Gazipaşa Airport - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Gazipaşa Airport

En sommardag i augusti blir det ungefär 33 grader på dagen i Gazipaşa Airport och 23 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 15 grader på dagen och 7 grader på natten.

 
Varmaste månaden 33,3° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 15,3° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 26,5° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Antalya Gazipaşa 0 km från Gazipaşa Airport
Mängd data 121 månader uppdaterades senast 1 dec 2021.

Normala temperaturer för Gazipaşa Airport

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Gazipaşa Airport månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
15°
20°
Februari
18°
22°
Mars
20°
25°
April
23°
28°
12°
Maj
26°
31°
16°
12°
Juni
30°
36°
20°
16°
Juli
33°
37°
23°
20°
Augusti
33°
37°
23°
20°
September
31°
35°
20°
16°
Oktober
27°
31°
16°
12°
November
22°
26°
12°
December
17°
21°

Om statistiken för Gazipaşa Airport

Statistiken för Gazipaşa Airport är sammanställd av observationer från väderstationen Antalya Gazipaşa som ligger 0 km från centrala Gazipaşa Airport.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 24,6°* 30,4°* 33,5°* 34,0°* 31,3°* 27,2°*
2013 12,4°* 17,8°* 19,3°* 22,8° 27,4°* 29,5° 31,7° 33,3° 30,2°* 25,2°* 23,3°* 17,1°* 24,2°
2014 16,9°* 17,9°* 19,2°* 21,5°* 23,9°* 28,5° 30,9° 32,2°* 30,1° 26,3°* 20,8°* 18,9°* 23,9°
2015 15,5°* 16,0°* 19,8°* 21,8°* 27,1°* 29,2°* 32,4°* 33,8°* 31,5°* 27,2°* 22,7°* 17,9°* 24,6°
2016 15,0°* 19,1°* 20,5°* 24,6°* 26,1°* 32,1°* 33,4°* 33,4°* 30,9°* 27,5°* 22,1°* 14,1°* 24,9°
2017 14,1°* 16,9°* 19,6°* 22,6°* 26,2°* 32,8°* 30,8°* 26,4°* 21,0°* 17,4°*
2018 16,7°* 18,8°* 21,0°* 24,9°* 29,0°* 30,6°* 33,3°* 33,2°* 32,1°* 27,6°* 22,8°* 17,4°* 25,6°
2019 14,4°* 17,7°* 19,0°* 21,7°* 26,6°* 30,5°* 32,5°* 25,8°* 22,6°* 17,2°*
2020 15,4°* 16,3° 19,9° 22,4°* 29,4°* 33,5° 33,7°* 32,7° 29,2°* 22,8°*
2021 16,8°* 17,7°* 17,8°* 20,8°* 25,5°* 27,9°* 32,6°* 33,3°* 29,1° 26,0°* 23,4°*
Snitt 15,3° 17,6° 19,6° 22,6° 26,3° 29,8° 32,7° 33,3° 31,0° 26,8° 22,4° 17,2°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 19,4°* 23,4°* 28,4°* 28,3°* 25,3°* 19,6°*
2013 8,1°* 8,1°* 9,3°* 12,3° 17,5°* 20,4° 23,0° 23,1° 20,3°* 13,8°* 13,1°* 7,5°* 14,7°
2014 8,8°* 8,4°* 10,1°* 12,6°* 16,2°* 20,1° 23,4° 24,7°* 20,9° 15,3°* 10,3°* 9,6°* 15,0°
2015 6,7°* 6,9°* 8,6°* 9,1°* 13,9°* 18,0°* 20,4°* 22,6°* 19,6°* 16,1°* 9,8°* 6,2°* 13,2°
2016 5,1°* 7,9°* 8,4°* 11,4°* 14,5°* 19,1°* 21,7°* 22,5°* 18,4°* 15,0°* 10,3°* 5,5°* 13,3°
2017 5,0°* 5,3°* 7,9°* 10,3°* 14,3°* 21,9°* 19,1°* 14,2°* 9,9°* 8,3°*
2018 7,0°* 8,5°* 9,2°* 11,3°* 15,9°* 19,3°* 21,7°* 21,6°* 18,8°* 14,6°* 11,1°* 8,8°* 14,0°
2019 6,6°* 7,0°* 8,0°* 10,1°* 14,1°* 19,1°* 21,7°* 19,0°* 15,7°* 9,2°*
2020 5,5°* 6,1° 8,0° 17,0°* 21,6°* 20,7° 20,6°* 20,1° 16,1°* 11,5°*
2021 8,3°* 8,1°* 9,2°* 11,8°* 16,3°* 19,3°* 23,7°* 23,4°* 19,9° 16,0°* 13,4°*
Snitt 6,8° 7,4° 8,7° 11,8° 15,8° 20,0° 22,8° 23,2° 20,3° 16,0° 11,7° 7,9°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 22,6°* 27,7°* 31,3°* 31,6°* 28,9°* 24,1°*
2013 9,8°* 12,9°* 14,3°* 17,7° 22,5°* 25,6° 28,1° 28,6° 25,7°* 19,5°* 18,6°* 12,5°* 19,7°
2014 13,3°* 13,8°* 15,4°* 17,9°* 20,7°* 24,9° 27,7° 29,0°* 25,9° 20,9°* 16,9°* 15,0°* 20,1°
2015 11,5°* 11,7°* 14,6°* 16,4°* 21,4°* 24,5°* 27,3°* 29,0°* 26,2°* 21,7°* 16,2°* 12,0°* 19,4°
2016 10,1°* 13,5°* 14,8°* 18,8°* 21,1°* 26,8°* 28,3°* 28,4°* 25,0°* 20,8°* 15,4°* 9,6°* 19,4°
2017 9,3°* 11,1°* 14,1°* 16,6°* 20,8°* 28,0°* 25,4°* 20,1°* 14,9°* 12,7°*
2018 11,5°* 13,3°* 14,9°* 18,4°* 23,5°* 25,5°* 28,1°* 28,1°* 25,4°* 20,6°* 16,5°* 12,5°* 19,9°
2019 10,2°* 11,5°* 13,0°* 15,9°* 20,8°* 25,6°* 27,6°* 22,6°* 19,8°* 12,6°*
2020 10,2°* 10,9° 13,9° 20,4°* 26,4°* 27,9° 27,6°* 26,6° 22,4°* 16,5°*
2021 12,5°* 12,9°* 13,5°* 16,3°* 21,5°* 24,1°* 28,7°* 29,0°* 25,1° 21,3°* 17,8°*
Snitt 11,0° 12,4° 14,3° 17,6° 21,7° 25,7° 28,3° 28,8° 26,0° 21,4° 17,0° 12,4°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 27,0°* 37,0°* 37,0°* 37,0°* 35,0°* 33,0°*
2013 18,0°* 21,0°* 25,0°* 32,0° 31,0°* 37,0° 38,0° 38,0° 36,0°* 29,0°* 28,0°* 23,0°* 29,7°
2014 19,0°* 23,0°* 23,0°* 27,0°* 30,0°* 35,0° 36,0° 36,0°* 32,0° 30,0°* 25,0°* 22,0°* 28,2°
2015 21,0°* 22,0°* 24,0°* 27,0°* 37,0°* 33,0°* 37,0°* 36,0°* 35,0°* 31,0°* 25,0°* 20,0°* 29,0°
2016 21,0°* 23,0°* 26,0°* 28,0°* 30,0°* 38,0°* 36,0°* 35,0°* 33,0°* 31,0°* 25,0°* 19,0°* 28,8°
2017 19,0°* 20,0°* 25,0°* 27,0°* 31,0°* 36,0°* 34,0°* 29,0°* 24,0°* 21,0°*
2018 20,0°* 22,0°* 27,0°* 31,0°* 33,0°* 33,0°* 37,0°* 37,0°* 35,0°* 31,0°* 27,0°* 21,0°* 29,5°
2019 21,0°* 20,0°* 22,0°* 27,0°* 31,0°* 34,0°* 36,0°* 31,0°* 27,0°* 21,0°*
2020 18,0°* 20,0° 25,0° 29,0°* 36,0°* 37,0° 37,0°* 36,0° 35,0°* 27,0°*
2021 22,0°* 23,0°* 25,0°* 28,0°* 31,0°* 38,0°* 39,0°* 40,0°* 35,0° 29,0°* 28,0°*
Snitt 19,9° 21,6° 24,7° 28,4° 31,2° 35,7° 37,0° 36,9° 34,6° 30,9° 26,2° 21,0°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2012 14,0°* 16,0°* 25,0°* 23,0°* 19,0°* 15,0°*
2013 1,0°* 5,0°* 6,0°* 10,0° 14,0°* 17,0° 20,0° 21,0° 17,0°* 7,0°* 7,0°* 2,0°* 10,6°
2014 6,0°* 4,0°* 7,0°* 9,0°* 12,0°* 17,0° 19,0° 22,0°* 15,0° 10,0°* 6,0°* 3,0°* 10,8°
2015 0,0°* 1,0°* 6,0°* 5,0°* 10,0°* 15,0°* 18,0°* 19,0°* 18,0°* 12,0°* 6,0°* 0,0°* 9,2°
2016 -3,0°* 2,0°* 5,0°* 7,0°* 12,0°* 15,0°* 19,0°* 19,0°* 12,0°* 12,0°* 5,0°* -1,0°* 8,7°
2017 0,0°* -2,0°* 4,0°* 6,0°* 12,0°* 18,0°* 17,0°* 10,0°* 5,0°* 1,0°*
2018 3,0°* 6,0°* 7,0°* 7,0°* 13,0°* 16,0°* 18,0°* 16,0°* 15,0°* 9,0°* 8,0°* 2,0°* 10,0°
2019 -1,0°* 4,0°* 1,0°* 6,0°* 10,0°* 13,0°* 16,0°* 13,0°* 11,0°* 4,0°*
2020 2,0°* 1,0° 3,0° 9,0°* 18,0°* 19,0° 18,0°* 18,0° 14,0°* 8,0°*
2021 4,0°* 1,0°* 4,0°* 7,0°* 14,0°* 16,0°* 22,0°* 21,0°* 17,0° 13,0°* 10,0°*
Snitt 1,3° 2,4° 4,8° 7,3° 12,3° 15,9° 19,6° 19,7° 16,4° 11,5° 7,3° 1,6°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).