Väderkamera Tpl Arninge

21:41
21:21
21:01
20:41
20:21
20:01
19:41
19:21
19:01
18:41
18:21
18:01
17:41
17:21
17:01
16:41
16:21
16:01
Äldre »
15:41
15:21
15:01
14:41
14:21
14:01
13:41
13:21
13:01
12:41
12:21
12:01
11:41
11:21
11:01
10:41
10:21
10:01
Äldre »
09:41
09:21
09:01
08:41
08:21
08:02
07:41
07:21
07:01
06:41
06:21
06:01
05:41
05:21
05:01
04:41
04:39
04:21
Äldre »
04:01
03:41
03:21
03:01
02:41
02:21
02:01
01:41
01:21
01:01
00:41
00:21
23:59
23:41
23:21
23:01
22:41
22:21
Äldre »
22:01
21:41
21:21
21:01
20:41
20:21
20:01
19:41
19:21
19:01
18:41
18:21
18:01
17:41
17:21
17:01
16:41
16:21
Äldre »
16:01
15:41
15:21
15:01
14:42
14:21
14:01
13:41
13:21
13:01
12:41
12:21
12:01
11:41
11:21
11:01
10:41
10:21
Äldre »
10:02
09:43
09:21
09:01
08:41
08:21
08:01

Kameran är placerad på E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Arninge, där väg 264 Arningevägen och väg 274 Vaxholmsvägen möts på bro över E18. Kameran är riktad mot Stockholm. Till höger i bilden syns södergående avfart till Arninge.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Tpl Arninge

ligger 1 km nordost om. ligger 1 km sydväst om. ligger 3 km sydväst om. ligger 4 km nordost om.
ligger 4 km nordväst om. ligger 4 km nordväst om. ligger 4 km nordost om. ligger 5 km sydväst om.