Väderkamera Pershagen

03:59
03:39
03:19
02:59
02:39
02:19
01:59
01:39
01:19
01:01
00:41
00:20
23:59
23:39
23:19
23:01
22:41
22:19
Äldre »
22:01
21:41
21:19
21:01
20:41
20:19
20:01
19:41
19:19
19:01
18:41
18:19
18:01
17:39
17:19
17:01
16:39
16:19
Äldre »
16:01
15:41
15:19
15:01
14:39
14:19
14:01
13:39
13:19
13:01
12:39
12:19
12:01
11:39
11:19
11:01
10:41
10:19
Äldre »
09:19
09:01
08:39
08:19
08:01
07:39
07:19
07:01
06:41
06:19
06:01
05:41
05:19
05:01
04:39
04:37
04:19
04:01
Äldre »
03:39
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:20
01:00
00:40
00:20
23:58
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
22:00
Äldre »
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20
16:01
Äldre »
15:41
15:19
15:01
14:39
14:19
14:01
13:41

Kameran är placerad på E4 Nyköpingsvägen i höjd med Pershagen och är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Pershagen

ligger 4 km norr om. ligger 4 km norr om. ligger 4 km norr om. ligger 4 km norr om.
ligger 4 km norr om. ligger 4 km norr om. ligger 5 km norr om. ligger 5 km norr om.