Väderstation Valencia / Aeropuerto - senaste observation 2023-09-23 kl 22:30

Vädret just nu
Lufttemperatur
 21,0°
Min
14,0°
kl 07:00
Max
26,0°
kl 16:00
Vindhastighet
2,6 m/s
Svag vind / Lätt bris
Vindriktning
vindpil
Nord (350°)
Daggpunkt
 16,0°
Luftfuktighet
73%
Lufttryck
1021 hPa
Molntäcke
Klar himmel

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1694637000000 1695501000000 1695328200000 8284

Månadsstatistik för Valencia / Aeropuerto

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Valencia / Aeropuerto. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 15,2°* 16,6° 19,9° 23,8° 27,2° 31,2° 31,0° 27,8°* 23,1° 18,8° 15,1°
2011 15,1° 17,9° 17,0°* 21,7°* 24,6°* 27,0° 29,0°* 31,0°* 29,2°* 24,9° 19,3°* 18,0° 22,9°
2012 18,0° 15,5°* 19,8° 22,1°* 26,6° 30,6°* 30,6° 31,8° 28,0° 24,7° 19,1°* 18,4° 23,8°
2013 18,6° 16,8° 19,4°* 20,0° 23,6° 27,4° 31,7° 30,3° 28,7° 27,3°* 21,4°* 16,6° 23,5°
2014 17,8°* 18,2° 19,8° 24,4° 24,4° 28,4° 30,0° 31,0° 29,9° 27,1°* 20,0°* 16,8° 24,0°
2015 17,2°* 15,5°* 19,4° 21,0°* 27,0° 29,2° 32,1°* 30,8° 27,1° 23,5°* 21,1°* 18,4° 23,5°
2016 18,1° 18,6° 19,5° 21,3° 23,5°* 27,9° 30,7° 30,2° 28,9° 24,4°* 19,4°* 16,7° 23,3°
2017 15,1° 17,5° 20,4° 20,9°* 25,4°* 30,5° 31,1° 30,6° 28,2°* 25,6° 20,2° 17,0°* 23,5°
2018 17,6°* 15,2° 19,5° 21,2° 24,7° 28,2° 31,6° 32,0° 28,6° 23,2° 18,6° 18,6° 23,2°
2019 17,1° 18,3° 20,3°* 20,3° 23,7° 28,0° 32,1° 31,6°* 28,0°* 25,5°* 20,2°* 18,3°* 23,6°
2020 16,4° 21,0° 18,8° 20,7° 29,0° 31,2° 32,1° 29,0° 25,0°* 20,4° 16,0°*
2021 15,4°* 18,2° 18,1°* 18,5° 24,3° 27,9° 30,6°* 30,4° 28,2° 24,0° 18,2°
2022 15,9° 18,1° 15,9° 19,5° 25,4° 30,7°
Snitt 16,9° 17,4° 18,8° 20,9° 24,8° 28,6° 31,0° 31,1° 28,5° 24,9° 19,9° 17,4°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,3°* 7,4° 10,6° 12,7° 17,8° 22,5° 22,4° 18,5°* 13,0° 8,6° 5,2°
2011 5,4° 6,0° 8,5°* 12,4°* 15,5°* 18,6° 22,1°* 22,2°* 19,4°* 14,9° 12,0°* 6,9° 13,6°
2012 4,7° 2,0°* 6,5° 11,2°* 15,3° 19,9°* 21,6° 22,8° 18,5° 14,1° 11,0°* 6,3° 12,8°
2013 6,3° 6,9° 10,5°* 10,3° 12,4° 17,0° 21,3° 21,6° 19,3° 16,8°* 9,8°* 5,0° 13,1°
2014 7,9°* 7,8° 7,7° 12,6° 14,6° 18,5° 20,3° 22,7° 20,7° 15,7°* 11,2°* 4,9° 13,7°
2015 3,8°* 6,0°* 8,3° 10,5°* 14,6° 17,9° 22,8°* 22,1° 17,3° 14,2°* 8,7°* 6,5° 12,7°
2016 7,7° 7,5° 7,3° 10,9° 13,5°* 17,8° 21,1° 21,1° 18,4° 16,1°* 9,2°* 7,0° 13,1°
2017 3,7° 7,6° 7,9° 9,2°* 14,5°* 19,6° 21,9° 21,6° 17,0°* 14,3° 6,8° 5,0°* 12,4°
2018 6,4°* 3,9° 8,7° 11,0° 13,7° 18,3° 22,1° 22,9° 20,0° 13,9° 9,9° 6,2° 13,1°
2019 3,8° 4,3° 7,2°* 10,2° 13,4° 17,1° 21,9° 22,1°* 19,6°* 15,1°* 10,9°* 9,0°* 12,9°
2020 5,3° 7,8° 9,9° 12,4° 18,6° 22,5° 22,7° 18,7° 13,3°* 11,0° 7,4°*
2021 5,6°* 10,2° 8,0°* 10,6° 14,5° 18,6° 21,1°* 22,2° 19,3° 14,7° 8,0°
2022 3,3° 6,3° 9,6° 10,2° 14,1° 19,8°
Snitt 5,3° 6,4° 8,3° 10,9° 14,1° 18,4° 21,8° 22,2° 18,9° 14,7° 9,9° 6,4°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,2°* 12,0° 15,4° 18,6° 22,6° 27,1° 26,8° 23,3°* 17,9° 13,4° 9,8°
2011 10,0° 11,6° 12,7°* 17,2°* 20,2°* 23,0° 25,6°* 26,6°* 24,4°* 19,8° 15,3°* 11,7° 18,2°
2012 10,3° 8,4°* 12,9° 16,2°* 20,8° 25,1°* 26,0° 27,3° 23,2° 19,1° 14,8°* 12,0° 18,0°
2013 12,2° 12,0° 14,7°* 15,1° 17,9° 22,5° 26,7° 26,0° 24,1° 21,7°* 15,0°* 10,5° 18,2°
2014 12,7°* 13,0° 13,8° 18,2° 19,6° 23,6° 25,5° 26,6° 25,0° 21,0°* 15,5°* 10,4° 18,7°
2015 10,0°* 10,7°* 13,8° 15,9°* 21,3° 24,1° 27,7°* 26,7° 22,4° 18,9°* 14,6°* 11,9° 18,2°
2016 12,9° 13,0° 13,5° 16,3° 18,8°* 23,4° 26,3° 26,0° 23,9° 20,2°* 14,0°* 11,4° 18,3°
2017 9,4° 12,6° 14,1° 15,4°* 20,2°* 25,4° 26,7° 26,4° 22,8°* 20,0° 13,5° 11,0°* 18,1°
2018 11,9°* 9,7° 14,0° 16,3° 19,4° 23,8° 27,2° 27,5° 24,3° 18,3° 14,0° 11,6° 18,2°
2019 9,8° 11,0° 13,9°* 15,2° 18,8° 23,0° 27,2° 27,0°* 24,0°* 19,9°* 15,5°* 13,2°* 18,2°
2020 10,1° 13,8° 14,3° 16,4° 24,0° 27,1° 27,7° 24,1° 18,9°* 15,4° 11,5°*
2021 10,2°* 14,0° 12,9°* 14,4° 19,2° 23,3° 25,8°* 26,4° 23,6° 19,3° 12,9°
2022 9,2° 11,9° 12,5° 14,9° 20,0° 25,4°
Snitt 10,7° 11,8° 13,5° 15,9° 19,6° 23,8° 26,6° 26,8° 23,8° 19,6° 14,6° 11,5°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 22,0°* 25,0° 26,0° 36,0° 32,0° 33,0° 44,0° 33,0°* 30,0° 25,0° 25,0°
2011 22,0° 24,0° 24,0°* 34,0°* 33,0°* 31,0° 33,0°* 38,0°* 34,0°* 31,0° 26,0°* 23,3° 29,4°
2012 25,3° 25,8°* 26,8° 29,1°* 31,8° 37,9°* 44,7° 38,0° 31,9° 31,3° 28,7°* 22,5° 31,2°
2013 24,8° 24,0° 25,6°* 26,7° 34,6° 35,0° 37,0° 35,8° 32,0° 34,3°* 48,0°* 20,0° 31,5°
2014 24,0°* 26,0° 25,0° 33,0° 29,3° 33,9° 36,0° 42,0° 37,3° 36,0°* 25,0°* 22,0° 30,8°
2015 24,0°* 23,0°* 30,0° 27,0°* 43,0° 34,0° 38,0°* 37,0° 33,0° 32,0°* 27,0°* 23,0° 30,9°
2016 24,0° 24,0° 28,0° 28,0° 33,0°* 33,0° 35,0° 33,0° 37,2° 29,3°* 28,0°* 20,0° 29,4°
2017 22,0° 23,0° 32,0° 29,3°* 30,0°* 38,0° 35,0° 37,5° 37,0°* 30,2° 26,0° 22,0°* 30,2°
2018 26,0°* 23,8° 30,0° 27,0° 30,0° 33,0° 36,9° 37,0° 32,3° 28,0° 24,6° 23,5° 29,3°
2019 21,0° 27,0° 29,0°* 30,3° 33,0° 37,3° 38,0° 42,0°* 35,0°* 36,0°* 30,0°* 25,0°* 32,0°
2020 22,0° 28,0° 25,0° 27,0° 33,0° 35,0° 36,0° 32,0° 34,0°* 26,0° 23,0°*
2021 26,0°* 24,0° 26,0°* 28,0° 34,0° 32,0° 39,0°* 38,0° 32,0° 30,0° 23,0°
2022 23,0° 25,0° 24,0° 27,0° 33,0° 38,0°
Snitt 23,7° 24,6° 27,0° 28,7° 33,4° 34,5° 36,7° 38,2° 33,9° 31,8° 28,6° 22,7°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -1,0°* 0,0° 6,0° 8,0° 13,0° 19,0° 18,0° 13,0°* 6,0° 3,0° -3,0°
2011 -3,0° 1,0° 2,0°* 8,0°* 13,0°* 13,0° 19,0°* 19,0°* 15,0°* 11,0° 7,0°* 2,0° 8,9°
2012 1,0° -3,0°* 4,0° 5,0°* 9,0° 17,0°* 18,0° 19,5° 14,9° 4,4° 2,9°* -0,1° 7,7°
2013 2,0° 1,6° 4,5°* 3,9° 7,1° 11,7° 17,0° 17,7° 15,0° 8,8°* 0,7°* 0,8° 7,6°
2014 2,0°* 1,4° 2,5° 7,4° 10,7° 13,9° 16,0° 20,2° 15,9° 10,1°* 5,1°* -1,7° 8,6°
2015 -0,1°* -1,9°* 1,7° 7,2°* 11,7° 14,7° 20,1°* 17,4° 13,6° 8,3°* 3,0°* 2,6° 8,2°
2016 -0,3° -1,3° 2,0° 4,3° 7,0°* 12,6° 18,0° 18,3° 13,2° 8,7°* 4,3°* 2,0° 7,4°
2017 -1,4° 2,4° 2,9° 6,0°* 7,9°* 13,6° 16,6° 16,5° 13,1°* 8,9° 2,0° -1,0°* 7,3°
2018 1,5°* -1,5° 2,3° 7,3° 6,3° 13,4° 20,5° 19,0° 13,8° 6,0° 3,1° 2,0° 7,8°
2019 -1,5° 0,8° 4,0°* 6,8° 7,0° 11,4° 19,9° 18,0°* 15,2°* 10,0°* 3,0°* 3,0°* 8,1°
2020 -1,0° 4,0° 5,0° 7,0° 14,0° 19,0° 16,0° 11,0° 8,0°* 4,8° 0,9°*
2021 -1,0°* 5,0° 4,6°* 6,0° 11,0° 16,0° 17,0°* 19,0° 15,0° 11,0° 3,0°
2022 -2,0° 3,0° 4,0° 1,0° 10,0° 17,0°
Snitt -0,3° 0,8° 3,0° 5,8° 9,1° 14,0° 18,3° 18,2° 14,1° 8,4° 3,5° 0,9°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Valencia / Aeropuerto

Höjd över havet: 69 m

Källa: ICAO