Väderkamera Svärta

16:57
16:36
16:16
15:56
15:36
15:16
14:56
14:36
14:16
13:56
13:36
13:16
12:56
12:36
12:16
11:56
11:36
11:16
Äldre »
10:56
10:36
10:16
09:56
09:36
09:16
08:56
08:36
08:16
07:56
07:36
07:16
06:56
06:36
06:16
05:56
05:36
05:16
Äldre »
04:56
04:36
04:16
03:56
03:36
03:16
02:56
02:36
02:16
01:56
01:36
01:16
00:56
00:36
00:16
23:56
23:36
23:16
Äldre »
22:56
22:36
22:16
21:56
21:36
21:16
20:56
20:36
20:16
19:56
19:36
19:16
18:56
18:36
18:16
17:56
17:36
17:16
Äldre »
16:56
16:36
16:16
15:56
15:36
15:16
14:56
14:36
14:16
13:56
13:36
13:16
12:56
12:36
12:16
11:56
11:36
11:16
Äldre »
10:56
10:36
10:16
09:56
09:36
09:16
08:56
08:36
08:16
07:57
07:37
07:17
06:56
06:36
06:16
05:56
05:36
05:16
Äldre »
04:56
04:36
04:16
03:57
03:36
03:16
02:56

E 4 vid Svärta i Södermanlands län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Svärta

ligger 14 km nordost om. ligger 19 km sydväst om. ligger 22 km nordväst om. ligger 23 km väster om.
ligger 26 km norr om. ligger 30 km nordost om. ligger 31 km nordost om. ligger 34 km nordväst om.