Väderkamera Långbro

04:20
04:01
03:41
03:20
03:01
02:41
02:20
02:01
01:41
01:20
01:01
00:41
00:20
00:01
23:40
23:20
23:01
22:40
Äldre »
22:20
22:00
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:01
19:40
19:20
19:01
18:41
18:20
18:01
17:40
17:20
17:01
16:40
Äldre »
16:20
16:01
15:40
15:20
15:01
14:40
14:20
14:01
13:40
13:20
13:01
12:41
12:21
12:01
11:41
11:20
11:01
10:41
Äldre »
10:20
10:01
09:41
09:20
09:01
08:41
08:20
08:01
07:41
07:20
07:01
06:41
06:20
06:01
05:41
05:20
05:01
04:40
Äldre »
04:38
04:20
04:01
03:41
03:20
03:01
02:41
02:20
02:01
01:41
01:20
01:01
00:41
00:20
00:01
23:40
23:20
23:00
Äldre »
22:40
22:20
22:00
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:20
19:01
18:40
18:20
18:01
17:40
17:20
17:01
Äldre »
16:40
16:20
16:01
15:40
15:20
15:01
14:40

Kameran är placerad på E20 Strängnäsvägen mellan trafikplats Nykvarn och trafikplats Vasa, och är riktad mot Stockholm. I bilden syns Trafikverkets trafikinformationsskylt.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Långbro

ligger 5 km väster om. ligger 7 km öster om. ligger 7 km öster om. ligger 7 km öster om.
ligger 7 km öster om. ligger 7 km öster om. ligger 7 km öster om. ligger 7 km öster om.