Väderstation MCCARRAN INTERNATIONAL AIRPORT - senaste observation 2024-06-12 kl 17:56

Vädret just nu
Lufttemperatur
 41,0°
Min
28,9°
kl 04:56
Max
42,2°
kl 17:20
Vindhastighet
4,1 m/s
Måttlig vind / God bris
Byvind
10,8 m/s
Måttlig vind / Hård bris
Vindriktning
vindpil
Sydost (140°)
Daggpunkt
 -8,0°
Luftfuktighet
4%
Lufttryck
1009 hPa
Molntäcke
Klar himmel
Sikt
16 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1717376160000 1718240160000 1718067360000 72386

Månadsstatistik för Mccarran International Airport

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Mccarran International Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,3°* 20,5° 24,5° 28,7° 37,3° 41,1° 39,2° 36,7° 26,7° 18,9° 15,5°
2011 14,9° 16,1° 22,0° 25,8° 29,2° 36,5° 39,1° 40,6° 35,6° 27,7° 18,0° 13,2° 26,6°
2012 16,2°* 17,8°* 22,4° 27,7°* 33,9° 38,6°* 39,5° 39,5° 35,9° 28,0° 21,5°* 13,8° 27,9°
2013 13,2° 16,7° 24,3°* 28,2° 32,2°* 39,7° 40,6° 37,8° 33,0° 25,6°* 19,7° 14,3° 27,1°
2014 17,9° 20,3° 23,9° 27,5° 32,6° 38,3° 40,4° 37,2° 35,9° 29,6°* 20,9°* 14,4° 28,2°
2015 16,9°* 21,8°* 25,4° 27,1°* 29,8° 39,6° 38,4°* 40,0° 36,8° 28,6°* 18,3° 13,3° 28,0°
2016 14,0° 21,4° 24,0° 26,4° 30,4°* 40,4° 41,4° 39,2°* 34,1° 29,0°* 21,6°* 13,7° 28,0°
2017 13,9° 18,9° 25,4° 27,7°* 31,8°* 39,7°* 40,6°* 39,0°* 32,8°* 28,6°* 21,9°* 16,1°* 28,0°
2018 17,3°* 17,9°* 20,7°* 29,0°* 32,3°* 39,4°* 41,4°* 40,4°* 37,0°* 26,3°* 19,4°* 14,3°* 27,9°
2019 14,5°* 12,9°* 20,9°* 27,7°* 27,3°* 36,9°* 39,9°* 39,3°* 32,0°* 24,3°* 16,8°* 12,9°* 25,5°
2020 15,5°* 18,6° 19,8° 26,5° 37,3° 41,1° 41,4°* 37,1° 30,8°* 20,5°* 14,0°*
2021 14,7°* 18,0°* 19,8°* 28,3°* 32,5°* 40,2°* 41,1°* 39,9°* 36,2° 25,5° 14,4°
2022 15,5°* 18,2° 23,5° 28,1° 32,1° 38,3° 36,4°
Snitt 15,4° 18,1° 22,5° 27,3° 31,1° 38,6° 40,4° 39,5° 35,4° 27,6° 19,8° 14,2°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,4°* 9,9° 12,5° 16,5° 24,7° 30,0° 27,1° 22,8° 16,8° 8,9° 7,0°
2011 4,7° 5,4° 10,6° 14,0° 16,4° 23,5° 27,5° 28,2° 23,1° 15,8° 7,6° 3,1° 15,0°
2012 5,6°* 7,2°* 10,7° 14,9°* 21,2° 25,3°* 27,2° 28,2° 23,7° 16,5° 10,3°* 5,4° 16,4°
2013 2,7° 5,5° 13,1°* 15,1° 19,2°* 26,5° 29,2° 26,3° 22,0° 13,9°* 9,4° 3,8° 15,5°
2014 6,2° 8,6° 11,7° 15,6° 20,2° 25,4° 28,8° 25,9° 24,1° 18,2°* 10,3°* 6,9° 16,8°
2015 6,9°* 10,6°* 13,4° 14,8°* 18,2° 27,1° 27,1°* 28,2° 24,9° 19,0°* 7,5° 4,0° 16,8°
2016 5,1° 8,1° 12,7° 15,1° 18,8°* 27,5° 29,0° 27,3°* 22,5° 18,4°* 11,1°* 5,3° 16,7°
2017 6,1° 9,9° 13,0° 15,9°* 19,5°* 27,2°* 30,1°* 28,0°* 23,1°* 16,5°* 12,3°* 5,7°* 17,3°
2018 7,5°* 7,7°* 11,1°* 17,0°* 20,4°* 26,6°* 30,2°* 29,6°* 25,5°* 17,0°* 9,2°* 6,1°* 17,3°
2019 6,1°* 5,0°* 11,3°* 16,4°* 17,2°* 25,4°* 29,4°* 31,6°* 24,6°* 15,1°* 10,4°* 6,2°* 16,6°
2020 5,4°* 6,8° 10,5° 15,5° 24,4° 28,8° 29,3°* 23,9° 17,2°* 9,7°* 4,2°*
2021 5,2°* 7,8°* 9,4°* 16,2°* 20,4°* 27,7°* 29,7°* 28,2°* 24,3° 14,7° 6,1°
2022 4,4°* 6,3° 10,8° 14,9° 19,4° 25,9° 24,7°
Snitt 5,5° 7,4° 11,4° 15,2° 19,0° 25,9° 28,9° 28,2° 23,8° 16,6° 9,7° 5,3°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 11,3°* 14,7° 18,0° 22,2° 31,1° 35,9° 33,1° 29,6° 21,4° 13,6° 10,7°
2011 9,2° 10,2° 15,9° 19,4° 22,3° 30,1° 33,3° 34,5° 29,1° 21,4° 12,5° 7,7° 20,5°
2012 10,5°* 11,9°* 16,2° 20,9°* 27,5° 32,1°* 33,3° 33,5° 29,8° 21,9° 15,4°* 9,4° 21,9°
2013 7,3° 10,7° 18,4°* 21,4° 25,9°* 33,3° 34,7° 32,0° 27,0° 19,5°* 14,1° 8,4° 21,1°
2014 11,5° 13,8° 17,3° 21,3° 26,2° 32,2° 34,4° 31,4° 29,8° 23,6°* 15,1°* 10,4° 22,3°
2015 11,2°* 15,6°* 19,2° 20,6°* 23,7° 33,6° 32,8°* 34,0° 30,7° 23,6°* 12,5° 8,4° 22,2°
2016 9,0° 14,2° 18,0° 20,3° 24,3°* 34,2° 35,4° 33,1°* 28,2° 23,3°* 16,1°* 8,9° 22,1°
2017 9,5° 13,9° 18,7° 21,1°* 25,6°* 33,9°* 35,6°* 33,3°* 27,9°* 21,8°* 16,9°* 10,6°* 22,4°
2018 11,9°* 12,4°* 15,5°* 22,7°* 26,3°* 33,1°* 35,5°* 35,0°* 31,5°* 21,4°* 13,9°* 9,9°* 22,4°
2019 10,1°* 8,5°* 15,9°* 21,8°* 22,0°* 31,0°* 35,2°* 35,5°* 28,3°* 19,5°* 12,9°* 9,3°* 20,8°
2020 10,2°* 11,9° 14,7° 20,6° 30,7° 35,3° 35,5°* 30,4° 23,6°* 14,8°* 8,6°*
2021 9,3°* 12,3°* 14,3°* 22,2°* 26,4°* 34,1°* 35,0°* 34,1°* 30,2° 19,7° 9,9°
2022 9,6°* 11,5° 16,6° 21,1° 25,6° 32,0° 30,4°
Snitt 10,0° 12,2° 16,6° 20,9° 24,8° 32,4° 34,7° 33,8° 29,5° 21,7° 14,3° 9,3°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 21,0°* 27,0° 31,0° 35,0° 43,0° 44,0° 42,0° 42,0° 35,0° 29,0° 21,0°
2011 23,0° 22,0° 31,0° 33,0° 36,0° 43,0° 44,0° 43,0° 40,0° 34,0° 26,0° 18,0° 32,8°
2012 20,0°* 23,3°* 30,0° 37,0°* 40,0° 42,0°* 45,0° 44,0° 39,0° 37,2° 28,0°* 22,0° 34,0°
2013 18,3° 21,1° 30,0°* 37,0° 38,0°* 47,0° 46,0° 42,0° 38,0° 33,0°* 26,0° 19,4° 33,0°
2014 23,0° 27,0° 30,0° 34,0° 40,0° 43,3° 44,0° 42,0° 41,0° 33,0°* 29,0°* 23,3° 34,1°
2015 23,0°* 26,0°* 32,2° 34,0°* 39,0° 44,4° 43,0°* 43,0° 41,0° 37,0°* 29,0° 21,0° 34,4°
2016 23,0° 27,0° 30,0° 33,0° 37,0°* 46,0° 46,0° 43,0°* 39,4° 34,0°* 28,0°* 19,0° 33,8°
2017 19,0° 24,0° 32,0° 32,0°* 37,8°* 47,0°* 46,1°* 42,8°* 41,0°* 32,8°* 27,0°* 21,0°* 33,5°
2018 21,1°* 24,4°* 30,0°* 35,0°* 40,0°* 45,0°* 46,0°* 43,9°* 41,0°* 33,0°* 26,0°* 19,0°* 33,7°
2019 20,0°* 23,0°* 27,0°* 35,0°* 33,3°* 41,0°* 43,9°* 43,3°* 41,0°* 31,7°* 26,0°* 16,7°* 31,8°
2020 20,0°* 24,0° 25,0° 37,0° 43,0° 44,4° 44,4°* 45,0° 37,2°* 29,4°* 20,6°*
2021 22,0°* 23,0°* 28,0°* 35,6°* 37,0°* 46,1°* 47,0°* 43,0°* 42,0° 32,2° 24,0°
2022 19,0°* 25,0° 33,3° 33,0° 38,0° 42,2° 43,3°
Snitt 21,0° 23,9° 29,7° 34,4° 37,6° 44,1° 45,0° 43,0° 41,1° 34,2° 27,6° 20,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 3,0°* 4,0° 7,0° 10,0° 18,0° 25,0° 18,0° 19,0° 9,0° -1,0° -1,0°
2011 -3,0° -3,0° 4,0° 5,0° 11,0° 16,0° 23,0° 23,0° 18,0° 9,0° 4,0° -2,0° 8,8°
2012 1,0°* 3,0°* 3,0° 7,0°* 11,0° 20,0°* 22,0° 20,0° 20,0° 10,0° 3,0°* -1,0° 9,9°
2013 -5,0° 2,0° 7,0°* 9,0° 2,0°* 23,0° 24,0° 21,7° 14,0° 8,0°* 6,0° -3,0° 9,1°
2014 2,0° 1,0° 8,0° 6,0° 13,0° 21,0° 25,0° 21,0° 16,0° 13,9°* 3,0°* -1,0° 10,7°
2015 -2,0°* 3,0°* 6,0° 9,0°* 10,6° 20,0° 23,0°* 23,0° 20,0° 14,0°* 0,6° -2,0° 10,4°
2016 -3,0° -1,0° 7,0° 9,0° 12,0°* 22,0° 22,0° 22,0°* 17,0° 14,0°* 3,0°* -1,0° 10,3°
2017 1,0° 3,0° 4,0° 10,0°* 11,0°* 15,6°* 23,0°* 24,0°* 13,9°* 11,0°* 6,0°* 1,0°* 10,3°
2018 3,0°* 1,0°* 6,0°* 10,0°* 11,0°* 20,0°* 22,8°* 23,0°* 21,0°* 11,0°* 4,0°* 2,0°* 11,2°
2019 -2,2°* 0,0°* 6,0°* 11,0°* 12,0°* 21,0°* 25,6°* 25,0°* 15,0°* 2,2°* 3,0°* 1,0°* 10,0°
2020 2,0°* -1,0° 6,0° 9,0° 16,0° 24,0° 24,0°* 17,0° 6,0°* 3,0°* 1,0°*
2021 1,0°* 3,0°* 3,0°* 11,0°* 12,8°* 18,0°* 21,0°* 23,0°* 17,0° 9,0° 0,0°
2022 -2,0°* 1,0° 3,0° 4,0° 12,0° 19,0° 19,0°
Snitt -0,6° 1,2° 5,2° 8,2° 10,7° 19,2° 23,4° 22,3° 17,5° 9,8° 3,2° -0,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen MCCARRAN INTERNATIONAL AIRPORT

Höjd över havet: 663 m

Källa: ICAO