Väderkamera Trafikplats Tunberget

07:19
06:59
06:39
06:19
05:59
05:39
05:19
04:59
04:39
04:37
04:19
03:59
03:39
03:19
02:59
02:39
02:19
01:59
Äldre »
01:39
01:19
00:59
00:39
00:19
23:59
23:39
23:19
22:59
22:39
22:19
21:59
21:39
21:19
20:59
20:39
20:19
19:59
Äldre »
19:39
19:19
18:59
18:39
18:19
17:59
17:39
17:19
16:59
16:39
16:19
15:59
15:39
15:19
14:59
14:39
14:19
13:59
Äldre »
13:39
13:19
12:59
12:39
12:19
11:59
11:39
11:19
10:59
10:39
10:19
09:58
09:39
09:19
08:59
08:39
08:19
07:58
Äldre »
07:39
07:18
06:59
06:39
06:19
05:59
05:39
05:19
04:59
04:39
04:37
04:19
03:59
03:39
03:19
02:59
02:39
02:19
Äldre »
01:58
01:39
01:19
00:59
00:39
00:19
23:59
23:39
23:19
22:59
22:39
22:19
21:59
21:39
21:19
20:59
20:39
20:19
Äldre »
19:59
19:39
19:19
18:59
18:39
18:19
17:59

Kameran är placerad på väg 265 Norrortsleden i höjd med trafikplats Tunberget och är riktad mot E4/Trafikplats Häggvik.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Trafikplats Tunberget

ligger 1 km sydväst om. ligger 1 km sydväst om. ligger 2 km nordväst om. ligger 3 km nordost om.
ligger 3 km sydväst om. ligger 3 km sydväst om. ligger 3 km nordost om. ligger 3 km söder om.