Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Vålådalen. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 531 Ljungdalen - "Flatruetvägen" Mittådalen
Vinterväglag med snö och is. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.
Väg 84 Norska gränsen - Hede
Vinterväglag med snö och is. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis packad snö.