Alaquàs - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Alaquàs

En sommardag i augusti blir det ungefär 31 grader på dagen i Alaquàs och 22 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 17 grader på dagen och 5 grader på natten.

 
Varmaste månaden 31,1° Normal dagstemperatur i augusti
Kallaste månaden 16,9° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 25,8° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Valencia / Aeropuerto 5 km från Alaquàs
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Alaquàs

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Alaquàs månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
17°
24°
Februari
17°
25°
Mars
19°
27°
April
21°
29°
11°
Maj
25°
33°
14°
Juni
29°
34°
18°
14°
Juli
31°
37°
22°
18°
Augusti
31°
38°
22°
18°
September
28°
34°
19°
14°
Oktober
25°
32°
15°
November
20°
29°
10°
December
17°
23°

Om statistiken för Alaquàs

Statistiken för Alaquàs är sammanställd av observationer från väderstationen Valencia / Aeropuerto som ligger 5 km från centrala Alaquàs.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 15,2°* 16,6° 19,9° 23,8° 27,2° 31,2° 31,0° 27,8°* 23,1° 18,8° 15,1°
2011 15,1° 17,9° 17,0°* 21,7°* 24,6°* 27,0° 29,0°* 31,0°* 29,2°* 24,9° 19,3°* 18,0° 22,9°
2012 18,0° 15,5°* 19,8° 22,1°* 26,6° 30,6°* 30,6° 31,8° 28,0° 24,7° 19,1°* 18,4° 23,8°
2013 18,6° 16,8° 19,4°* 20,0° 23,6° 27,4° 31,7° 30,3° 28,7° 27,3°* 21,4°* 16,6° 23,5°
2014 17,8°* 18,2° 19,8° 24,4° 24,4° 28,4° 30,0° 31,0° 29,9° 27,1°* 20,0°* 16,8° 24,0°
2015 17,2°* 15,5°* 19,4° 21,0°* 27,0° 29,2° 32,1°* 30,8° 27,1° 23,5°* 21,1°* 18,4° 23,5°
2016 18,1° 18,6° 19,5° 21,3° 23,5°* 27,9° 30,7° 30,2° 28,9° 24,4°* 19,4°* 16,7° 23,3°
2017 15,1° 17,5° 20,4° 20,9°* 25,4°* 30,5° 31,1° 30,6° 28,2°* 25,6° 20,2° 17,0°* 23,5°
2018 17,6°* 15,2° 19,5° 21,2° 24,7° 28,2° 31,6° 32,0° 28,6° 23,2° 18,6° 18,6° 23,2°
2019 17,1° 18,3° 20,3°* 20,3° 23,7° 28,0° 32,1° 31,6°* 28,0°* 25,5°* 20,2°* 18,3°* 23,6°
2020 16,4° 21,0° 18,8° 20,7° 29,0° 31,2° 32,1° 29,0° 25,0°* 20,4° 16,0°*
2021 15,4°* 18,2° 18,1°* 18,5° 24,3° 27,9° 30,6°* 30,4° 28,2° 24,0° 18,2°
2022 15,9° 18,1° 15,9° 19,5° 25,4° 30,7°
Snitt 16,9° 17,4° 18,8° 20,9° 24,8° 28,6° 31,0° 31,1° 28,5° 24,9° 19,9° 17,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,3°* 7,4° 10,6° 12,7° 17,8° 22,5° 22,4° 18,5°* 13,0° 8,6° 5,2°
2011 5,4° 6,0° 8,5°* 12,4°* 15,5°* 18,6° 22,1°* 22,2°* 19,4°* 14,9° 12,0°* 6,9° 13,6°
2012 4,7° 2,0°* 6,5° 11,2°* 15,3° 19,9°* 21,6° 22,8° 18,5° 14,1° 11,0°* 6,3° 12,8°
2013 6,3° 6,9° 10,5°* 10,3° 12,4° 17,0° 21,3° 21,6° 19,3° 16,8°* 9,8°* 5,0° 13,1°
2014 7,9°* 7,8° 7,7° 12,6° 14,6° 18,5° 20,3° 22,7° 20,7° 15,7°* 11,2°* 4,9° 13,7°
2015 3,8°* 6,0°* 8,3° 10,5°* 14,6° 17,9° 22,8°* 22,1° 17,3° 14,2°* 8,7°* 6,5° 12,7°
2016 7,7° 7,5° 7,3° 10,9° 13,5°* 17,8° 21,1° 21,1° 18,4° 16,1°* 9,2°* 7,0° 13,1°
2017 3,7° 7,6° 7,9° 9,2°* 14,5°* 19,6° 21,9° 21,6° 17,0°* 14,3° 6,8° 5,0°* 12,4°
2018 6,4°* 3,9° 8,7° 11,0° 13,7° 18,3° 22,1° 22,9° 20,0° 13,9° 9,9° 6,2° 13,1°
2019 3,8° 4,3° 7,2°* 10,2° 13,4° 17,1° 21,9° 22,1°* 19,6°* 15,1°* 10,9°* 9,0°* 12,9°
2020 5,3° 7,8° 9,9° 12,4° 18,6° 22,5° 22,7° 18,7° 13,3°* 11,0° 7,4°*
2021 5,6°* 10,2° 8,0°* 10,6° 14,5° 18,6° 21,1°* 22,2° 19,3° 14,7° 8,0°
2022 3,3° 6,3° 9,6° 10,2° 14,1° 19,8°
Snitt 5,3° 6,4° 8,3° 10,9° 14,1° 18,4° 21,8° 22,2° 18,9° 14,7° 9,9° 6,4°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,2°* 12,0° 15,4° 18,6° 22,6° 27,1° 26,8° 23,3°* 17,9° 13,4° 9,8°
2011 10,0° 11,6° 12,7°* 17,2°* 20,2°* 23,0° 25,6°* 26,6°* 24,4°* 19,8° 15,3°* 11,7° 18,2°
2012 10,3° 8,4°* 12,9° 16,2°* 20,8° 25,1°* 26,0° 27,3° 23,2° 19,1° 14,8°* 12,0° 18,0°
2013 12,2° 12,0° 14,7°* 15,1° 17,9° 22,5° 26,7° 26,0° 24,1° 21,7°* 15,0°* 10,5° 18,2°
2014 12,7°* 13,0° 13,8° 18,2° 19,6° 23,6° 25,5° 26,6° 25,0° 21,0°* 15,5°* 10,4° 18,7°
2015 10,0°* 10,7°* 13,8° 15,9°* 21,3° 24,1° 27,7°* 26,7° 22,4° 18,9°* 14,6°* 11,9° 18,2°
2016 12,9° 13,0° 13,5° 16,3° 18,8°* 23,4° 26,3° 26,0° 23,9° 20,2°* 14,0°* 11,4° 18,3°
2017 9,4° 12,6° 14,1° 15,4°* 20,2°* 25,4° 26,7° 26,4° 22,8°* 20,0° 13,5° 11,0°* 18,1°
2018 11,9°* 9,7° 14,0° 16,3° 19,4° 23,8° 27,2° 27,5° 24,3° 18,3° 14,0° 11,6° 18,2°
2019 9,8° 11,0° 13,9°* 15,2° 18,8° 23,0° 27,2° 27,0°* 24,0°* 19,9°* 15,5°* 13,2°* 18,2°
2020 10,1° 13,8° 14,3° 16,4° 24,0° 27,1° 27,7° 24,1° 18,9°* 15,4° 11,5°*
2021 10,2°* 14,0° 12,9°* 14,4° 19,2° 23,3° 25,8°* 26,4° 23,6° 19,3° 12,9°
2022 9,2° 11,9° 12,5° 14,9° 20,0° 25,4°
Snitt 10,7° 11,8° 13,5° 15,9° 19,6° 23,8° 26,6° 26,8° 23,8° 19,6° 14,6° 11,5°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 22,0°* 25,0° 26,0° 36,0° 32,0° 33,0° 44,0° 33,0°* 30,0° 25,0° 25,0°
2011 22,0° 24,0° 24,0°* 34,0°* 33,0°* 31,0° 33,0°* 38,0°* 34,0°* 31,0° 26,0°* 23,3° 29,4°
2012 25,3° 25,8°* 26,8° 29,1°* 31,8° 37,9°* 44,7° 38,0° 31,9° 31,3° 28,7°* 22,5° 31,2°
2013 24,8° 24,0° 25,6°* 26,7° 34,6° 35,0° 37,0° 35,8° 32,0° 34,3°* 48,0°* 20,0° 31,5°
2014 24,0°* 26,0° 25,0° 33,0° 29,3° 33,9° 36,0° 42,0° 37,3° 36,0°* 25,0°* 22,0° 30,8°
2015 24,0°* 23,0°* 30,0° 27,0°* 43,0° 34,0° 38,0°* 37,0° 33,0° 32,0°* 27,0°* 23,0° 30,9°
2016 24,0° 24,0° 28,0° 28,0° 33,0°* 33,0° 35,0° 33,0° 37,2° 29,3°* 28,0°* 20,0° 29,4°
2017 22,0° 23,0° 32,0° 29,3°* 30,0°* 38,0° 35,0° 37,5° 37,0°* 30,2° 26,0° 22,0°* 30,2°
2018 26,0°* 23,8° 30,0° 27,0° 30,0° 33,0° 36,9° 37,0° 32,3° 28,0° 24,6° 23,5° 29,3°
2019 21,0° 27,0° 29,0°* 30,3° 33,0° 37,3° 38,0° 42,0°* 35,0°* 36,0°* 30,0°* 25,0°* 32,0°
2020 22,0° 28,0° 25,0° 27,0° 33,0° 35,0° 36,0° 32,0° 34,0°* 26,0° 23,0°*
2021 26,0°* 24,0° 26,0°* 28,0° 34,0° 32,0° 39,0°* 38,0° 32,0° 30,0° 23,0°
2022 23,0° 25,0° 24,0° 27,0° 33,0° 38,0°
Snitt 23,7° 24,6° 27,0° 28,7° 33,4° 34,5° 36,7° 38,2° 33,9° 31,8° 28,6° 22,7°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -1,0°* 0,0° 6,0° 8,0° 13,0° 19,0° 18,0° 13,0°* 6,0° 3,0° -3,0°
2011 -3,0° 1,0° 2,0°* 8,0°* 13,0°* 13,0° 19,0°* 19,0°* 15,0°* 11,0° 7,0°* 2,0° 8,9°
2012 1,0° -3,0°* 4,0° 5,0°* 9,0° 17,0°* 18,0° 19,5° 14,9° 4,4° 2,9°* -0,1° 7,7°
2013 2,0° 1,6° 4,5°* 3,9° 7,1° 11,7° 17,0° 17,7° 15,0° 8,8°* 0,7°* 0,8° 7,6°
2014 2,0°* 1,4° 2,5° 7,4° 10,7° 13,9° 16,0° 20,2° 15,9° 10,1°* 5,1°* -1,7° 8,6°
2015 -0,1°* -1,9°* 1,7° 7,2°* 11,7° 14,7° 20,1°* 17,4° 13,6° 8,3°* 3,0°* 2,6° 8,2°
2016 -0,3° -1,3° 2,0° 4,3° 7,0°* 12,6° 18,0° 18,3° 13,2° 8,7°* 4,3°* 2,0° 7,4°
2017 -1,4° 2,4° 2,9° 6,0°* 7,9°* 13,6° 16,6° 16,5° 13,1°* 8,9° 2,0° -1,0°* 7,3°
2018 1,5°* -1,5° 2,3° 7,3° 6,3° 13,4° 20,5° 19,0° 13,8° 6,0° 3,1° 2,0° 7,8°
2019 -1,5° 0,8° 4,0°* 6,8° 7,0° 11,4° 19,9° 18,0°* 15,2°* 10,0°* 3,0°* 3,0°* 8,1°
2020 -1,0° 4,0° 5,0° 7,0° 14,0° 19,0° 16,0° 11,0° 8,0°* 4,8° 0,9°*
2021 -1,0°* 5,0° 4,6°* 6,0° 11,0° 16,0° 17,0°* 19,0° 15,0° 11,0° 3,0°
2022 -2,0° 3,0° 4,0° 1,0° 10,0° 17,0°
Snitt -0,3° 0,8° 3,0° 5,8° 9,1° 14,0° 18,3° 18,2° 14,1° 8,4° 3,5° 0,9°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).