Väderstation Ercan - senaste observation 2024-06-16 kl 12:20

Vädret just nu
Lufttemperatur
 34,0°
Min
20,0°
kl 05:20
Max
34,0°
kl 12:20
Vindhastighet
4,6 m/s
Måttlig vind / God bris
Vindriktning
vindpil
Ostnordost (60°)
Daggpunkt
 16,0°
Luftfuktighet
34%
Lufttryck
1006 hPa
Molntäcke
Få moln
Molnhöjd
762 m
Sikt
10 km

Väderhistorik


ajax-loader
Hämtar data

Temperatur

Vind

Vindriktning

Förklaring: 0° nordlig, 45° nordöstlig, 90° östlig, 135° sydöstlig, 180° sydlig, 225° sydvästlig, 270° västlig, 315° nordvästlig och 360° nordlig.

Luftryck

Nederbörd

Olika väderstationer rapporterar nederbörden olika. Se därför denna graf mer som en indikation på att det regnat och inte hur mycket det regnat. Vi undersöker hur vi kan förbättra presentationen av nederbördsmängden för en viss timme.

Relativ luftfuktighet

Sikt

Molnighet

Molnhöjd

1717665600000 1718529600000 1718356800000 2002394

Månadsstatistik för Ercan

Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Ercan. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.

Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.

Graf med normala temperaturer

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 16,9°* 21,0° 25,9° 30,0°* 32,8°* 36,0° 38,6° 34,8° 28,6°* 26,8° 20,5°
2011 16,0° 16,5°* 19,5°* 22,6°* 27,5° 33,1°* 36,4°* 37,1° 34,1° 26,7° 19,4° 17,6° 25,6°
2012 14,6° 14,9°* 18,0° 25,7°* 28,5° 35,4°* 38,0° 37,6° 34,5° 29,6° 23,8°* 18,1° 26,5°
2013 15,9° 18,1° 20,6°* 25,7° 31,4°* 34,0°* 35,7°* 37,6° 33,0° 27,3°* 24,7° 16,5° 26,7°
2014 17,9° 18,8°* 21,7° 26,0° 27,9° 33,4° 36,4° 36,5° 32,3° 27,5°* 21,0°* 18,9° 26,5°
2015 14,6°* 15,6°* 19,8° 23,2°* 29,7° 32,0° 36,6°* 37,4° 35,4° 28,9°* 23,9° 18,2° 26,3°
2016 15,0° 20,4° 21,4° 28,4° 29,1°* 35,5° 37,4°* 36,9°* 32,8°* 29,6°* 22,7°* 15,0° 27,0°
2017 14,4°* 16,4° 20,2°* 24,2°* 28,9°* 34,0°* 38,1°* 36,2° 34,1°* 27,7° 21,8° 18,6°* 26,2°
2018 16,8°* 18,6° 23,1° 27,7° 31,1° 32,9° 36,6° 36,4° 34,4° 28,7° 22,6° 17,4° 27,2°
2019 15,3° 16,3° 18,8°* 22,6° 32,0° 34,4° 36,5°* 36,9°* 33,6°* 29,7°* 24,7°* 18,4°* 26,6°
2020 15,1° 15,9° 19,9° 24,4° 33,1° 37,5° 37,6° 36,8° 31,7°* 22,9°
2021 17,0°* 18,4°* 19,3°* 26,2°* 32,3° 33,2°* 37,8°* 38,4° 33,1° 29,1° 24,7° 17,6° 27,3°
2022 14,8° 17,3° 15,6° 27,3° 30,2° 33,4° 37,6° 36,5° 34,4° 28,7° 23,5° 20,1°* 26,6°
2023 18,0°* 15,6° 20,8° 24,0°* 28,1° 32,2° 37,8° 30,5° 20,9°
2024 18,5° 21,7° 28,8° 29,6°*
Snitt 15,8° 17,2° 20,1° 25,5° 29,7° 33,5° 37,0° 37,3° 34,1° 28,9° 23,3° 18,3°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 7,7°* 7,6° 10,6° 14,7°* 18,9°* 21,4° 23,7° 19,8° 17,3°* 11,0° 8,8°
2011 6,4° 5,3°* 6,5°* 9,4°* 14,1° 19,2°* 21,6°* 22,1° 19,8° 14,5° 8,5° 5,6° 12,8°
2012 4,7° 3,3°* 5,1° 9,2°* 14,5° 19,3°* 24,0° 23,2° 19,3° 16,1° 12,4°* 8,3° 13,3°
2013 4,9° 5,8° 7,0°* 11,0° 16,4°* 19,4°* 22,5°* 22,3° 19,0° 13,5°* 12,4° 5,9° 13,3°
2014 7,2° 5,9°* 8,2° 10,5° 14,7° 19,5° 22,0° 22,9° 19,9° 15,2°* 10,4°* 9,0° 13,8°
2015 4,9°* 5,1°* 7,3° 8,8°* 14,6° 18,0° 21,4°* 23,3° 20,5° 17,0°* 11,0° 6,7° 13,2°
2016 4,5° 7,2° 8,1° 12,8° 15,3°* 20,8° 23,8°* 23,2°* 20,1°* 16,8°* 10,4°* 6,1° 14,1°
2017 4,0°* 4,7° 8,0°* 11,4°* 15,5°* 20,2°* 24,3°* 22,8° 20,6°* 15,8° 11,2° 8,5°* 13,9°
2018 6,8°* 8,1° 9,4° 13,7° 18,3° 20,7° 23,4° 23,7° 21,0° 17,0° 12,3° 9,2° 15,3°
2019 5,7° 7,1° 7,7°* 10,2° 15,6° 20,6° 22,8°* 23,5°* 20,7°* 17,7°* 12,9°* 8,4°* 14,4°
2020 6,2° 6,2° 8,7° 10,6° 18,3° 22,5° 23,0° 22,2° 18,1°* 12,6°
2021 7,6°* 7,1°* 7,0°* 11,0°* 17,1° 19,6°* 24,7°* 24,3° 20,0° 15,8° 12,8° 8,5° 14,6°
2022 5,6° 6,4° 4,7° 11,4° 16,0° 20,1° 23,2° 23,0° 20,4° 17,2° 12,2° 9,9°* 14,2°
2023 7,3°* 4,8° 8,5° 10,6°* 15,1° 19,7° 23,6° 17,5° 9,8°
2024 7,2° 8,7° 14,1° 16,2°*
Snitt 5,8° 6,1° 7,5° 11,0° 15,6° 19,6° 22,9° 23,2° 20,3° 16,4° 11,6° 8,1°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 12,0°* 14,1° 18,1° 22,3°* 25,9°* 28,8° 30,8° 27,1° 22,5°* 18,0° 14,2°
2011 11,0° 10,9°* 12,9°* 16,0°* 20,9° 26,2°* 29,4°* 29,5° 26,7° 20,6° 14,0° 11,3° 19,1°
2012 9,5° 9,1°* 11,6° 17,5°* 21,4° 27,4°* 31,0° 30,4° 26,6° 22,2° 17,6°* 12,8° 19,7°
2013 10,1° 11,7° 13,8°* 18,1° 23,6°* 26,8°* 29,2°* 30,0° 25,9° 20,3°* 17,9° 10,8° 19,8°
2014 12,1° 11,8°* 14,7° 18,1° 21,3° 26,6° 28,9° 29,4° 25,8° 20,9°* 15,5°* 13,5° 19,9°
2015 9,7°* 10,1°* 13,4° 16,1°* 22,3° 25,1° 29,1°* 30,1° 27,5° 22,4°* 17,0° 11,9° 19,6°
2016 9,5° 13,3° 14,8° 20,3° 22,2°* 28,2° 30,4°* 29,9°* 26,3°* 22,8°* 16,3°* 10,3° 20,4°
2017 9,0°* 10,5° 14,0°* 17,8°* 22,2°* 27,4°* 31,1°* 29,3° 26,9°* 21,4° 16,0° 13,2°* 19,9°
2018 11,5°* 13,1° 16,0° 20,4° 24,7° 26,6° 29,9° 29,7° 27,4° 22,2° 17,1° 13,1° 21,0°
2019 10,3° 11,4° 13,1°* 16,0° 23,6° 27,2° 29,4°* 29,8°* 26,8°* 22,7°* 18,1°* 12,8°* 20,1°
2020 10,4° 10,9° 14,0° 17,3° 25,7° 29,9° 30,1° 29,0° 24,2°* 17,2°
2021 11,8°* 12,4°* 12,9°* 18,1°* 24,5° 26,4°* 31,0°* 31,0° 26,2° 22,0° 18,3° 12,9° 20,6°
2022 10,0° 11,6° 10,2° 19,1° 23,1° 26,7° 30,5° 29,1° 26,9° 22,4° 17,2° 14,3°* 20,1°
2023 12,2°* 9,9° 14,6° 17,2°* 21,5° 25,8° 30,0° 23,3° 14,7°
2024 12,6° 14,9° 20,9° 22,8°*
Snitt 10,5° 11,4° 13,7° 18,1° 22,6° 26,6° 29,9° 29,9° 26,9° 22,1° 16,9° 12,8°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 22,0°* 26,0° 32,0° 36,0°* 39,0°* 43,0° 44,0° 38,0° 33,0°* 32,0° 27,0°
2011 18,0° 21,0°* 25,0°* 28,0°* 34,0° 38,0°* 41,0°* 40,0° 37,0° 31,0° 25,0° 21,0° 29,9°
2012 18,0° 18,0°* 23,0° 31,0°* 33,0° 42,0°* 43,0° 40,0° 39,0° 36,0° 30,0°* 23,0° 31,3°
2013 20,0° 24,0° 28,0°* 37,0° 36,0°* 38,0°* 38,0°* 40,0° 39,0° 33,0°* 29,0° 22,0° 32,0°
2014 20,0° 23,0°* 28,0° 35,0° 34,0° 42,0° 39,0° 40,0° 36,0° 32,0°* 26,0°* 22,0° 31,4°
2015 18,0°* 19,0°* 27,0° 34,0°* 38,0° 36,0° 40,0°* 43,0° 41,0° 34,0°* 27,0° 22,0° 31,6°
2016 21,0° 26,0° 26,0° 34,0° 36,0°* 41,0° 40,0°* 39,0°* 37,0°* 34,0°* 27,0°* 20,0° 31,8°
2017 18,0°* 22,0° 25,0°* 31,0°* 37,0°* 41,0°* 44,0°* 40,0° 39,0°* 32,0° 25,0° 22,0°* 31,3°
2018 20,0°* 23,0° 28,0° 32,0° 39,0° 39,0° 40,0° 39,0° 39,0° 32,0° 29,0° 20,0° 31,7°
2019 19,0° 19,0° 24,0°* 31,0° 42,0° 40,0° 40,0°* 40,0°* 38,0°* 35,0°* 28,0°* 23,0°* 31,6°
2020 18,0° 20,0° 23,0° 30,0° 38,0° 43,0° 44,0° 45,0° 38,0°* 27,0°
2021 23,0°* 22,0°* 24,0°* 34,0°* 38,0° 41,0°* 41,0°* 43,0° 37,0° 34,0° 30,0° 22,0° 32,4°
2022 20,0° 20,0° 25,0° 34,0° 39,0° 38,0° 39,0° 38,0° 38,0° 38,0° 27,0° 23,0°* 31,6°
2023 21,0°* 25,0° 26,0° 32,0°* 35,0° 36,0° 42,0° 34,0° 24,0°
2024 22,0° 30,0° 36,0° 36,0°*
Snitt 19,5° 21,7° 25,9° 32,7° 36,6° 39,2° 40,9° 40,9° 38,7° 34,0° 27,9° 22,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -1,0°* 3,0° 7,0° 11,0°* 16,0°* 18,0° 21,0° 17,0° 11,0°* 8,0° 6,0°
2011 1,0° 0,0°* 2,0°* 6,0°* 8,0° 15,0°* 17,0°* 19,0° 18,0° 10,0° 3,0° 2,0° 8,4°
2012 -3,0° -1,0°* -2,0° 3,0°* 11,0° 15,0°* 22,0° 18,0° 15,0° 12,0° 7,0°* 4,0° 8,4°
2013 -1,0° 2,0° 1,0°* 7,0° 12,0°* 14,0°* 17,0°* 19,0° 15,0° 11,0°* 7,0° 0,0° 8,7°
2014 3,0° 1,0°* 4,0° 7,0° 11,0° 15,0° 20,0° 21,0° 17,0° 9,0°* 5,0°* 4,0° 9,8°
2015 -2,0°* -1,0°* 3,0° 5,0°* 10,0° 14,0° 18,0°* 21,0° 17,0° 14,0°* 7,0° 3,0° 9,1°
2016 -2,0° 2,0° 5,0° 8,0° 11,0°* 16,0° 21,0°* 21,0°* 17,0°* 13,0°* 4,0°* 1,0° 9,8°
2017 0,0°* -1,0° 5,0°* 7,0°* 14,0°* 17,0°* 20,0°* 20,0° 18,0°* 14,0° 6,0° 4,0°* 10,3°
2018 3,0°* 4,0° 6,0° 9,0° 14,0° 18,0° 20,0° 21,0° 19,0° 11,0° 8,0° 4,0° 11,4°
2019 0,0° 5,0° 2,0°* 7,0° 11,0° 16,0° 21,0°* 22,0°* 17,0°* 12,0°* 9,0°* 6,0°* 10,7°
2020 1,0° 0,0° 2,0° 7,0° 13,0° 20,0° 21,0° 19,0° 15,0°* 9,0°
2021 2,0°* 3,0°* 4,0°* 5,0°* 15,0° 15,0°* 20,0°* 21,0° 16,0° 14,0° 10,0° 3,0° 10,7°
2022 1,0° 2,0° 1,0° 7,0° 11,0° 17,0° 20,0° 21,0° 17,0° 13,0° 9,0° 6,0°* 10,4°
2023 4,0°* 1,0° 3,0° 5,0°* 10,0° 16,0° 21,0° 16,0° 6,0°
2024 3,0° 4,0° 11,0° 12,0°*
Snitt 0,5° 1,3° 2,9° 6,7° 11,5° 15,5° 19,5° 20,5° 17,1° 12,5° 7,1° 3,8°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).


Om väderstationen Ercan

Höjd över havet: 91 m

Källa: ICAO