Väderkamera Trafikplats Tunberget

00:37
00:18
23:59
23:56
23:37
23:18
22:59
22:56
22:37
22:18
21:59
21:56
21:37
21:18
20:59
20:56
20:37
20:18
Äldre »
19:59
19:56
19:37
19:18
18:58
18:56
18:37
18:18
17:59
17:56
17:37
17:18
16:59
16:56
16:37
16:18
15:59
15:56
Äldre »
15:37
15:18
14:59
14:56
14:37
14:18
13:59
13:56
13:37
13:18
12:59
12:56
12:37
12:18
11:59
11:56
11:37
11:18
Äldre »
10:59
10:56
10:37
10:18
09:59
09:56
09:37
09:18
08:59
08:56
08:37
08:18
07:59
07:56
07:37
07:18
06:59
06:56
Äldre »
06:37
06:18
05:59
05:56
05:37
05:18
04:58
04:56
04:37
04:37
04:18
03:59
03:56
03:37
03:18
02:58
02:56
02:37
Äldre »
02:18
01:59
01:56
01:37
01:18
00:58
00:56
00:37
00:18
23:58
23:56
23:37
23:18
22:59
22:56
22:37
22:18
21:58
Äldre »
21:56
21:37
21:18
20:59
20:56
20:37
20:18

Kameran är placerad på väg 265 Norrortsleden i höjd med trafikplats Tunberget och är riktad mot E4/Trafikplats Häggvik.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Trafikplats Tunberget

ligger 1 km sydväst om. ligger 1 km sydväst om. ligger 2 km nordväst om. ligger 3 km sydväst om.
ligger 3 km sydväst om. ligger 3 km nordost om. ligger 3 km söder om. ligger 3 km nordväst om.