Väderstation Aktion Airport - senaste observation 2023-02-03 kl 20:50

Vädret just nu
Lufttemperatur
 6,0°
Min
5,0°
kl 00:50
Max
15,0°
kl 15:50
Vindhastighet
0,0 m/s
Lugnt / Stiltje
Daggpunkt
 2,0°
Luftfuktighet
76%
Lufttryck
1023 hPa
Molntäcke
Klar himmel

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1674586200000 1675450200000 1675277400000 16643

Månadsstatistik för Aktion Airport

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Aktion Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 14,8°* 15,9° 20,4° 23,2° 27,3°* 30,3° 31,0° 26,9° 21,9° 20,9° 15,6°
2011 13,9° 15,4° 16,5°* 19,4° 24,1° 28,7° 30,9° 32,0°* 30,5° 22,2°* 17,9° 14,8° 22,2°
2012 11,5°* 12,0°* 16,8° 19,7°* 23,1° 29,8°* 32,6° 32,9° 29,0° 25,6° 20,3°* 13,3°* 22,2°
2013 13,8° 14,6° 17,0°* 21,4° 26,3°* 27,7° 30,6° 33,3° 28,2° 23,7°* 19,0°* 14,7° 22,5°
2014 15,2° 15,8° 17,0° 19,6° 22,2° 27,5° 29,5° 30,2° 27,1° 22,5°* 19,1°* 15,7° 21,8°
2015 13,6°* 13,7°* 16,2° 19,4°* 25,0° 28,0° 32,6°* 33,6° 29,0° 23,4°* 19,7°* 15,5°* 22,5°
2016 14,0°* 17,3°* 16,3°* 21,4°* 22,6°* 28,1°* 30,7°* 30,9°* 27,3°* 23,0°* 18,1°* 13,3°* 21,9°
2017 10,4°* 15,4°* 18,1°* 20,0°* 23,6°* 28,8°* 31,0°* 32,9°* 27,5°* 23,2°* 18,1°* 14,4°* 22,0°
2018 13,5°* 14,1°* 17,3°* 22,5°* 26,4°* 29,1°* 29,8°* 32,9°* 28,9°* 25,5°* 20,4°* 14,6°* 22,9°
2019 11,1°* 15,6°* 18,1°* 20,0°* 21,6°* 29,5°* 30,1°* 31,6°* 28,0°* 22,4°* 18,8°* 15,2°* 21,8°
2020 14,4° 15,9° 17,3° 18,8° 26,0° 30,5° 32,2° 29,9° 24,3°* 20,1° 17,0°*
2021 14,3°* 16,3°* 16,2°* 19,5° 23,7°* 28,2°* 32,1°* 33,3° 28,7°* 22,7° 14,3°
2022 13,3°* 15,5° 14,8° 20,3° 24,6° 30,3°
Snitt 13,3° 15,1° 16,7° 20,2° 23,9° 28,4° 30,9° 32,2° 28,4° 23,4° 19,3° 14,9°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,5°* 9,1° 11,7° 14,5° 18,5°* 21,1° 21,3° 18,0° 15,0° 13,5° 8,8°
2011 6,5° 7,5° 8,2°* 10,9° 14,4° 18,9° 20,8° 21,4°* 20,4° 14,0°* 10,2° 8,4° 13,5°
2012 4,4°* 5,7°* 8,8° 11,6°* 14,4° 19,0°* 22,5° 22,2° 19,2° 17,1° 12,9°* 7,3°* 13,8°
2013 6,8° 7,8° 9,6°* 11,7° 16,3°* 18,6° 20,8° 22,6° 18,9° 15,6°* 12,7°* 7,5° 14,1°
2014 9,4° 8,8° 9,2° 11,4° 14,5° 17,7° 20,7° 20,6° 18,9° 15,6°* 12,8°* 9,2° 14,1°
2015 6,2°* 6,2°* 9,1° 10,3°* 15,0° 18,3° 22,4°* 22,7° 20,3° 16,7°* 12,5°* 7,5°* 13,9°
2016 7,5°* 10,3°* 9,4°* 13,0°* 14,6°* 20,0°* 22,0°* 22,2°* 18,9°* 15,7°* 11,9°* 6,2°* 14,3°
2017 4,8°* 8,3°* 9,3°* 10,9°* 15,1°* 18,8°* 21,0°* 21,4°* 18,2°* 13,9°* 11,6°* 7,5°* 13,4°
2018 7,1°* 7,9°* 10,3°* 12,9°* 17,4°* 19,7°* 20,6°* 22,3°* 19,7°* 16,5°* 12,4°* 7,5°* 14,5°
2019 5,4°* 7,5°* 9,1°* 11,7°* 13,3°* 19,9°* 21,7°* 25,0°* 22,0°* 18,9°* 15,3°* 9,8°* 15,0°
2020 5,3° 7,1° 9,0° 9,7° 16,9° 20,6° 21,7° 19,2° 15,5°* 11,8° 10,4°*
2021 8,0°* 7,7°* 7,9°* 10,5° 14,9°* 17,7°* 21,7°* 22,1° 18,6°* 14,7° 7,0°
2022 5,3°* 6,4° 6,1° 11,0° 14,0° 20,7°
Snitt 6,4° 7,7° 8,9° 11,3° 14,9° 18,8° 21,3° 22,1° 19,4° 15,8° 12,5° 8,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,6°* 12,6° 16,3° 19,1° 23,1°* 26,0° 26,3° 22,4° 18,2° 17,0° 11,9°
2011 9,7° 11,1° 12,1°* 15,3° 19,1° 23,8° 26,0° 26,5°* 25,0° 17,6°* 13,4° 11,4° 17,6°
2012 7,5°* 8,7°* 12,7° 15,8°* 19,2° 24,7°* 28,0° 27,5° 23,9° 21,1° 16,2°* 10,0°* 17,9°
2013 10,2° 10,9° 13,1°* 16,7° 21,1°* 23,3° 25,9° 27,9° 23,7° 19,3°* 15,7°* 10,6° 18,2°
2014 11,8° 12,1° 12,9° 15,4° 18,4° 23,1° 25,5° 25,8° 22,8° 18,8°* 15,5°* 12,2° 17,9°
2015 9,8°* 9,7°* 12,5° 15,0°* 20,1° 23,3° 27,6°* 27,9° 24,6° 19,9°* 15,6°* 10,7°* 18,1°
2016 10,5°* 13,8°* 13,2°* 17,4°* 19,1°* 24,4°* 26,8°* 26,7°* 23,0°* 19,3°* 14,6°* 9,5°* 18,2°
2017 7,5°* 11,6°* 13,8°* 15,5°* 19,8°* 24,6°* 26,6°* 27,5°* 23,0°* 18,6°* 14,7°* 10,4°* 17,8°
2018 10,1°* 10,9°* 13,8°* 17,8°* 21,9°* 24,6°* 25,7°* 27,5°* 24,6°* 20,7°* 15,9°* 10,9°* 18,7°
2019 8,2°* 11,4°* 13,4°* 15,8°* 17,7°* 25,1°* 26,2°* 28,1°* 24,9°* 20,6°* 17,1°* 12,5°* 18,4°
2020 9,3° 11,4° 13,3° 14,7° 22,2° 25,9° 27,0° 24,6° 19,6°* 15,4° 13,1°*
2021 11,1°* 11,8°* 11,8°* 15,1° 19,7°* 23,4°* 26,9°* 27,6° 23,6°* 18,4° 10,5°
2022 8,9°* 10,8° 10,3° 15,8° 19,7° 25,8°
Snitt 9,6° 11,2° 12,7° 15,9° 19,6° 24,0° 26,4° 27,2° 23,8° 19,4° 15,6° 11,1°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 19,0°* 20,0° 25,0° 29,0° 36,0°* 37,0° 35,0° 31,0° 26,0° 25,0° 23,0°
2011 18,0° 19,0° 21,0°* 23,0° 31,0° 35,0° 36,0° 38,0°* 35,0° 29,0°* 22,0° 21,0° 27,3°
2012 15,0°* 17,0°* 22,0° 26,0°* 27,0° 36,0°* 37,0° 38,0° 35,0° 32,0° 24,0°* 19,0°* 27,3°
2013 19,0° 22,0° 23,0°* 27,0° 47,0°* 36,0° 35,0° 37,0° 32,0° 28,2°* 25,0°* 19,0° 29,2°
2014 19,2° 20,0° 22,0° 31,0° 27,0° 32,0° 32,0° 34,0° 30,0° 26,0°* 22,0°* 21,4° 26,4°
2015 20,0°* 21,0°* 21,0° 23,0°* 30,0° 31,0° 39,0°* 38,0° 35,0° 26,0°* 24,0°* 19,0°* 27,3°
2016 20,0°* 23,0°* 21,4°* 28,0°* 29,0°* 36,0°* 34,0°* 35,0°* 32,0°* 27,0°* 24,4°* 17,0°* 27,2°
2017 14,4°* 20,0°* 24,0°* 24,0°* 28,0°* 37,0°* 35,0°* 38,0°* 34,0°* 26,2°* 22,0°* 36,0°* 28,2°
2018 18,0°* 20,0°* 23,0°* 31,0°* 31,0°* 37,0°* 33,0°* 35,2°* 32,0°* 30,0°* 27,2°* 20,0°* 28,1°
2019 15,0°* 21,0°* 22,0°* 26,0°* 26,0°* 36,0°* 34,0°* 37,0°* 33,0°* 27,0°* 23,0°* 19,0°* 26,6°
2020 17,0° 19,0° 20,4° 24,0° 31,0° 34,2° 35,2° 35,0° 32,0°* 23,2° 19,2°*
2021 21,0°* 22,0°* 20,0°* 29,0° 31,0°* 35,0°* 37,0°* 38,0° 31,0°* 27,0° 19,0°
2022 20,0°* 19,0° 21,0° 25,0° 32,0° 35,0°
Snitt 18,1° 20,2° 21,6° 26,3° 30,7° 34,9° 35,3° 36,5° 32,9° 28,0° 23,8° 21,1°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,0°* 4,0° 8,0° 12,0° 14,0°* 18,0° 19,0° 14,0° 10,0° 11,0° 1,0°
2011 2,0° 5,0° 1,0°* 8,0° 11,0° 17,0° 18,0° 19,0°* 16,0° 8,0°* 5,0° 3,0° 9,4°
2012 0,6°* 1,0°* 4,0° 8,0°* 3,0° 15,0°* 20,0° 19,0° 16,0° 12,0° 9,0°* 1,0°* 9,1°
2013 0,0° 4,0° 3,0°* 1,0° 12,0°* 14,0° 16,0° 20,0° 15,0° 11,0°* 0,0°* 3,0° 8,3°
2014 6,0° 5,0° 6,0° 7,0° 12,0° 0,0° 17,0° 6,0° 15,8° 11,8°* 8,0°* 4,0° 8,2°
2015 0,0°* 1,0°* 4,0° 6,0°* 12,0° 16,0° 19,0°* 16,6° 17,0° 12,0°* 8,0°* 5,0°* 9,7°
2016 2,0°* 5,0°* 6,0°* 8,8°* 10,0°* 16,0°* 18,0°* 19,0°* 14,0°* 11,0°* 6,0°* 1,0°* 9,7°
2017 -1,2°* 3,2°* 6,0°* 6,0°* 13,0°* 7,0°* 19,0°* 7,0°* 13,0°* 10,0°* 6,0°* 3,0°* 7,7°
2018 3,0°* 5,0°* 6,0°* 7,0°* 13,0°* 18,0°* 17,0°* 19,0°* 16,0°* 12,0°* 6,6°* 2,0°* 10,4°
2019 0,0°* 4,0°* 6,0°* 9,0°* 9,0°* 13,0°* 16,0°* 21,0°* 17,0°* 14,0°* 11,0°* 4,0°* 10,3°
2020 1,0° 3,0° 5,0° 4,0° 1,0° 10,4° 19,0° 10,0° 12,0°* 8,0° 8,0°*
2021 1,0°* 0,0°* 2,0°* 5,8° 12,0°* 12,0°* 19,0°* 18,0° 14,0°* 10,0° 2,0°
2022 -2,0°* 0,0° 0,8° 7,0° 10,0° 17,0°
Snitt 1,0° 3,2° 4,1° 6,6° 10,8° 12,3° 17,3° 16,9° 14,8° 11,2° 7,2° 3,1°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Aktion Airport

Höjd över havet: 4 m

Källa: ICAO