Väderkamera Gamla Apoteket

08:40
08:19
08:00
07:40
07:20
07:00
06:40
06:20
06:00
05:40
05:20
05:00
04:40
04:38
04:20
04:00
03:40
03:20
Äldre »
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:20
01:00
00:40
00:20
00:00
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
22:00
21:40
21:20
Äldre »
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20
16:00
15:40
15:20
Äldre »
15:00
14:40
14:20
14:00
13:40
13:20
13:00
12:40
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
10:40
10:19
09:59
09:39
09:20
Äldre »
08:59
08:39
08:20
07:59
07:39
07:19
07:00
06:40
06:20
06:00
05:40
05:20
05:00
04:39
04:38
04:20
04:00
03:40
Äldre »
03:20
03:00
02:40
02:20
01:59
01:40
01:19
01:00
00:40
00:20
00:00
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
22:00
21:40
Äldre »
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:20

Kameran är placerad på E4 Uppsalavägen mellan Stora Wäsby och trafikplats Glädjen och är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Gamla Apoteket

ligger 2 km söder om. ligger 3 km nordväst om. ligger 3 km söder om. ligger 4 km söder om.
ligger 5 km norr om. ligger 6 km söder om. ligger 7 km söder om. ligger 7 km norr om.