Väderkamera Tpl Rosenkälla

22:19
21:59
21:39
21:19
20:59
20:39
20:19
19:59
19:39
19:19
18:59
18:39
18:19
17:59
17:39
17:19
16:59
16:39
Äldre »
16:19
15:59
15:39
15:19
14:59
14:39
14:19
13:59
13:39
13:19
12:59
12:39
12:19
11:59
11:39
11:19
10:59
10:39
Äldre »
10:19
09:59
09:39
09:19
08:59
08:39
08:19
07:59
07:39
07:19
06:59
06:39
06:19
05:59
05:39
05:19
04:59
04:39
Äldre »
04:37
04:19
03:59
03:39
03:19
02:59
02:39
02:19
01:59
01:39
01:19
00:59
00:39
00:19
23:59
23:39
23:19
22:59
Äldre »
22:39
22:19
21:58
21:38
21:18
20:58
20:38
20:18
19:58
19:38
19:18
18:58
18:38
18:18
17:59
17:38
17:19
16:59
Äldre »
16:38
16:18
15:59
15:38
15:18
14:58
14:38
14:19
13:59
13:39
13:18
12:59
12:38
12:19
11:59
11:39
11:19
10:59
Äldre »
10:39
10:19
09:59
09:39
09:19
08:59
08:39

Kameran är placerad på E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla, där väg 265 Norrortsleden och väg 276 Roslagsvägen ansluter. Kameran är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Tpl Rosenkälla

ligger 1 km söder om. ligger 1 km söder om. ligger 3 km öster om. ligger 3 km väster om.
ligger 3 km väster om. ligger 4 km söder om. ligger 5 km söder om. ligger 6 km nordost om.