Väderstation Le Luc - senaste observation 2023-09-26 kl 11:00

Lufttemperatur
 21,0°
Min
9,8°
kl 07:00
Max
21,0°
kl 11:00
Vindhastighet
0,5 m/s
Svag vind / Nästan stiltje
Daggpunkt
 11,0°
Luftfuktighet
53%
Lufttryck
1021 hPa
Sikt
10 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1694854800000 1695718800000 1695546000000 7675

Månadsstatistik för Le Luc

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Le Luc. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 13,6°* 16,1°* 22,3°* 26,7°* 28,2°* 29,6° 32,1° 28,8°* 23,3°* 17,6°* 14,6°
2012 13,4° 12,4°* 20,4° 18,8°* 24,3°* 30,4°* 33,4°* 32,6°* 27,7°* 22,5° 16,6°* 12,7° 22,1°
2013 12,5°* 11,2°* 14,9°* 20,1° 22,2° 27,7° 32,3°* 32,4° 27,5° 22,3°* 16,1° 14,1° 21,1°
2014 13,0° 13,8° 18,2° 21,8° 23,9° 29,1° 30,3° 30,7° 27,9° 23,6°* 17,2°* 13,8°* 21,9°
2015 13,6°* 12,8°* 17,4° 21,4°* 26,5°* 30,2° 34,8°* 32,0° 26,7° 20,6°* 18,5° 14,3°* 22,4°
2016 13,3° 14,9° 16,5°* 20,9° 23,5°* 28,6° 33,1° 32,5° 29,4° 21,7°* 16,5°* 14,8° 22,1°
2017 11,7° 15,3° 19,5° 21,4°* 24,7°* 31,0°* 33,1°* 33,9° 26,0°* 25,2° 17,1° 11,5°* 22,5°
2018 14,7°* 10,8° 15,3° 21,1° 23,6° 28,3° 33,4° 33,1° 29,7° 22,8° 16,1° 15,0° 22,0°
2019 12,7°* 17,3° 19,4°* 19,1° 22,6° 31,2° 34,2° 32,9°* 28,3°* 23,3°* 14,6°* 15,5°* 22,6°
2020 13,6° 17,1° 21,0° 28,2° 33,5° 34,1°* 27,9° 20,7°* 18,4°
2021 12,4°* 15,4°* 17,5°* 18,5° 22,9° 29,7° 32,5°* 32,3° 28,1° 22,5° 13,9°
2022 14,4° 16,5° 15,7° 19,6° 26,9° 32,6°
Snitt 13,2° 14,0° 17,3° 20,5° 24,4° 29,6° 32,7° 32,6° 28,0° 22,6° 16,9° 14,0°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 3,2°* 4,7°* 8,1°* 11,1°* 15,8°* 17,0° 16,4° 15,0°* 8,7°* 7,2°* 4,1°
2012 1,9° -2,2°* 3,3° 8,3°* 11,0°* 16,1°* 18,5°* 17,4°* 13,8°* 11,4° 6,5°* 3,1° 9,1°
2013 1,7°* 0,2°* 5,6°* 8,2° 10,7° 13,9° 17,2°* 16,8° 14,0° 13,0°* 5,7° 1,6° 9,0°
2014 4,4° 4,7° 3,5° 8,2° 10,9° 14,8° 16,9° 17,3° 14,8° 12,0°* 9,7°* 3,7°* 10,1°
2015 1,6°* 1,6°* 5,7° 7,7°* 12,3°* 15,1° 20,1°* 17,1° 13,9° 9,3°* 6,3° 5,0°* 9,6°
2016 4,5° 5,5° 4,6°* 8,3° 10,6°* 15,5° 17,5° 16,3° 14,7° 9,5°* 6,5°* 0,4° 9,5°
2017 0,6° 5,1° 5,8° 7,5°* 11,1°* 16,8°* 18,9°* 17,7° 12,6°* 10,0° 3,5° 2,2°* 9,3°
2018 6,7°* 1,6° 4,7° 8,9° 12,7° 16,5° 18,3° 17,8° 14,4° 11,6° 8,4° 3,8° 10,4°
2019 -0,0°* 0,4° 3,8°* 6,8° 9,4° 15,4° 19,0° 18,2°* 15,6°* 12,0°* 7,3°* 5,6°* 9,5°
2020 2,7° 4,4° 6,1° 15,5° 17,9° 18,7°* 14,2° 9,0°* 6,0°
2021 2,9°* 5,0°* 2,9°* 5,5° 11,4° 15,8° 18,4°* 17,9° 15,2° 8,7° 2,6°
2022 -0,4° 3,6° 3,7° 6,4° 13,0° 18,2°
Snitt 2,4° 2,6° 4,4° 7,5° 11,3° 15,8° 18,2° 17,4° 14,4° 10,5° 6,7° 3,2°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 8,6°* 10,2°* 15,0°* 19,4°* 22,3°* 23,4° 24,5° 21,7°* 15,6°* 11,7°* 8,8°
2012 7,2° 4,3°* 11,5° 13,6°* 17,8°* 23,5°* 26,0°* 25,2°* 20,4°* 16,5° 10,8°* 7,7° 15,4°
2013 6,6°* 5,4°* 10,0°* 14,0° 16,2° 21,1° 25,0°* 24,9° 20,7° 17,1°* 10,4° 6,9° 14,9°
2014 8,4° 9,0° 10,5° 15,2° 17,5° 22,2° 23,7° 24,1° 21,2° 17,0°* 13,1°* 8,4°* 15,9°
2015 7,3°* 6,6°* 11,3° 14,5°* 19,7°* 23,2° 27,6°* 24,7° 20,1° 14,4°* 11,6° 9,3°* 15,9°
2016 8,4° 10,0° 10,2°* 14,7° 17,4°* 22,0° 25,6° 24,7° 21,7° 15,1°* 11,0°* 6,3° 15,6°
2017 5,9° 10,1° 12,4° 14,4°* 18,3°* 24,3°* 26,4°* 26,0° 19,1°* 16,9° 9,7° 6,5°* 15,8°
2018 10,6°* 6,0° 9,9° 15,2° 18,0° 22,5° 26,0° 25,2° 21,9° 16,9° 11,9° 8,7° 16,1°
2019 5,8°* 7,8° 11,7°* 13,0° 16,2° 24,0° 27,1° 25,8°* 21,8°* 17,6°* 10,8°* 10,4°* 16,0°
2020 7,7° 10,6° 14,0° 22,2° 26,1° 26,6°* 20,9° 14,6°* 11,4°
2021 7,2°* 9,9°* 9,7°* 11,8° 17,2° 23,1° 25,5°* 25,0° 21,5° 15,2° 7,3°
2022 5,9° 10,2° 10,0° 13,5° 20,0° 25,6°
Snitt 7,4° 8,0° 10,7° 14,1° 18,0° 23,0° 25,7° 25,2° 21,0° 16,1° 11,2° 8,0°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 18,0°* 23,0°* 30,0°* 32,0°* 35,0°* 34,0° 37,0° 32,0°* 32,0°* 20,0°* 18,0°
2012 20,0° 22,0°* 27,0° 26,0°* 35,0°* 36,0°* 37,0°* 38,0°* 33,0°* 29,0° 22,0°* 18,0° 28,6°
2013 20,0°* 18,0°* 20,0°* 28,0° 26,0° 32,0° 35,0°* 38,0° 33,0° 27,0°* 25,0° 19,0° 26,8°
2014 18,0° 18,1° 24,0° 27,2° 27,0° 36,0° 35,0° 36,0° 32,1° 29,0°* 24,0°* 19,0°* 27,1°
2015 22,2°* 18,0°* 25,0° 27,1°* 31,0°* 35,5° 38,1°* 39,0° 32,0° 25,0°* 23,1° 18,0°* 27,8°
2016 19,0° 23,0° 22,0°* 25,0° 28,0°* 36,0° 36,0° 35,1° 36,0° 27,1°* 23,0°* 19,0° 27,4°
2017 15,3° 19,0° 25,0° 26,2°* 31,1°* 36,4°* 38,0°* 41,6° 31,3°* 29,4° 22,0° 16,1°* 27,6°
2018 20,0°* 16,0° 22,0° 29,0° 29,0° 34,0° 37,0° 37,4° 34,0° 28,7° 22,0° 21,0° 27,5°
2019 18,0°* 23,4° 25,0°* 23,0° 27,0° 41,0° 38,0° 36,0°* 36,0°* 27,0°* 21,1°* 19,0°* 27,9°
2020 18,0° 24,0° 25,0° 34,0° 39,0° 38,0°* 35,0° 25,0°* 23,0°
2021 19,0°* 22,0°* 26,0°* 26,0° 26,7° 32,2° 37,0°* 39,0° 32,0° 26,0° 20,0°
2022 18,0° 24,0° 23,0° 28,0° 35,0° 36,0°
Snitt 18,9° 20,1° 23,8° 26,7° 29,8° 35,3° 36,7° 37,7° 33,3° 27,8° 22,5° 18,7°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2011 -3,0°* -3,0°* 4,0°* 6,0°* 12,0°* 13,0° 11,0° 7,0°* 1,0°* -1,0°* -4,0°
2012 -6,0° -8,0°* -2,0° 3,0°* 4,0°* 11,0°* 14,0°* 12,0°* 9,0°* 0,0° 0,0°* -5,0° 2,7°
2013 -3,0°* -4,0°* -4,0°* 1,0° 6,0° 8,0° 13,0°* 12,0° 10,0° 6,0°* -5,0° -4,0° 3,0°
2014 -2,0° -1,2° -1,0° 2,6° 5,0° 10,0° 11,5° 14,0° 9,8° 2,0°* 3,0°* -4,1°* 4,1°
2015 -4,0°* -3,1°* -2,0° 1,0°* 6,0°* 11,5° 16,0°* 12,0° 7,0° 2,0°* -2,0° -2,0°* 3,5°
2016 -3,0° -2,0° 0,0°* 2,0° 4,0°* 11,0° 11,0° 12,0° 9,0° 2,7°* -1,1°* -4,0° 3,5°
2017 -7,1° -1,0° 2,0° 1,0°* 5,0°* 9,2°* 13,7°* 12,5° 4,9°* 2,0° -3,2° -5,2°* 2,8°
2018 -1,5°* -4,0° -2,0° 3,0° 7,0° 13,7° 14,6° 11,9° 8,0° 6,0° -0,1° -2,0° 4,6°
2019 -7,1°* -4,0° -2,0°* 1,9° 2,0° 8,9° 14,0° 13,0°* 10,0°* 5,0°* 0,4°* -2,0°* 3,3°
2020 -3,0° -4,0° -1,0° 11,0° 14,0° 14,0°* 8,0° 3,0°* -2,0°
2021 -4,0°* -3,0°* -2,0°* -3,0° 5,0° 9,0° 13,0°* 12,0° 11,0° 5,0° -3,0°
2022 -5,0° -3,0° -3,0° -1,0° 7,0° 12,0°
Snitt -4,2° -3,3° -1,9° 1,2° 5,2° 10,6° 13,4° 12,4° 8,5° 3,2° -1,1° -3,5°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Le Luc

Höjd över havet: 80 m

Källa: ICAO