Väderstation Larnaca Airport - senaste observation 2023-09-23 kl 23:00

Vädret just nu
Lufttemperatur
 26,0°
Min
23,0°
kl 02:30
Max
34,0°
kl 16:00
Vindhastighet
1,5 m/s
Svag vind / Nästan stiltje
Vindriktning
vindpil
Väst (260°)
Daggpunkt
 15,0°
Luftfuktighet
51%
Lufttryck
1009 hPa
Molntäcke
Klar himmel

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1694635200000 1695499200000 1695326400000 17609

Månadsstatistik för Larnaca Airport

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Larnaca Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 18,7°* 21,1° 23,6° 26,8° 29,6° 32,3° 34,8° 32,5°* 28,2° 26,1° 21,1°
2011 17,8° 18,1° 19,8°* 22,0°* 25,5° 29,9° 32,3° 33,5° 31,2° 27,0° 20,4° 18,1°* 24,6°
2012 16,1° 16,2°* 18,4° 22,9°* 26,3° 30,5°* 33,9° 34,5° 31,4° 28,8° 24,1°* 19,3° 25,2°
2013 17,1° 18,8° 20,0°* 23,9° 28,1° 30,7° 32,7° 33,7° 30,7° 26,9°* 24,7° 17,2° 25,4°
2014 18,7° 18,5° 20,8° 23,6° 25,3° 30,1° 32,0° 32,6° 30,9° 27,2°* 22,1°* 20,5° 25,2°
2015 16,5°* 17,2°* 20,4° 22,1°* 27,2° 28,7° 32,1°* 34,0° 32,2° 28,3°* 24,0° 18,9° 25,1°
2016 15,8° 20,0° 21,1° 25,3° 26,6°* 31,8° 33,3° 33,1° 31,0° 28,4°* 23,0°* 16,3° 25,5°
2017 15,8° 17,0° 20,1° 22,7°* 26,6° 30,4° 34,3° 33,0° 31,3°* 27,9° 22,9° 19,7°* 25,1°
2018 18,0°* 19,3° 21,4° 25,1° 28,7° 30,6° 33,0° 33,5° 32,2° 28,6° 23,6° 19,7° 26,1°
2019 17,3° 18,2° 19,8°* 22,1° 28,2° 31,3° 33,3° 33,7°* 31,9°* 29,2°* 25,8°* 19,7° 25,9°
2020 16,5° 17,4° 20,2° 23,2° 30,0° 33,4° 34,4° 33,7° 30,6°* 24,1° 20,4°*
2021 18,9°* 19,3° 20,3°* 23,9° 28,4° 30,5° 34,5°* 35,4° 31,8° 28,8° 19,1°
2022 16,4° 18,4° 16,5° 25,0° 27,7° 31,0°
Snitt 17,1° 18,2° 20,0° 23,5° 27,1° 30,4° 33,1° 33,9° 31,7° 28,3° 23,7° 19,2°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 9,9°* 10,0° 12,8° 16,6° 20,4° 22,7° 25,2° 22,1°* 18,5° 14,5° 11,9°
2011 8,9° 7,9° 9,5°* 11,9°* 16,0° 19,9° 22,8° 23,2° 21,2° 16,7° 11,1° 8,6°* 14,8°
2012 7,2° 6,5°* 7,5° 11,7°* 16,4° 20,7°* 24,3° 23,8° 20,6° 18,4° 14,9°* 10,4° 15,2°
2013 7,5° 8,5° 9,4°* 13,0° 17,2° 20,6° 22,5° 22,9° 20,1° 15,6°* 14,7° 8,6° 15,0°
2014 9,7° 8,8° 10,5° 12,9° 16,4° 19,4° 22,7° 23,5° 21,0° 17,3°* 12,9°* 11,7° 15,6°
2015 7,7°* 8,0°* 9,8° 10,9°* 16,5° 18,9° 22,0°* 24,4° 22,5° 18,9°* 14,2° 9,3° 15,3°
2016 6,8° 9,2° 10,1° 14,0° 16,7°* 21,4° 23,5° 23,6° 21,1° 18,4°* 13,1°* 7,6° 15,5°
2017 6,0° 6,7° 9,4° 12,9°* 16,2° 20,1° 23,6° 23,3° 21,4°* 17,3° 13,1° 10,6°* 15,1°
2018 8,9°* 10,0° 11,2° 14,3° 19,3° 21,0° 23,1° 23,9° 21,6° 18,7° 14,1° 10,6° 16,4°
2019 8,0° 8,7° 9,0°* 11,4° 16,9° 21,8° 23,1° 23,7°* 22,0°* 19,7°* 16,0°* 10,6° 15,9°
2020 8,1° 8,3° 10,5° 12,0° 19,4° 22,9° 23,5° 23,0° 19,9°* 15,2° 12,1°*
2021 9,3°* 8,9° 9,2°* 12,5° 17,8° 19,8° 24,3°* 24,5° 21,3° 17,7° 10,3°
2022 7,3° 8,4° 6,3° 13,2° 16,9° 20,5°
Snitt 8,0° 8,4° 9,4° 12,6° 16,9° 20,3° 23,1° 23,8° 21,5° 18,1° 14,0° 10,2°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 14,2°* 15,8° 18,9° 22,1° 25,5° 27,8° 30,1° 27,5°* 23,6° 19,8° 16,3°
2011 13,1° 12,9° 14,5°* 17,4°* 21,3° 25,3° 27,9° 28,4° 26,4° 21,9° 15,5° 13,2°* 19,8°
2012 11,5° 11,4°* 13,0° 17,8°* 21,5° 26,1°* 29,3° 29,4° 26,3° 23,3° 19,0°* 14,6° 20,3°
2013 12,2° 13,7° 15,2°* 18,8° 23,0° 26,0° 27,9° 28,8° 25,7° 21,3°* 19,5° 12,7° 20,4°
2014 14,0° 13,5° 16,0° 18,6° 21,2° 25,4° 27,5° 28,2° 26,2° 22,1°* 17,3°* 15,8° 20,5°
2015 11,8°* 12,3°* 15,2° 16,9°* 22,0° 24,3° 27,4°* 29,6° 27,7° 23,4°* 18,9° 13,8° 20,3°
2016 11,3° 14,5° 15,8° 20,0° 21,9°* 26,9° 28,7° 28,6° 26,4° 23,4°* 17,9°* 11,9° 20,6°
2017 10,8° 12,0° 15,0° 18,2°* 21,8° 25,7° 29,3° 28,5° 26,8°* 22,5° 17,7° 15,0°* 20,3°
2018 13,2°* 14,5° 16,5° 19,9° 24,2° 26,1° 28,3° 29,0° 27,2° 23,6° 18,6° 14,9° 21,3°
2019 12,5° 13,4° 14,5°* 17,0° 23,2° 26,8° 28,4° 29,0°* 27,1°* 24,1°* 20,4°* 14,9° 20,9°
2020 12,1° 12,9° 15,4° 18,0° 25,0° 28,6° 29,0° 28,7° 25,2°* 19,2° 15,8°*
2021 13,9°* 13,9° 14,7°* 18,5° 23,5° 25,6° 29,5°* 30,3° 26,7° 23,2° 14,6°
2022 11,7° 13,4° 11,6° 19,3° 22,7° 26,1°
Snitt 12,3° 13,3° 14,9° 18,4° 22,4° 25,8° 28,4° 29,1° 26,9° 23,1° 18,5° 14,5°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 23,0°* 25,0° 29,0° 32,0° 35,0° 37,0° 38,0° 36,0°* 33,0° 29,0° 27,0°
2011 20,0° 22,0° 24,0°* 26,0°* 31,0° 35,0° 36,0° 36,0° 35,0° 32,0° 25,0° 21,0°* 28,6°
2012 18,2° 19,0°* 24,0° 27,0°* 30,0° 33,2°* 38,0° 38,0° 35,0° 34,0° 31,0°* 23,0° 29,2°
2013 20,0° 22,2° 25,0°* 34,0° 34,0° 35,0° 36,0° 37,0° 35,3° 29,0°* 28,0° 22,0° 29,8°
2014 21,0° 22,0° 26,0° 31,0° 30,0° 38,0° 35,0° 37,0° 35,0° 31,0°* 26,1°* 24,0° 29,7°
2015 20,0°* 21,3°* 25,0° 29,0°* 34,0° 34,0° 36,0°* 39,3° 37,0° 32,0°* 26,1° 22,0° 29,6°
2016 21,0° 26,0° 26,0° 31,0° 36,0°* 38,0° 36,0° 36,0° 34,0° 33,0°* 27,0°* 21,0° 30,4°
2017 19,0° 21,0° 23,0° 28,0°* 34,0° 34,0° 40,0° 36,0° 35,0°* 31,0° 26,0° 22,0°* 29,1°
2018 21,0°* 22,0° 25,0° 28,0° 37,0° 35,0° 38,0° 37,0° 35,0° 32,0° 28,0° 22,0° 30,0°
2019 20,0° 21,0° 24,0°* 29,0° 35,0° 36,0° 36,0° 35,0°* 35,0°* 34,0°* 29,0°* 24,0° 29,8°
2020 19,0° 22,0° 24,0° 28,0° 33,0° 37,0° 39,1° 39,0° 35,0°* 27,0° 23,0°*
2021 22,0°* 23,0° 24,0°* 31,0° 34,0° 37,0° 38,0°* 39,0° 35,0° 32,0° 23,0°
2022 21,0° 23,0° 23,0° 32,0° 35,0° 36,0°
Snitt 20,2° 22,1° 24,5° 29,5° 33,5° 35,3° 36,9° 37,3° 35,5° 32,3° 27,5° 22,8°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 3,0°* 7,0° 9,0° 13,0° 18,0° 20,0° 23,0° 20,0°* 14,0° 12,0° 8,0°
2011 5,0° 3,0° 5,0°* 8,0°* 11,0° 17,0° 19,0° 20,0° 19,0° 12,0° 7,0° 5,8°* 11,0°
2012 1,0° 1,0°* 1,0° 7,0°* 13,8° 16,0°* 21,0° 20,0° 18,9° 15,0° 11,0°* 6,9° 11,1°
2013 2,0° 5,0° 4,0°* 8,6° 14,0° 17,0° 19,0° 21,0° 15,0° 12,0°* 8,0° 3,0° 10,7°
2014 7,0° 4,0° 6,0° 10,0° 13,0° 0,0° 21,0° 21,9° 18,0° 13,0°* 8,0°* 8,0° 10,8°
2015 -0,1°* 0,6°* 6,0° 7,9°* 12,8° 15,0° 19,0°* 22,0° 19,6° 16,0°* 10,9° 5,0° 11,2°
2016 1,0° 5,0° 7,0° 10,0° 13,0°* 17,0° 22,0° 21,9° 18,0° 14,9°* 8,0°* 2,0° 11,7°
2017 1,0° 0,0° 6,7° 9,0°* 14,0° 17,0° 22,0° 20,0° 17,0°* 14,0° 8,0° 6,0°* 11,2°
2018 6,0°* 7,0° 8,0° 10,8° 15,9° 18,0° 21,0° 22,0° 20,0° 13,0° 11,0° 5,0° 13,1°
2019 3,0° 4,0° 3,0°* 7,0° 11,0° 17,0° 20,9° 21,0°* 20,0°* 15,0°* 12,0°* 7,0° 11,7°
2020 4,0° 1,0° 4,0° 9,0° 15,0° 21,0° 21,0° 19,0° 17,0°* 12,0° 8,0°*
2021 2,0°* 2,0° 6,0°* 7,0° 15,0° 16,0° 22,0°* 21,0° 18,0° 15,0° 5,0°
2022 1,0° 4,0° 1,0° 8,0° 13,0° 16,0°
Snitt 2,7° 3,1° 5,0° 8,6° 13,3° 15,3° 20,7° 21,2° 18,5° 14,2° 9,8° 5,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Larnaca Airport

Höjd över havet: 2 m

Källa: ICAO