Väderkamera Tpl Barkarby

06:18
05:59
05:57
05:38
05:18
05:00
04:56
04:38
04:38
04:19
04:00
03:56
03:37
03:18
03:00
02:56
02:37
02:18
Äldre »
02:00
01:56
01:37
01:18
01:00
00:56
00:37
00:18
23:59
23:56
23:37
23:18
22:59
22:56
22:37
22:18
21:59
21:56
Äldre »
21:37
21:18
21:00
20:56
20:37
20:18
20:00
19:56
19:37
19:18
19:00
18:56
18:37
18:19
18:00
17:56
17:37
17:19
Äldre »
17:00
16:56
16:37
16:18
15:59
15:57
15:37
15:19
15:00
14:56
14:37
14:18
13:59
13:56
13:38
13:19
13:00
12:57
Äldre »
12:38
12:18
12:00
11:57
11:37
11:18
11:00
10:56
10:37
10:18
09:59
09:56
09:37
09:18
09:00
08:56
08:37
08:18
Äldre »
08:00
07:57
07:37
07:18
07:00
06:56
06:37
06:18
06:00
05:56
05:38
05:18
04:59
04:56
04:38
04:37
04:18
03:59
Äldre »
03:56
03:37
03:18
02:59
02:56
02:37
02:18

Kameran är placerad på E18 Enköpingsvägen i höjd med trafikplats Barkarby och är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Tpl Barkarby

ligger 1 km sydost om. ligger 1 km sydost om. ligger 1 km norr om. ligger 4 km sydost om.
ligger 4 km öster om. ligger 4 km öster om. ligger 4 km norr om. ligger 5 km öster om.