Väderstation Cannes - senaste observation 2024-07-15 kl 01:30

Vädret just nu
Lufttemperatur
 21,4°
Min
21,4°
kl 01:00
Max
22,0°
kl 00:30
Vindhastighet
1,0 m/s
Svag vind / Nästan stiltje
Daggpunkt
 18,8°
Luftfuktighet
85%
Lufttryck
1013 hPa
Molntäcke
Klar himmel
Sikt
50 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1720135800000 1720999800000 1720827000000 7684

Månadsstatistik för Cannes

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Cannes. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,3°* 14,8°* 18,8° 21,4°* 24,4° 29,7° 27,4° 24,6°* 20,2° 15,2° 11,0°
2011 12,3° 13,1° 14,9°* 19,3° 23,6°* 25,3°* 26,7° 27,7° 26,8° 21,4° 18,2° 15,4° 20,4°
2012 13,9° 12,0°* 17,5° 18,7°* 20,8° 26,1°* 29,3° 29,3° 25,7° 21,7° 17,4°* 14,1° 20,6°
2013 12,6° 12,0° 13,9°* 18,5° 21,0° 24,1° 29,1° 28,7° 26,0° 21,9°* 17,0° 15,2° 20,0°
2014 13,9° 14,3° 17,1° 19,7° 22,3° 26,7° 27,0° 28,5° 26,2° 23,2°* 17,8°* 15,2° 21,0°
2015 14,2°* 13,3°* 17,0° 18,7°* 23,0° 27,2° 31,0°* 29,2° 25,7° 20,3°* 18,2° 15,7° 21,1°
2016 14,2° 14,7° 16,3° 20,3°* 22,5°* 25,1° 28,3° 28,6° 26,9° 21,1°* 17,1°* 15,6° 20,9°
2017 12,9° 15,3° 17,6° 19,2°* 22,6° 27,7° 28,8°* 29,2°* 24,5°* 22,6° 17,5° 13,4°* 20,9°
2018 15,7°* 11,4° 15,1° 19,6° 22,4° 26,1° 29,1° 30,8° 27,2° 22,8° 17,4° 15,8° 21,1°
2019 13,6° 15,5° 18,4°* 18,2° 20,1° 27,9° 30,0° 29,3°* 26,5°* 22,6°* 16,5°* 16,2°* 21,2°
2020 15,1° 16,2° 19,5° 25,4° 28,6° 29,4°* 26,4° 20,0°* 18,2° 11,6°*
2021 12,4°* 15,4° 16,5°* 17,3°* 22,2° 27,0°* 28,0°* 29,6° 26,6° 21,6° 14,9°
2022 14,3° 15,9° 15,7° 18,6° 24,0° 29,5°
Snitt 13,8° 13,8° 16,2° 19,0° 22,2° 26,4° 28,8° 29,0° 26,1° 21,6° 17,3° 14,5°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 4,2°* 6,1°* 8,5° 11,2°* 16,3° 20,0° 17,8° 14,0°* 10,6° 6,6° 3,4°
2011 4,0° 3,9° 6,2°* 9,4° 13,0°* 16,0°* 17,5° 17,7° 16,7° 11,5° 9,1° 4,7° 10,8°
2012 3,1° 0,7°* 6,5° 9,5°* 12,0° 16,8°* 18,4° 19,1° 15,3° 12,3° 8,7°* 3,9° 10,5°
2013 2,9° 1,4° 6,4°* 9,6° 10,8° 14,5° 18,9° 18,4° 15,3° 13,5°* 6,8° 4,4° 10,3°
2014 5,3° 5,2° 6,1° 9,4° 11,6° 16,1° 17,1° 17,8° 16,1° 13,4°* 10,8°* 5,4° 11,2°
2015 3,1°* 3,5°* 6,4° 8,7°* 13,0° 16,7° 21,1°* 18,4° 14,6° 11,3°* 7,4° 6,6° 10,9°
2016 4,6° 5,7° 5,2° 9,7°* 11,6°* 16,0° 18,7° 18,3° 16,3° 11,8°* 8,0°* 4,3° 10,9°
2017 2,6° 6,3° 7,0° 8,4°* 11,9° 18,2° 18,6°* 18,8°* 13,5°* 11,9° 5,9° 3,3°* 10,5°
2018 7,2°* 3,3° 5,3° 10,3° 13,5° 17,1° 19,6° 19,7° 16,8° 13,0° 9,5° 5,4° 11,7°
2019 1,5° 3,3° 5,5°* 7,9° 10,8° 17,0° 20,1° 19,7°* 16,6°* 13,6°* 8,1°* 6,8°* 10,9°
2020 4,7° 6,1° 8,6° 15,4° 19,4° 19,6°* 16,0° 10,6°* 8,5° 5,5°*
2021 3,0°* 6,2° 5,4°* 7,7°* 11,7° 17,5°* 18,6°* 18,6° 16,5° 11,4° 4,0°
2022 2,8° 4,4° 5,6° 8,0° 14,3° 18,7°
Snitt 3,7° 4,0° 6,0° 8,9° 12,1° 16,6° 19,0° 18,7° 15,6° 12,1° 8,1° 4,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 8,2°* 10,5°* 13,7° 16,3°* 20,7° 25,3° 22,9° 19,4°* 15,2° 10,5° 6,8°
2011 7,6° 7,9° 10,7°* 14,5° 18,7°* 21,0°* 22,5° 23,0° 21,6° 16,2° 13,1° 9,3° 15,5°
2012 7,7° 5,7°* 11,9° 14,3°* 16,7° 22,0°* 24,2° 24,5° 20,3° 16,6° 12,3°* 8,3° 15,4°
2013 7,1° 6,3° 10,1°* 14,0° 16,1° 19,8° 24,4° 23,8° 20,7° 17,5°* 11,4° 8,6° 15,0°
2014 9,3° 9,5° 11,3° 14,7° 17,2° 21,9° 22,5° 23,2° 21,2° 17,9°* 14,2°* 9,3° 16,0°
2015 7,7°* 7,9°* 11,6° 13,9°* 18,2° 22,6° 26,5°* 24,0° 20,2° 15,4°* 12,0° 10,3° 15,9°
2016 8,9° 10,1° 10,7° 15,1°* 17,3°* 20,8° 24,0° 23,8° 21,5° 16,0°* 12,3°* 9,0° 15,8°
2017 7,1° 10,7° 12,3° 14,0°* 17,8° 23,3° 24,2°* 24,3°* 19,0°* 16,8° 10,8° 8,0°* 15,7°
2018 11,3°* 7,0° 10,1° 15,0° 18,1° 21,9° 24,7° 25,2° 21,9° 17,6° 12,9° 9,8° 16,3°
2019 6,3° 8,7° 11,9°* 13,3° 15,7° 22,7° 25,4° 24,8°* 21,5°* 17,8°* 11,7°* 11,0°* 15,9°
2020 9,1° 11,1° 14,3° 20,9° 24,3° 24,7°* 21,1° 15,1°* 12,8° 8,2°*
2021 7,1°* 10,5° 10,7°* 12,6°* 17,2° 22,4°* 23,6°* 24,2° 21,3° 16,1° 8,3°
2022 7,7° 9,6° 10,9° 13,7° 19,3° 24,3°
Snitt 8,1° 8,5° 11,1° 14,1° 17,4° 21,9° 24,3° 24,0° 20,8° 16,5° 12,2° 8,9°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 18,0°* 19,0°* 24,0° 30,0°* 28,0° 34,0° 30,0° 28,0°* 25,0° 22,0° 19,0°
2011 16,0° 16,0° 22,0°* 24,0° 29,0°* 33,0°* 31,0° 33,0° 32,0° 27,0° 20,0° 19,0° 25,2°
2012 21,0° 18,0°* 22,0° 26,0°* 25,0° 30,0°* 36,0° 33,0° 30,0° 28,0° 21,0°* 20,0° 25,8°
2013 19,0° 20,0° 19,0°* 25,0° 27,0° 31,0° 31,0° 33,0° 31,0° 25,0°* 24,0° 20,0° 25,4°
2014 20,0° 18,0° 21,0° 25,0° 27,0° 32,3° 30,0° 35,0° 32,0° 29,0°* 21,3°* 19,0° 25,8°
2015 21,1°* 17,0°* 28,0° 23,0°* 28,2° 34,0° 36,1°* 34,4° 30,1° 24,3°* 22,0° 18,0° 26,4°
2016 19,0° 19,2° 21,0° 25,0°* 27,0°* 33,0° 34,0° 34,0° 31,0° 29,0°* 22,0°* 19,0° 26,1°
2017 16,0° 18,0° 24,0° 24,0°* 27,0° 37,0° 35,0°* 38,0°* 31,0°* 27,0° 22,1° 17,0°* 26,3°
2018 23,0°* 17,0° 20,0° 26,0° 29,0° 32,0° 34,0° 34,0° 30,0° 27,0° 22,1° 20,0° 26,2°
2019 17,6° 20,2° 23,0°* 23,0° 26,0° 36,0° 37,0° 31,0°* 30,0°* 26,0°* 22,0°* 20,0°* 26,0°
2020 18,0° 20,0° 24,0° 35,0° 36,0° 33,5°* 31,0° 25,0°* 21,0° 16,0°*
2021 21,0°* 19,0° 21,0°* 22,9°* 28,0° 33,0°* 35,0°* 35,0° 30,0° 26,0° 18,0°
2022 17,0° 19,0° 24,0° 25,0° 32,0° 34,0°
Snitt 19,1° 18,3° 21,9° 24,4° 27,9° 33,0° 34,1° 33,7° 30,5° 26,5° 21,8° 18,8°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -3,0°* -1,0°* 3,0° 6,0°* 12,0° 16,0° 14,0° 9,0°* 5,0° -2,0° -3,0°
2011 -2,0° 1,0° 1,0°* 6,0° 9,0°* 13,0°* 14,0° 14,0° 11,0° 8,0° 4,0° -2,0° 6,4°
2012 0,0° -4,0°* 3,0° 6,0°* 7,0° 12,0°* 14,0° 15,0° 11,0° 2,0° 5,0°* -1,0° 5,8°
2013 -2,0° -3,0° 0,0°* 6,0° 6,0° 10,0° 15,0° 15,0° 11,0° 6,0°* 0,0° 1,0° 5,4°
2014 -0,1° 2,0° 1,0° 5,6° 7,0° 12,0° 14,0° 13,9° 11,7° 5,9°* 5,0°* -2,0° 6,3°
2015 -1,2°* -1,4°* 2,0° 3,5°* 8,0° 13,5° 18,8°* 14,9° 9,0° 5,0°* 1,0° 3,0° 6,3°
2016 -2,0° 0,0° 0,0° 6,0°* 5,9°* 12,8° 14,0° 15,9° 12,0° 7,9°* 2,0°* 1,0° 6,3°
2017 -4,3° 3,0° 2,0° 3,0°* 5,9° 13,7° 14,6°* 14,0°* 8,6°* 8,0° -1,0° -1,4°* 5,5°
2018 2,6°* -1,0° 0,0° 5,0° 7,5° 14,0° 15,0° 16,0° 12,0° 5,9° 2,0° 2,9° 6,8°
2019 -1,2° 1,0° 2,0°* 3,0° 6,0° 11,0° 15,7° 17,0°* 12,0°* 10,0°* 2,0°* 3,0°* 6,8°
2020 2,0° -1,0° 2,0° 12,0° 17,0° 14,0°* 7,0° 7,0°* 3,0° 1,0°*
2021 -1,0°* 0,0° 1,0°* 3,0°* 8,0° 12,0°* 15,0°* 15,0° 13,0° 8,0° 0,0°
2022 1,0° 1,0° 1,0° 2,0° 9,0° 16,0°
Snitt -0,7° -0,4° 0,9° 4,2° 7,1° 12,6° 15,3° 14,9° 10,6° 6,6° 1,9° 0,2°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Cannes

Höjd över havet: 3 m

Källa: ICAO