Väderkamera Pershagen

15:20
15:00
14:40
14:20
14:00
13:40
13:20
13:00
12:40
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
10:40
10:20
10:00
09:40
Äldre »
09:20
09:00
08:40
08:20
08:00
07:40
07:20
07:00
06:40
06:20
06:00
05:40
05:20
05:00
04:40
04:38
04:20
04:00
Äldre »
03:40
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:20
01:00
00:40
00:20
00:00
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
22:00
Äldre »
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
18:00
17:40
17:20
16:59
16:39
16:19
16:01
Äldre »
15:39
15:19
15:01
14:39
14:19
14:01
13:39
13:19
13:01
12:39
12:19
11:59
11:39
11:19
11:01
10:39
10:19
09:59
Äldre »
09:39
09:19
08:59
08:39
08:19
08:01
07:39
07:19
06:59
06:39
06:19
05:59
05:39
05:19
04:59
04:39
04:37
04:19
Äldre »
03:59
03:39
03:19
02:59
02:39
02:19
01:59

Kameran är placerad på E4 Nyköpingsvägen i höjd med Pershagen och är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Pershagen

ligger 4 km norr om. ligger 4 km norr om. ligger 4 km norr om. ligger 4 km norr om.
ligger 4 km norr om. ligger 5 km norr om. ligger 5 km norr om. ligger 5 km norr om.