Väderkamera Långbro

04:21
04:01
03:41
03:21
03:01
02:41
02:21
02:01
01:41
01:21
01:01
00:41
00:21
00:01
23:40
23:20
23:01
22:40
Äldre »
22:21
22:01
21:41
21:20
21:01
20:41
20:20
20:01
19:40
19:20
19:01
18:41
18:20
18:01
17:40
17:20
17:01
16:40
Äldre »
16:20
16:01
15:41
15:21
15:01
14:41
14:21
14:01

Kameran är placerad på E20 Strängnäsvägen mellan trafikplats Nykvarn och trafikplats Vasa, och är riktad mot Stockholm. I bilden syns Trafikverkets trafikinformationsskylt.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Långbro

ligger 5 km väster om. ligger 7 km öster om. ligger 7 km öster om. ligger 7 km öster om.
ligger 7 km öster om. ligger 7 km öster om. ligger 7 km öster om. ligger 7 km öster om.