0°* 16,6° 17,0° 12,0°* 8,0°* 5,0°* 9,7°
2016 2,0°* 5,0°* 6,0°* 8,8°* 10,0°* 16,0°* 18,0°* 19,0°* 14,0°* 11,0°* 6,0°* 1,0°* 9,7°
2017 -1,2°* 3,2°* 6,0°* 6,0°* 13,0°* 7,0°* 19,0°* 7,0°* 13,0°* 10,0°* 6,0°* 3,0°* 7,7°
2018 3,0°* 5,0°* 6,0°* 7,0°* 13,0°* 18,0°* 17,0°* 19,0°* 16,0°* 12,0°* 6,6°* 2,0°* 10,4°
2019 0,0°* 4,0°* 6,0°* 9,0°* 9,0°* 13,0°* 16,0°* 21,0°* 17,0°* 14,0°* 11,0°* 4,0°* 10,3°
2020 1,0° 3,0° 5,0° 4,0° 1,0° 10,4° 19,0° 10,0° 12,0°* 8,0° 8,0°*
2021 1,0°* 0,0°* 2,0°* 5,8° 12,0°* 12,0°* 19,0°* 18,0° 14,0°* 10,0° 2,0°
2022 -2,0°* 0,0° 0,8° 7,0° 10,0° 17,0°
Snitt 1,0° 3,2° 4,1° 6,6° 10,8° 12,3° 17,3° 16,9° 14,8° 11,2° 7,2° 3,1°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).