Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Uppsälje. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 1025 Evertsberg - "Vasaloppsvägen" Oxberg
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 08:00.
Väg 1024 Transtrand - "Vasaloppsvägen" Älvdalen
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 02:10 och kl 06:30.
Väg 70 Älvdalen - Mora
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 05:00.
E 45 Johannisholm - Malung
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 03:15 och kl 06:45.
Väg 26 Johannisholm - Vansbro
Besvärligt väglag. Fläckvis is. Fläckvis packad snö.
E 45 Vika Mora - Johannisholm
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 03:15 och kl 06:45.
Väg 70 Särna - Älvdalen
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 08:00.
E 45 Orsa - Vika Mora
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is i hjulspår. Fläckvis moddsträngar. Plogning mellan kl 03:30 och kl 11:00.
Väg 70 Mora - Rättvik
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 05:30 och kl 00:00.
Väg 66 Sälen - Malung
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 02:20 och kl 06:20.
E 45 Västbacka - Orsa
Besvärligt väglag. Risk för halka. Fläckvis is. Fläckvis lössnö. Plogning mellan kl 01:00 och kl 08:00.
E 16 Malung - Lisskogsåsen
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 03:40 och kl 06:40.
E 16 Vansbro - Malung
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 02:20 och kl 06:20.
Väg 66 Norska gränsen - Sälen
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 02:30 och kl 06:30.
Väg 311 Fulunäs - Sälen
Besvärligt väglag. Varning för snörök. Risk för halka. Lössnö. Plogning mellan kl 02:10 och kl 06:30.
Väg 26 Vansbro - Tyfors
Vinterväglag med snö och is. Is i hjulspår. Plogning mellan kl 04:09 och kl 08:09.
E 16 Djurås - Vansbro
Besvärligt väglag. Risk för halka. Lössnö.
E 16 Lisskogsåsen - Stöllet
Besvärligt väglag. Lössnö. Plogning mellan kl 02:10 och kl 06:30.