Väderstation NORTH LAS VEGAS - senaste observation 2024-06-12 kl 18:53

Vädret just nu
Lufttemperatur
 41,0°
Min
25,0°
kl 05:53
Max
43,0°
kl 14:53
Vindhastighet
6,7 m/s
Måttlig vind / Frisk bris
Vindriktning
vindpil
Sydsydost (160°)
Daggpunkt
 -9,0°
Luftfuktighet
4%
Lufttryck
1008 hPa
Molntäcke
Klar himmel
Sikt
16 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1717379580000 1718243580000 1718070780000 2002301

Månadsstatistik för North Las Vegas

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen North Las Vegas. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 15,8°* 20,1° 24,0° 28,4° 37,2° 40,8° 38,6° 36,3° 26,3° 18,4° 14,7°
2011 14,7° 15,7° 21,5° 25,6° 28,9° 35,1° 38,8° 40,4°* 35,1° 27,2° 17,8° 13,2° 26,2°
2012 15,9°* 17,5°* 21,9° 27,2°* 33,3° 38,3°* 39,0° 38,7° 35,5° 27,6° 20,9°* 13,5° 27,4°
2013 12,9° 16,3° 23,9°* 27,6° 31,8°* 39,3°* 40,1° 37,2° 32,3°* 25,1°* 19,3°* 13,7° 26,6°
2014 17,4° 19,5° 23,3° 27,0° 32,1° 38,1° 39,9° 36,6° 35,1° 28,9°* 20,1°* 13,8° 27,7°
2015 16,4°* 21,0°* 24,6° 26,5°* 29,1° 39,0°* 37,9°* 39,5° 36,2° 27,9°* 18,0° 12,8° 27,4°
2016 13,6° 20,6° 23,3° 25,9° 29,6°* 40,1° 40,9° 38,7°* 33,6° 28,3°* 21,1°* 13,2° 27,4°
2017 13,5° 18,3° 24,6° 27,0°* 31,1°* 38,8°* 40,3°* 37,9°* 31,9°* 27,1°* 21,5°* 14,3°* 27,2°
2018 15,5°* 16,6°* 19,3°* 27,9°* 30,8°* 38,3°* 40,0°* 39,3°* 36,4°* 24,9°* 18,9°* 13,6°* 26,8°
2019 13,1°* 11,8°* 19,7°* 26,8°* 26,3°* 36,0°* 39,0°* 36,6°* 30,6°*
2020 15,7°* 18,7° 19,8° 26,7° 37,8° 41,9°* 42,3°* 37,9° 31,3°* 21,4°* 14,7°*
2021 15,4°* 18,3°* 20,4°* 29,0°* 33,5°* 40,8°* 41,7°* 40,3°* 36,8° 26,2° 24,0°* 15,0°* 28,5°
2022 16,0°* 18,7° 24,0° 28,5° 32,7° 38,9° 41,0° 38,7° 37,1°* 29,2°* 17,2°* 14,8°* 28,1°
2023 13,3°* 15,8° 17,7° 27,4°* 32,1° 35,0° 38,2°* 28,8° 17,0°
2024 16,9° 20,5°* 27,4°* 32,7°*
Snitt 14,9° 17,4° 21,6° 27,0° 30,9° 38,1° 40,1° 38,8° 35,0° 27,6° 19,9° 14,2°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 6,5°* 9,0° 11,4° 15,5° 23,2° 28,7° 25,3° 21,1° 16,0° 8,1° 5,9°
2011 4,1° 4,6° 9,5° 12,9° 15,7° 21,6° 25,8° 26,1°* 22,3° 15,0° 6,8° 2,8° 13,9°
2012 4,6°* 6,8°* 9,5° 14,2°* 20,5° 23,5°* 25,8° 27,0° 23,1° 15,3° 9,1°* 4,5° 15,3°
2013 2,4° 5,0° 12,4°* 14,1° 19,1°* 25,1°* 28,5° 24,6° 21,1°* 13,0°* 8,3°* 3,2° 14,7°
2014 5,3° 7,1° 10,7° 14,5° 19,4° 24,1° 27,8° 24,5° 22,8° 17,1°* 9,3°* 6,1° 15,7°
2015 6,0°* 9,5°* 12,3° 14,1°* 17,3° 25,7°* 26,0°* 26,7° 23,8° 18,2°* 6,7° 3,3° 15,8°
2016 4,0° 8,1° 11,9° 14,0° 17,9°* 26,0° 27,5° 26,0°* 21,5° 17,1°* 9,9°* 4,2° 15,7°
2017 5,4° 8,5° 12,4° 14,8°* 19,0°* 26,6°* 29,5°* 27,3°* 22,8°* 16,3°* 11,6°* 5,8°* 16,7°
2018 7,4°* 7,1°* 10,9°* 17,1°* 20,1°* 26,3°* 29,8°* 28,6°* 23,8°* 16,0°* 8,7°* 5,3°* 16,8°
2019 5,3°* 4,1°* 10,6°* 15,9°* 16,6°* 24,5°* 27,9°* 29,7°* 25,8°*
2020 5,3°* 6,4° 10,4° 15,4° 24,5° 27,7°* 28,2°* 23,9° 16,9°* 9,7°* 4,5°*
2021 5,5°* 8,1°* 9,6°* 16,7°* 20,6°* 28,0°* 30,1°* 28,1°* 23,7° 14,6° 11,8°* 5,8°* 16,9°
2022 5,1°* 6,7° 11,0° 14,8° 19,6° 25,9° 28,7° 28,5° 24,8°* 17,3°* 7,1°* 4,8°* 16,2°
2023 5,1°* 4,6° 8,2° 14,1°* 20,2° 22,8° 26,8°* 16,6° 6,7°
2024 7,8° 10,7°* 14,7°* 20,0°*
Snitt 5,0° 6,7° 10,6° 14,6° 18,7° 24,9° 28,0° 27,0° 23,1° 16,1° 8,9° 4,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 10,7°* 14,0° 17,4° 21,7° 30,4° 35,3° 32,2° 28,7° 20,7° 12,9° 9,9°
2011 8,8° 9,6° 15,1° 18,9° 21,9° 28,6° 32,5° 33,5°* 28,4° 20,6° 11,9° 7,4° 19,8°
2012 9,8°* 11,4°* 15,3° 20,1°* 26,7° 31,1°* 32,3° 32,6° 28,9° 21,0° 14,6°* 8,5° 21,0°
2013 6,9° 10,0° 17,5°* 20,5° 25,3°* 32,5°* 33,9° 31,0° 26,2°* 18,4°* 13,2°* 7,6° 20,3°
2014 10,8° 12,6° 16,4° 20,4° 25,5° 31,3° 33,7° 30,4° 28,7° 22,5°* 14,0°* 9,5° 21,3°
2015 10,3°* 14,6°* 18,1° 19,8°* 23,0° 32,7°* 31,9°* 33,0° 29,8° 22,8°* 11,6° 7,5° 21,2°
2016 8,2° 13,6° 17,1° 19,5° 23,6°* 33,2° 34,5° 32,1°* 27,4° 22,3°* 15,1°* 8,0° 21,2°
2017 8,8° 12,9° 17,9° 20,3°* 24,6°* 33,1°* 34,9°* 32,7°* 27,0°* 21,4°* 16,2°* 9,6°* 21,6°
2018 11,2°* 11,8°* 15,0°* 22,2°* 25,2°* 32,8°* 34,8°* 34,0°* 30,7°* 20,2°* 13,3°* 9,3°* 21,7°
2019 9,0°* 7,7°* 14,7°* 21,3°* 21,3°* 30,2°* 34,1°* 33,2°* 28,4°*
2020 10,0°* 11,4° 14,6° 20,5° 31,1° 35,4°* 35,6°* 30,7° 23,7°* 15,0°* 9,0°*
2021 9,9°* 12,6°* 14,7°* 22,6°* 26,9°* 34,7°* 35,7°* 34,2°* 30,1° 19,8° 17,3°* 10,1°* 22,4°
2022 10,0°* 12,0° 16,7° 21,3° 26,0° 32,5° 34,8° 33,2° 30,8°* 22,9°* 11,5°* 9,2°* 21,8°
2023 8,7°* 9,6° 12,5° 20,3°* 26,1° 28,6° 32,4°* 22,4° 11,1°
2024 11,8° 15,2°* 20,6°* 26,3°*
Snitt 9,4° 11,5° 15,7° 20,4° 24,6° 31,6° 34,2° 32,9° 28,9° 21,4° 13,9° 9,0°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 19,0°* 28,0° 30,0° 35,0° 42,0° 44,0° 42,0° 41,0° 34,0° 29,0° 20,0°
2011 22,0° 21,0° 29,0° 32,0° 35,0° 42,0° 43,0° 43,0°* 39,0° 34,0° 26,0° 18,0° 32,0°
2012 19,0°* 24,0°* 29,0° 36,0°* 39,0° 41,0°* 44,0° 43,0° 38,0° 36,0° 28,0°* 22,0° 33,3°
2013 18,0° 22,0° 29,0°* 37,0° 38,0°* 46,0°* 45,0° 42,0° 38,0°* 32,0°* 25,0°* 19,0° 32,6°
2014 22,0° 27,0° 29,0° 34,0° 40,0° 42,0° 44,0° 41,0° 39,0° 33,0°* 27,0°* 23,0° 33,4°
2015 22,0°* 26,0°* 32,0° 34,0°* 39,0° 44,0°* 43,0°* 44,0° 39,0° 36,0°* 29,0° 20,0° 34,0°
2016 22,0° 27,0° 29,0° 33,0° 37,0°* 46,0° 45,0° 42,0°* 39,0° 33,0°* 28,0°* 19,0° 33,3°
2017 19,0° 24,0° 32,0° 31,0°* 38,0°* 46,0°* 44,0°* 43,0°* 39,0°* 32,0°* 26,0°* 20,0°* 32,8°
2018 21,0°* 24,0°* 29,0°* 34,0°* 39,0°* 43,0°* 44,0°* 42,0°* 41,0°* 33,0°* 26,0°* 19,0°* 32,9°
2019 19,0°* 23,0°* 26,0°* 33,0°* 33,0°* 40,0°* 42,0°* 42,0°* 41,0°*
2020 20,0°* 23,0° 25,0° 37,0° 42,0° 46,0°* 46,0°* 46,0° 38,0°* 31,0°* 19,0°*
2021 23,0°* 23,0°* 29,0°* 37,0°* 38,0°* 47,0°* 47,0°* 44,0°* 42,0° 33,0° 30,0°* 26,0°* 34,9°
2022 20,0°* 27,0° 33,0° 33,0° 39,0° 43,0° 45,0° 43,0° 44,0°* 34,0°* 27,0°* 21,0°* 34,1°
2023 17,0°* 22,0° 24,0° 36,0°* 37,0° 39,0° 43,0°* 34,0° 22,0°
2024 23,0° 27,0°* 35,0°* 38,0°*
Snitt 20,3° 23,7° 28,7° 34,1° 37,5° 43,1° 44,3° 42,9° 40,5° 34,0° 27,7° 20,6°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 3,0°* 3,0° 6,0° 10,0° 18,0° 23,0° 18,0° 17,0° 8,0° -3,0° -2,0°
2011 -3,0° -4,0° 4,0° 4,0° 10,0° 15,0° 21,0° 22,0°* 17,0° 8,0° 3,0° -3,0° 7,8°
2012 -1,0°* 3,0°* 2,0° 6,0°* 12,0° 19,0°* 21,0° 20,0° 20,0° 10,0° 2,0°* -2,0° 9,3°
2013 -5,0° 1,0° 5,0°* 8,0° 14,0°* 21,0°* 23,0° 21,0° 13,0°* 8,0°* 4,0°* -4,0° 9,1°
2014 1,0° 0,0° 6,0° 5,0° 13,0° 21,0° 24,0° 20,0° 16,0° 13,0°* 3,0°* -2,0° 10,0°
2015 -3,0°* 3,0°* 4,0° 9,0°* 10,0° 19,0°* 22,0°* 22,0° 19,0° 13,0°* 0,0° -2,0° 9,7°
2016 -1,0° -1,0° 6,0° 9,0° 12,0°* 21,0° 21,0° 21,0°* 16,0° 12,0°* 2,0°* -2,0° 9,7°
2017 1,0° 1,0° 4,0° 9,0°* 11,0°* 17,0°* 24,0°* 22,0°* 14,0°* 9,0°* 6,0°* 1,0°* 9,9°
2018 2,0°* -1,0°* 5,0°* 9,0°* 11,0°* 21,0°* 23,0°* 24,0°* 20,0°* 11,0°* 3,0°* 1,0°* 10,8°
2019 -3,0°* -1,0°* 4,0°* 11,0°* 12,0°* 19,0°* 23,0°* 23,0°* 20,0°*
2020 1,0°* 2,0° 6,0° 8,0° 17,0° 22,0°* 23,0°* 17,0° 6,0°* 2,0°* 1,0°*
2021 1,0°* 2,0°* 4,0°* 10,0°* 12,0°* 20,0°* 23,0°* 22,0°* 18,0° 9,0° 5,0°* 0,0°* 10,5°
2022 -3,0°* 1,0° 4,0° 7,0° 12,0° 19,0° 24,0° 24,0° 19,0°* 8,0°* 2,0°* -1,0°* 9,7°
2023 0,0°* 1,0° 3,0° 4,0°* 14,0° 17,0° 21,0°* 9,0° 2,0°
2024 3,0° 6,0°* 8,0°* 14,0°*
Snitt -1,0° 0,9° 4,4° 7,5° 11,9° 18,9° 22,6° 21,6° 17,4° 9,5° 2,4° -1,0°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen NORTH LAS VEGAS

Höjd över havet: 671 m

Källa: ICAO