Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Västerås. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 56 Sala - Västerås
Besvärligt väglag. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis vägen är våt.
E 18 Köping - Västerås
Besvärligt väglag. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis vägen är våt.
E 18 Västerås - Enköping
Besvärligt väglag. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis vägen är våt.
Väg 66 Ramnäs - Västerås
Besvärligt väglag. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis vägen är våt.
Väg 56 Västerås Västjädra - Kvicksund
Besvärligt väglag. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis vägen är våt.
Väg 252 Ramnäs - Ekeby
Besvärligt väglag. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis vägen är våt.
E 18 Enköping - Bålsta
Besvärligt väglag. Fläckvis lössnö. Fläckvis vägen är våt.
Väg 56 Kvicksund - Eskilstuna
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddsträngar. Plogning mellan kl 13:00 och kl 17:00.
Väg 66 Fagersta - Ramnäs
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddig vägbana. Plogning mellan kl 16:00 och kl 20:00.
Väg 70 Sala - Fjärdhundra
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddig vägbana. Halkbekämpning mellan kl 16:00 och kl 20:00.
Väg 55 Enköping - Hjulstabron
Besvärligt väglag. Fläckvis lössnö. Fläckvis vägen är våt.
E 20 Strängnäs - Eskilstuna
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddsträngar. Plogning mellan kl 13:00 och kl 17:00.
Väg 70 Fjärdhundra - Enköping
Besvärligt väglag. Fläckvis lössnö. Fläckvis vägen är våt.
E 20 Eskilstuna - Kungsör
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddsträngar. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 13:00 och kl 17:00.
Väg 233 Skinnskatteberg - Ramnäs
Besvärligt väglag. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis lössnö.
Väg 70 Avesta - Sala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddig vägbana. Halkbekämpning mellan kl 16:00 och kl 20:00.
Väg 56 Gysinge - Sala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddsträngar. Plogning mellan kl 14:30 och kl 00:00.
Väg 256 Salbohed - Sala (Kolbäcksbro)
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddig vägbana. Halkbekämpning mellan kl 16:00 och kl 20:00.
Väg 250 Kolsva - Köping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Moddsträngar. Plogning mellan kl 17:00 och kl 21:00.
Väg 250 Köping - Kungsör
Besvärligt väglag. Risk för halka. Moddsträngar. Plogning mellan kl 17:00 och kl 21:00.
E 18 Arboga - Köping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Moddsträngar. Plogning mellan kl 17:00 och kl 21:00.
E 20 Kungsör - Arboga
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddsträngar. Plogning mellan kl 13:00 och kl 17:00.
Väg 256 Norberg - Salbohed
Besvärligt väglag. Fläckvis packad snö. Fläckvis lössnö. Plogning mellan kl 16:00 och kl 20:00.
E 20 Läggesta - Strängnäs
Besvärligt väglag. Risk för halka. Moddsträngar. Plogning mellan kl 10:30 och kl 00:00.
Väg 250 Gunnilbo - Kolsva
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddig vägbana. Plogning mellan kl 16:00 och kl 20:00.
Väg 55 Strängnäs - Malmköping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddig vägbana. Halkbekämpning mellan kl 11:40 och kl 17:00.
Väg 72 Vittinge - Sala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddsträngar. Halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 00:00.
E 18 Trafikplats Slyte - Arboga
Besvärligt väglag. Risk för halka. Moddsträngar. Plogning mellan kl 17:00 och kl 21:00.
E 20 Trafikplats Marieborg - Trafikplats Gräsnäs
Besvärligt väglag. Risk för halka. Moddsträngar. Plogning mellan kl 17:00 och kl 21:00.
Väg 72 Uppsala - Vittinge
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddsträngar. Halkbekämpning mellan kl 14:30 och kl 00:00.
Väg 250 Oti - Gunnilbo
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddig vägbana. Plogning mellan kl 16:00 och kl 20:00.
Väg 249 Lindesberg - Arboga
Besvärligt väglag. Risk för halka. Moddsträngar. Plogning mellan kl 17:00 och kl 21:00.
Väg 55 Malmköping - Flen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddig vägbana. Halkbekämpning mellan kl 11:40 och kl 17:00.
Väg 53 Malmköping - Nyköping
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddig vägbana. Halkbekämpning mellan kl 10:30 och kl 17:00.
Väg 70 Hedemora - Avesta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Moddig vägbana.
Väg 214 Äs - Läppe
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 68 Avesta - Fagersta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddig vägbana. Plogning mellan kl 16:00 och kl 20:00.
E 20 Södertälje - Mariefred
Besvärligt väglag. Risk för halka. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 14:00 och kl 18:00.
Väg 272 Östervåla - Uppsala
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddsträngar. Plogning mellan kl 14:30 och kl 00:00.
Väg 57 Gnesta - Flen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddig vägbana. Halkbekämpning mellan kl 10:30 och kl 17:00.
Väg 68 Storvik - Avesta
Besvärligt väglag. Risk för halka. Moddig vägbana.
Väg 69 Länsgräns Västmanland/Dalarna - Norberg
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddig vägbana. Halkbekämpning mellan kl 16:00 och kl 20:00.
Väg 55 Flen - Katrineholm
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 52 Katrineholm - Läppe
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 272 Kerstinbo - Östervåla
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis moddsträngar. Plogning mellan kl 14:30 och kl 00:00.
Väg 69 Hedemora - Länsgräns Västmanland/Dalarna
Besvärligt väglag. Risk för halka. Moddig vägbana.
Väg 56 Valbo - Gysinge
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis lössnö. Fläckvis vägen är våt. Plogning mellan kl 15:00 och kl 19:00.