Väderkamera Tpl Arninge

04:00
03:40
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:20
01:00
00:40
00:20
23:58
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
Äldre »
22:00
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20
Äldre »
16:00
15:40
15:20
15:00
14:40
14:20
14:00
13:40
13:20
13:01
12:41
12:21
12:01
11:41
11:21
11:01
10:41
10:21
Äldre »
10:01
09:41
09:21
09:01
08:41
08:21
08:01
07:41
07:21
07:01
06:41
06:21
06:01
05:41
05:21
05:01
04:41
04:37
Äldre »
04:21
04:01
03:41
03:21
03:01
02:41
02:21
02:01
01:41
01:21
01:01
00:41
00:21
23:59
23:41
23:21
23:01
22:41
Äldre »
22:21
22:01
21:41
21:21
21:01
20:41
20:21
20:01
19:41
19:21
19:01
18:41
18:21
18:01
17:41
17:21
17:01
16:41
Äldre »
16:21
16:01
15:41
15:21
15:01
14:41
14:21

Kameran är placerad på E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Arninge, där väg 264 Arningevägen och väg 274 Vaxholmsvägen möts på bro över E18. Kameran är riktad mot Stockholm. Till höger i bilden syns södergående avfart till Arninge.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Tpl Arninge

ligger 1 km nordost om. ligger 1 km sydväst om. ligger 3 km sydväst om. ligger 4 km nordost om.
ligger 4 km nordväst om. ligger 4 km nordväst om. ligger 4 km nordost om. ligger 5 km sydväst om.