Vädervarningar Västmanlands län

2022-08-02 12:03:54 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor, i främst Kalmar län extremt stor.
Källa: SMHI

2022-08-01 15:30:19 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor, i främst Kalmar län extremt stor.
Källa: SMHI

2022-08-01 15:30:19 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor, i främst Kalmar län extremt stor.
Källa: SMHI

2022-08-01 15:30:19 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor, i främst Kalmar län extremt stor.
Källa: SMHI

2022-08-01 15:30:19 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor, i främst Kalmar län extremt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor, i främst Kalmar län extremt stor.
Källa: SMHI

2022-08-01 15:30:19 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor, i främst Kalmar län extremt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor, i främst Kalmar län extremt stor.
Källa: SMHI

2022-08-01 15:30:19 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor, i främst Kalmar län extremt stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor, i främst Kalmar län extremt stor.
Källa: SMHI

2022-07-31 15:46:31 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor. I delar av Kalmar län, inklusive Öland, extremt stor men även delar av Roslangen lokalt extremt stor.
Källa: SMHI

2022-07-31 15:46:31 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor. I delar av Kalmar län, inklusive Öland, extremt stor men även delar av Roslangen lokalt extremt stor.
Källa: SMHI

2022-07-31 15:46:31 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor. I delar av Kalmar län, inklusive Öland, extremt stor men även delar av Roslangen lokalt extremt stor.
Källa: SMHI

2022-07-30 05:19:20 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor. I stora delar av Kalmar län extremt stor, men även på andra håll lokalt extremt stor.
Källa: SMHI

2022-07-30 05:19:20 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor. I stora delar av Kalmar län extremt stor, men även på andra håll lokalt extremt stor.
Källa: SMHI

2022-07-30 05:19:20 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor. I stora delar av Kalmar län extremt stor, men även på andra håll lokalt extremt stor.
Källa: SMHI

2022-07-29 15:11:29 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor, lokalt extremt stor.
Källa: SMHI

2022-07-28 14:30:55 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2022-07-28 14:30:55 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2022-07-28 14:30:55 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor, lokalt extremt stor.
Källa: SMHI

2022-07-28 11:59:19 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2022-07-17 15:38:56 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på flera håll stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

2022-07-17 15:38:56 +0200

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Risken för bränder i skog och mark är på flera håll stor eller mycket stor.
Källa: SMHI

Meddelande varning. Risk för skogsbrand.
Händelse: Brandrisken i skog och mark är stor. I Kalmar norra län och sydöstra Östergötland är brandrisken extremt stor.
Källa: SMHI