Väderkamera Brottby

06:20
06:00
05:40
05:20
05:00
04:40
04:38
04:20
04:00
03:40
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:20
01:00
Äldre »
00:40
00:20
00:00
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
22:00
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:21
19:00
Äldre »
18:40
18:20
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:19
16:00
15:39
15:19
14:59
14:39
14:19
13:59
13:39
13:19
12:59
Äldre »
12:40
12:20
12:00
11:40
11:19
11:00
10:39
10:19
09:59
09:39
09:19
08:59
08:39
08:19
07:59
07:39
07:19
06:59
Äldre »
06:40
06:19
05:59
05:39
05:19
04:59
04:39
04:37
04:19
03:59
03:39
03:19
02:59
02:39
02:19
01:59
01:39
01:19
Äldre »
00:59
00:39
00:19
23:59
23:39
23:19
22:59
22:39
22:19
21:59
21:39
21:19
20:59
20:39
20:19
19:59
19:39
19:20
Äldre »
18:59
18:39
18:19
17:59
17:39
17:19
16:59

Kameran är placerad på E18 Norrtäljevägen mellan Brottby och trafikplats Rosenkälla och är riktad mot Stockholm. I bilden syns Trafikverkets trafikinformationsskylt.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Brottby

ligger 3 km norr om. ligger 5 km söder om. ligger 6 km sydväst om. ligger 6 km sydost om.
ligger 7 km sydväst om. ligger 7 km sydväst om. ligger 8 km sydväst om. ligger 8 km sydväst om.